Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Søndag 03. november 2019

Prædiken Alle helgens dag
Søndag d. 3. november 2019 i Særslev Kirke v. sognepræst Gunvor Sandvad

Evangelium:

Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til orde og lærte dem:
»Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres.
Salige er de, som sørger, for de skal trøstes.
Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden.
Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes.
Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed.
Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud.
Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn.
Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for Himmeriget er deres.
Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene; således har man også forfulgt profeterne før jer.«
Matthæusevangeliet 5, 1-12Prædiken:

Alle Helgens Dag er en ganske særlig søndag. Vi tænker på de døde - dem, som vi har mistet.

Døden er vores fjende - den ødelægger så meget godt. Døden er den tomme plads i familien - barnet, der ikke kommer til at vokse op - en bror eller søster, en ven, en kæreste eller ægtefælle, en far eller mor, bedsteforældre eller oldeforældre der bliver revet ud af sammenhængen - taget fra os - måske på et tidspunkt, hvor vi har allermest brug for dem. Det føles forkert og meningsløst.

Døden er ond mod dem, der bliver tilbage - trykkede af tomheden og savnet. Vi står magtesløse med al vores kærlighed og gode vilje, som ikke mere kan nå ham eller hende, vi mistede.

-

For et stykke tid siden var jeg til begravelse i familien. Det var en mand, der var død. Ved mindesamværet bagefter brugte hans kone, et billede på sorgen, som rørte mig. Hun sagde: 'Sorgen er ligesom en trekant inde i mig. Den drejer rundt hele tiden - og da det jo altså er en trekant, har den skarpe, spidse hjørner. De skarpe hjørner skærer i min sjæl - og det gør ondt hele tiden, mens sorgen drejer rundt og rundt.

Men om et langt stykke tid - når trekanten, sorgen, har drejet rundt i mig mange, mange gange, vil de skarpe, spidse hjørner efterhånden være slebet af. Sorgens trekant vil med tiden blive forvandlet til en kugle - en kugle af taknemlighed. Taknemlighed for den tid, vi har haft sammen - og for alt, hvad han gav med sit liv og sin måde at være på. Jeg vil altid have den kugle af taknemlighed i mig og bære den med mig resten af livet. Som en værdifuld perle, jeg ikke vil give væk for noget som helst,' sagde enken.

Begge dele hører med - både de skarpe hjørner der skærer i sjælen - og taknemligheden.

-

Da vi kom ind i kirken, gik vi forbi bordet i våbenhuset, hvor der står lysposer - en for hver af dem, hvis navne vi skal høre om lidt. Navnet står i et hjerte i midten på lysposen - og rundt om har konfirmanderne tegnet og skrevet kærlige hilsner.

På nogle af poserne står der f.eks.: 'Du er savnet' - 'Du vil aldrig blive glemt' - 'Vi tænker på dig hver dag' - 'Du lever videre i vores hjerter'. Det er nogle af konfirmandernes ord på sorgen og taknemligheden - og begge dele hører med: Vi husker på dem, vi har mistet, og mærker at sorgen og savnet river i os med kærlighedens kræfter. Samtidig med taknemligheden, for alt det gode, vi fik igennem dem, vi har mistet. Det ligger i os som en rig erindring - som en god arv, vi lever videre på.

Derfor tænder vi mange stearinlys i kirken i dag. Hver eneste lille lys udtrykker en tak for alt det, vore kære gav, i den tid vi havde hinanden.

Nogle af konfirmanderne har også skrevet på lysposerne: 'Du er kommet et bedre sted hen.' Det er håbet.

Bibelteksterne, vi hørte, giver os et kig ind i Guds virkelighed, som venter efter døden - og som vi har lov til at tro på, at dem vi har mistet, allerede nu har del i: De dødes opstandelse og det evige liv i Himmeriget.

Vi må tro på, at de har fundet fred og evigt liv hos Gud. At de er gået ud af denne verden for at gå i forvejen til en ny og anderledes virkelighed hos Gud. Et godt sted med lys, trøst og barmhjertighed - hvor vi også skal komme engang - og hvor vi skal mødes igen med alle dem, vi savner her. Vi kalder det sted for Guds Rige, Himmeriget eller Paradiset - vel vidende, at det er en virkelighed, som er større end, hvad vi kan forstå og har fantasi til at forestille os. Vi klynger os til håbet og troen på, at de døde har det godt, dér hvor de er nu. At de er salige.

Salig er et gammelt ord. At være salig betyder at have det himmelsk godt, fordi man er hos Gud. Det er svært at finde et nyt ord, som betyder helt det samme. At være salig er noget mere, end at være lykkelig eller heldig. Det er glæde, lys og håb af en anden verden. Salighed er den glæde, håb og trøst, som Gud giver. Vi må tro på, at dem, vi har mistet, nu er salige hos Gud - at de har det godt og er i gode hænder hos Gud.

I dagens evangelium, siger Jesus:
Salige er de fattige i Ånden, for Himmeriget er deres.
Salige er de, som sørger, for de skal trøstes.
Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. osv.
Ni gange siger Jesus: Salige er - og det er ikke de døde, han taler om. Det er os, som lever endnu, han taler om: Jesus siger, at vi er salige - og det er vi på trods af, at vi bliver fattigere, hver gang vi mister en af vore kære. Alligevel er vi salige, nu mens vi sørger og længes efter retfærdighed. Jesus siger, at Himmeriget også er vores - og vi skal blive trøstet og få stillet sulten efter retfærdighed.

Gud er ikke kun i Himmeriget, hos dem vi har mistet. Gud er også hos os på jorden - nær ved hvert eneste menneske. Han har os i sin hænder. Jeg tror, at Gud på en særlig måde er nær ved os, når vi sørger og savner - også når vi slet ikke synes det.

At Gud er nær og bærer os og giver os kræfter til alligevel at tage et skridt og en dag mere. Han hvisker trøst til vores hjerte. Og Gud sender nogle medmennesker, der måske siger og gør det, som vi har brug for lige nu. På den måde bliver de redskaber for Guds hjælp.

Vi er i Guds hænder - både levende og døde. Men vi er adskilt. De levende har Gud i sin ene hånd - og de døde har han i sin anden hånd.

Men engang skal vi se hinanden igen i Guds rige. Engang skal vi stå sammen med vores kære i den store hvide flok. Det er håbet. At adskillelsen ikke varer ved - men at vi skal forenes igen hos Gud. Amen.

Bøn efter oplæsning af de dødes navne:

Vor Gud og Far,
vi kommer til dig med vor sorg og vort savn,
for det gør ondt i os,
at vi er skilt fra dem, vi elsker.

Du ved, hvad vi havde af godt og svært sammen.
Du ved, hvordan vi stadig sørger og savner,
og at vort liv aldrig bliver helt det samme,
som før døden skilte os fra hinanden.

Men vi takker dig for alt det gode,
vi fik igennem dem, der ikke er mere iblandt os.
Uden dem havde vort liv ikke været så rigt.

Og er der noget i forholdet til dem,
der stadig nager som en torn i sindet,
så hjælp os til at lægge det fra os,
overgive det til dig,
at det må være skjult i din kærlighed
og miste sin magt over os.

Giv os velsignelse til at lyse for andre,
som de lyste for os, så også vore kære
en dag må kunne takke dig for,
at vi har levet.
Amen.

(Bønnen er skrevet af Holger Lissner)
Flere andagter
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Søndag 19. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
Søndag 01. august 2021
Kirkekalender
Lørdag 25. september
Loppegudstjeneste
Særslev:
Ejlby:
Melby:09.30
Loppegudstjeneste på Markedspladsen i Melby ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Loppegudstjeneste
Lørdag 25. sept. kl. 9.30 på Markedspladsen i Melby
Forhåbentlig kan der holdes loppemarked i år den sidste lørdag i september. Loppemarkedet begynder ....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring