Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Søndag 15. september 2019

'Gå du hen og gør ligeså!'
Prædiken til 13. søndag efter Trinitatis
15. september 2019 i Særslev Kirke, v. sognepræst Gunvor SandvadBibellæsning:

Så vendte Jesus sig til disciplene og sagde til dem alene: »Salige er de øjne, som ser det, I ser. For jeg siger jer: Mange profeter og konger har ønsket at se det, I ser, og fik det ikke at se, og at høre det, I hører, og fik det ikke at høre.«

Da rejste en lovkyndig sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham: »Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?« Han sagde til ham: »Hvad står der i loven? Hvad læser du dér?« Manden svarede: »Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind, og din næste som dig selv.« Jesus sagde: »Du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve.« Men han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus: »Hvem er så min næste?«

Jesus svarede og sagde: »En mand var på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham, så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej; han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet; også han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han to denarer frem, gav værten dem og sagde: Sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage.

Hvem af disse tre synes du var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder?« Den lovkyndige svarede: »Han, som viste ham barmhjertighed.« Og Jesus sagde: »Gå du hen og gør ligeså!«
Lukasevangeliet 10, 23-37


Prædiken:

Jeg vil fortælle, hvordan jeg sommetider har undervist konfirmanderne om denne lignelse om den barmhjertige samaritaner. Vi laver vores egen udgave af 'aftenshowet' i TV: Et par konfirmander bliver præsten og levitten, som så den sårede mand på vejen, men gik forbi ham. En konfirmand bliver samaritaneren og en bliver manden, der blev overfaldet.

De kommer på skift hen i sofaen til interview i Aftenshowet. Resten af konfirmanderne er journalisterne, der stiller spørgsmål.

Først bliver de to interviewet, som gik forbi den sårede mand. De andre konfirmander stiller mange gode spørgsmål - og helt sikkert kommer spørgsmålet: Hvorfor gik I forbi den sårede mand uden at hjælpe ham?

Måske svarer de to: Jeg kunne se, at han var blevet overfaldet. Derfor blev jeg bange. Måske ville voldsmændene også overfalde mig, hvis jeg blandede mig? Det var med at komme væk i en fart, inden jeg selv fik bank.

Eller: Jeg duer ikke til førstehjælp og jeg besvimer, når jeg ser blod. Jeg ville ikke risikere at gøre noget forkert, så manden døde af det. Jeg tænkte, der kommer nok en anden forbi, som er bedre til at hjælpe end jeg - og det gjorde der jo også!

Eller: Jeg skulle til et vigtigt møde - og jeg ville komme for sent, hvis jeg gav mig til at hjælpe ham. Jeg tænkte, at der nok kommer en anden om lidt, som har bedre tid.

Eller: Jeg kunne se, at han ikke ville overleve. Det ville ikke nytte noget. Man kan heller ikke hjælpe alle.

-

Den næste i sofaen, der bliver interviewet er den konfirmand, der er den barmhjertige samaritaner. Samaritaneren får mange gode spørgsmål af de andre konfirmander - og et af spørgsmålene er helt sikkert: Hvorfor stoppede du op - og brugte så meget tid, kræfter og penge på at hjælpe en mand, som du slet ikke kendte?

Samaritanerens svar er næsten ens hver gang: Jeg kunne se, at han havde brug for hjælp. Han var hårdt såret. Hvis jeg ikke gjorde noget, ville han måske ligge og dø.

-

Som den sidste bliver konfirmanden interviewet - der skal forestille, ham der blev overfaldet af røverne. Han fortæller, at han var så forslået og havde så mange smerter, at han ikke var i stand til at rejse sig op. Derfor lå han og lyttede efter fodtrin på vejen. Han håbede, at nogle ville standse op og hjælpe ham, før det var sent. Han var virkelig skuffet over præsten og levitten som gik forbi uden at hjælpe. Og dybt taknemlig over ham, som hjalp ham. At hjælperen viste sig at være en samaritaner og altså en fremmed, overraskede den overfaldne mand. Men sådan kommer hjælpen sommetider fra nogen, man slet ikke ventede det fra.

-

Det gode ved at lave sådan et 'Aftenshow', er at de forskellige personer i lignelsen bliver levende og nutidige. De får en stemme. Vi kan måske også genkende os selv i dem: At sådan kunne jeg også have reageret og svaret.

Jeg kan i sommetider genkende mig selv i nogle af de svar, som de to første giver. Når man blive blokeret af sine egne begrænsninger: At jeg mangler mod. At jeg ikke føler mig dygtig nok. Eller at jeg mangler tid - eller hvad det nu er, jeg synes, jeg mangler - og derfor holder mig tilbage fra at gøre noget.

Pointen i lignelsen er, at Jesus vender synsvinkel rundt. I stedet for at tage udgangspunkt i os selv og vore egne begrænsninger - får Jesus os til at se på situationen fra det andet menneskes synsvinkel. Hvem af de tre, synes du var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder? spurgte Jesus.

Samaritaneren, som viste barmhjertighed, var en næste - et medmenneske med hjertet på rette sted. Han havde en hemmelighed: Han kunne sætte sig i et andet menneskes sted. Han lod sig standse af et menneskes nød. Han kunne leve sig ind i den andens situation. Han så et medmenneske, der havde brug for hjælp. Og så hjalp han, så godt som han kunne. Gå du hen og gør ligeså, siger Jesus.

Jeg tror, at Jesus vil opmuntre os til først og fremmest at have den synsvinkel: At vi sætter os i andres sted - og spørger: Hvad kan jeg gøre for dig? Og så standse op og handle ud fra det. Og endelig tro på, at det jeg kan gøre er bedre for den anden, end hvis jeg lader være med at gøre noget og bare går forbi.

Når vi selv rammes af sygdom eller ulykker, møder vi begge reaktioner. Nogle trækker sig - men der er også barmhjertige samaritanere, der lever sig ind i situationen, hjælper og kommer tættere på.

-

Jesus lærer os i dag om næstekærlighed. Næstekærlighed er at dele Guds gaver med andre mennesker. Ved nærmere eftertanke - så er alt, hvad vi ejer og har - og hvad vi kan - Guds gaver. Det er det hele, vi har fået givet: Livet, jorden vi bor på og andre mennesker og at vi også til morgen kunne stå op til en ny dag. Trækfuglenes flyveøvelser på aftenhimlen og de modne nedfaldsæbler i det våde græs. Det hele er Guds og givet os til låns og til liv og glæde. Tænk, alt det, vi får lov til at låne!

I den første bibellæsning hørte vi fra Det gamle Testamente, hvordan Gud sagde til Moses og israelitterne: Du må ikke høste marken helt ud til kanten. Din vingård må du ikke plukke ren.

Jeg kom til at tænke på høstvisen: 'Marken er mejet'. I et af versene synger vi: Rev vi marken let, det er gammel ret, fuglen og den fattige skal også være mæt.

Marken skal rives med let hånd. Det er et smukt billede på næstekærlighed. At vi skal dele Guds gode gaver med vore medmennesker, med himlens fugle og Guds andre små skabninger. For vi er fælles om, at vi har fået det hele givet til låns. Amen.
Flere andagter
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Søndag 19. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
Søndag 01. august 2021
Kirkekalender
Lørdag 25. september
Loppegudstjeneste
Særslev:
Ejlby:
Melby:09.30
Loppegudstjeneste på Markedspladsen i Melby ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Loppegudstjeneste
Lørdag 25. sept. kl. 9.30 på Markedspladsen i Melby
Forhåbentlig kan der holdes loppemarked i år den sidste lørdag i september. Loppemarkedet begynder ....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring