Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Søndag 25. august 2019

Kirken - et bedehus
Prædiken til 10. søndag efter Trinitatis
Søndag d. 25. august i Særslev Kirke v. sognepræst Gunvor Sandvad

Bibellæsning:

Da Jesus kom nærmere og så Jerusalem, græd han over den og sagde: »Vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Men nu er det skjult for dine øjne. For der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, belejre dig og trænge ind på dig fra alle sider. De skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig, og de skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid.«

Så kom han ind på tempelpladsen, og han gav sig til at jage dem ud, som drev handel dér, og han sagde til dem: »Der står skrevet: 'Mit hus skal være et bedehus.' Men I har gjort det til en røverkule.«

Han underviste hver dag på tempelpladsen. Ypperstepræsterne og de skriftkloge, ja, alle folkets ledere søgte at få ham ryddet af vejen; men de kunne ikke finde ud af, hvad de skulle gøre, for hele folket hang ved ham for at høre ham.
Lukasevangeliet 19, 41-48

PrædikenJeg har nemlig lavet noget, som jeg gerne vil vise jer. Nu spørger jeg børnene: Kan I se, hvad jeg har bygget? Kan I se, hvad er det bygget af? Op med hånden: Hvor mange - både små og store - har på et eller andet tidspunkt bygget noget med Legoklodser?

Dengang jeg var barn, var legoklodserne ikke på mit værelse. Legoklodserne var i den nederste skuffe i et af skabene i vores køkken, som ikke var ret stort. Så mens min mor og far lavede mad, lå jeg på køkkengulvet og legede og byggede med Lego.

Nu som voksen har jeg tænkt på, at det må have været noget af en udfordring for mine forældre at skulle balancere mellem alle legoklodserne, der lå ud over hele køkkengulvet, mens de lavede mad. Men det tænkte jeg ikke over dengang, jeg var barn. Jeg synes bare, at det var rart og trygt at lege på køkkengulvet, med min mor og far i nærheden.
Men det bedste - det var, når min mor og far ikke skulle lave noget andet. Når de havde tid til at være nede på køkkengulvet sammen med mig. Og vi byggede med legoklodserne sammen.

Jeg tror, at alle børn - og de voksne med - synes, at der ikke findes noget bedre, end at have tid til at lege sammen. Når børn og voksne er sammen om at bygge med Legoklodser, spille et spil - eller hvad man nu laver sammen. Det er så dejligt, at have tid og ro til nærvær - og lege, snakke eller bare være sammen.

I dagens evangelium fra Bibelen hører vi om, at Jesus kom ind i det store tempel i Jerusalem. Templet var dengang - hvad kirkerne er i dag: Guds hus. 'Mit hus skal være et bedehus', siger Jesus med et citat fra Det Gamle Testamente.

Der er vistnok mere end 2000 kirker rundt omkring i hele Danmark. Hver eneste kirke er bygget for vores skyld - for at være et bedehus. Et særligt hus, hvor vi kan bede og lytte til Gud - være sammen med Gud og modtage hans velsignelse.

Derfor sidder vinduerne så højt, at vi ikke kan få øje på noget udenfor, der kan forstyrre vores tanker. Vi folder hænderne, når vi beder, for at give hele vores krop ro. Og det er fornuftigt, at sætte mobiltelefonen på lydløs og lægge den langt væk, så heller ikke den stjæler vores opmærksomhed.

Bortset fra - når præsten prædiker fra prædikestolen, sidder vi ligesom i en bus og ser i samme retning mod alteret. Alt sammen tjener det et og samme formål: Det skal give os ro og mulighed for at samle vores sind og tanker om Gud.

Det er vigtigt. Fordi vi ikke kan se Gud. Alligevel er Gud nær og virkelig og vil så gerne i kontakt med os. Gud vil velsigne os, trøste os, give os håb og vejlede os. Men Gud råber ikke højt. Han taler stille gennem Bibelens ord og giver sin fred i vores hjerter. Det er nødvendigt, at vi bliver stille for Gud, hvis vi skal give os selv en chance for at erfare Guds nærvær.

Da Jesus nærmede sig byen Jerusalem, græd han. Da Jesus lidt senere kom ind i templet, blev han vred. For han så at templet var blevet til en markedsplads. Med boder, hvor man kunne købe lidt af hvert. Der har sikkert været livlig handel og snak.

Jesus blev vred, for al den handel ødelagde roen og stilheden. Derfor smed han alle dem ud, som havde en bod inde i templet. 'Der står skrevet: Mit hus skal være et bedehus' Men I har gjort det til en røverkule', sagde Jesus til dem. Ud men alt det, som stjæler opmærksomheden og roen.

For lidt siden ved Claras dåb hørte vi, at Jesus blev vred på sine disciple, fordi de ville forhindre børnene i at komme hen til ham. Det er samme sag: Det er så vigtigt for mennesker at modtage Guds velsignelse. Og det er så vigtigt for Jesus at give os Guds velsignelse. Der må ikke komme noget imellem.

Da alle forhindringer var ryddet at vejen, tog Jesus børnene op på skødet, lagde hænderne på dem og velsignede dem. Der sker altid det samme med børn på skødet: Efter et stykke tid begynder barnet at røre på sig og vil ned igen. Så sætter den voksne barnet ned og følger det med er kærligt blik, mens barnet løber hen for at lege.

På samme måde følger Gud, vores himmelske Far os med et kærligt blik - når vi løber afsted til alle de 117 forskellige ting, vi skal tænke på og gøre.

Børn og voksne synes, det er rart at have tid og ro til at bygge Lego sammen - eller en anden god leg. Sådan er det også for Gud: Gud længes efter, at vi kommer til ham - og giver os selv tid og ro til at være sammen med ham. At vi bliver stille - lytter og beder til ham - så vi kan tage imod Guds ord og velsignelse.

Jesus græd over Jerusalem. Han smed de handlende ud af templet - og blev vred på disciplene. Det giver noget at tænke over: Hvis Jesus kiggede ind i min hverdag, er der mon så noget, som han ville synes skulle smides ud? Fordi det stjæler min opmærksomhed - og gør at jeg ikke er nærværende sammen med mine nærmeste eller stille for Gud?

Det er et spørgsmål til eftertanke - som i hvert fald rammer mig selv. Så er det godt, at vi har en nådig Gud, der gerne tilgiver. Han giver os lov til at begynde på ny. Til enhver tid kan vi folde hænderne og bede til Gud.

Ud over hele landet og midt i vores by, ligger kirken - som et frirum og en helle i en måske travl hverdag. Her kan vi blive stille for Gud og modtage hans velsignelse. Må kirken nu og altid være vores bedehus.

Amen
Flere andagter
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Søndag 19. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
Søndag 01. august 2021
Kirkekalender
Lørdag 25. september
Loppegudstjeneste
Særslev:
Ejlby:
Melby:09.30
Loppegudstjeneste på Markedspladsen i Melby ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Loppegudstjeneste
Lørdag 25. sept. kl. 9.30 på Markedspladsen i Melby
Forhåbentlig kan der holdes loppemarked i år den sidste lørdag i september. Loppemarkedet begynder ....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring