Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Søndag 10. november 2019

Noget om at tro - prædiken til 21. søndag efter Trinitatis
10. november 2019 i Særslev Kirke v. sognepræst Gunvor Sandvad

Søndagens evangelium:

Jesus kom nu atter til Kana i Galilæa, hvor han havde gjort vand til vin. Der var en kongelig embedsmand, hvis søn lå syg i Kapernaum. Da han hørte, at Jesus var kommet fra Judæa til Galilæa, tog han hen til ham og bad ham om at komme med derned og helbrede hans søn; for han lå for døden.
Da sagde Jesus til ham: »Hvis I ikke får tegn og undere at se, tror I ikke.«
Den kongelige embedsmand svarede: »Herre, kom med derned, før mit barn dør.«
Jesus sagde til ham: »Gå hjem, din søn lever.«

Manden troede Jesus på hans ord og gik; og allerede mens han var på vej hjem, kom hans tjenere ham i møde og fortalte, at hans dreng var i live. Han spurgte dem så ud om, i hvilken time han havde fået det bedre, og de svarede: »I går ved den syvende time forlod feberen ham.« Da forstod faderen, at det var sket netop i den time, da Jesus havde sagt: »Din søn lever.« Og han og hele hans husstand kom til tro.
(Johannesevangeliet 4, 46-53)

Prædiken:I dag vil jeg begynde med epistelteksten fra Paulus brev, som vi hørte for lidt siden. Paulus skrev om troen - at det er Guds udrustning, man kan tage på sig. Han taler om troen som et skjold, frelsen som en hjelm, og Guds ord som Helligåndens sværd. Paulus bruger et billede fra militærets og krigens verden - og krigeriske billeder bruger vi ikke så tit i kirken. Vi vil jo hellere tale om fred.

Men prøv så at se på billedet på bagsiden af arket med Paulus’ ord: Det er fra en familiegudstjeneste i Melby Kirke i 2015, hvor FDFere og jeg havde taget Guds udrustning på: Hjelm på hovedet og sværd i hånden - og ja - så var det for indviklet at lave skjolde - så det blev til brynjer i stedet for. Jeg synes nu, vi ser meget fredelige ud, som vi står der i Guds udrustning!

Tro ikke er noget, man har i sig selv og af egen formåen. Tro er en udrustning, Gud giver os, for at styrke os. Selvfølgelig ikke for at slå andre i hovedet. Tro er derimod som en beskyttelsesdragt - til at beskytte sig selv og andre med - især når livet slår med hårde slag.

Der er masser af mennesker, der dagligt tager beskyttelsestøj på: Hjelm, sikkerhedssko, handsker eller noget særligt tøj, når de skal passe deres arbejde. For ikke at komme til skade. Vi er jo ikke superhelte - vi er ganske almindelige mennesker, der har brug for beskyttelse i udsatte situationer.

Livet er fyldt med udsatte situationer - og vi er ikke superhelte. Derfor har vi brug for troen, som en beskyttelsesdragt fra Gud til at klare os igennem livet med - og til at opmuntre andre med.
De ord Jesus sagde - de løfter, han gav os - dem skal vi tage med os i hjertet. Lige før sin himmelfart, sagde Jesus: 'Jeg er med jer alle dage, indtil verdens ende.' (Matthæusevangeliet 28,20) - og det samme løfte lød til os hver især da vi blev døbt. Sådanne ord, skal vi tage til os - og tage på os. Vi sang lige før - og det begynder med Jesu løfte:

'Se, jeg er med jer alle dage,
er med, når verden skal forgå'
med dette løfte har den svage
Guds fulde rustning taget på,
så hver en tid og hvert et sted
omsluttes af din kærlighed.
(Salmebogen nr. 364, vers 4)


At tro er at satse på, at ordene og løfterne gælder: At det er sandt, at Jesus Kristus følger os på alle de steder, hvor vi sætter vores fod - og i alle de situationer, vi kommer ud for. At tro, er at satse på, at vi ikke er alene - men at Herren er nær og vil hjælpe og velsigne. Det er virkelig et sats at tro på det - fordi vi i mange situationer hverken føler eller mærker Guds nærhed - og nemt kan tvivle på, om vi bliver hjulpet.

I dagens evangelium møder vi en far i en udsat situation. Han var gået 25 km fra Kapernaum nede ved bredden af Genesareth Sø og op i højlandet til Kana. Han bad Jesus om at tage med ham hjem og helbrede hans søn. For hans søn var ved at dø. Kom med derned, før mit barn dør, bad han indtrængende Jesus - endda to gange. Men Jesus tog ikke med faderen hjem. Jesus sagde bare: 'Gå hjem, din søn lever.'

Manden begav sig på vej ud fra Jesu ord. Han fik kun et ord at gå på - ingen beviser - ingen vished. Kun et ord. Han satsede og tog chancen ved at tage Jesus på ordet.

Gad vide, hvordan turen hjemad har været? Jeg tror, at turen har været lang. Den tog i hvert fald hele natten - for det var først dagen efter, at de kom løbende ham i møde hjemmefra og fortalte: Din søn lever - I går forlod feberen ham.

Manden har haft rigeligt med tid til at komme i tvivl undervejs. Uro og bekymring for drengen har blandet sig med hans håb eller tro. Ind imellem har vandreturen hjemad været en kamp. Måske har han været fristet til at give op. Måske har han ind imellem tænkt opgivende: 'Det nytter ikke noget. Nu har jeg gået her og spildt tiden på vejen til ingen nytte - og når jeg kommer hjem, er min søn sikkert død.'

Og eftermiddagen blev til aften - og aftenen blev til nat - og det blev helt mørkt. Men alligevel tog manden et skridt mere - og ét skridt mere. Langsomt - skridt for skridt - gik han fremad gennem mørket. Måske har han mumlet for sig selv: Jesus sagde jo til mig: Gå hjem, din søn lever. Så må jo hellere tage et skridt mere. Og det gjorde han så - tog et skridt mere. Han holdt fast i de ord, som Jesus havde sagt, og gik. Det er at tro.

Når jeg opholder mig ved faderens vandretur i mørke og uvished hjemad - så er det fordi, at det er lige præcis dér, vi ofte kan genkende os selv og vores liv: Vi går i mørke - vi ved ikke hvordan det ender - vi har ingen vished. Sommetider må vi kæmpe med tvivl, angst og usikkerhed over for fremtiden.

Så må vi gøre ligesom manden: Klynge os til det, som Jesus har sagt - satse på, at det gælder - også i vores tid - også for mig. Og så tage et skridt mere, og et skridt til. I tillid til at Gud er til at stole på. Han viser mig nok alligevel en vej gennem livet, selvom jeg ikke altid forstår det, der sker.

At tro er ikke at være fri for angst og usikkerhed - og slet ikke at være skråsikker og uden tvivl. At tro er at holde fast ved det Jesus har sagt og gå på hans ord - selvom man er bange og usikker - og så tage et skridt mere - og et til. Uden at vide, hvordan det ender.

Troen kommer af det der høres - og det, der høres, kommer af Kristi ord, skrev Paulus et andet sted - i Romerbrevet 10, 17.

Troen vokser frem, når vi lytter til Jesu ord og tager ordene til os. Hans ord er ligesom et skjold til at sætte op mod tvivl, angst og mørke tanker. Til at opmuntre og indgyde mod i hinanden. Jesu ord skaber tillid til, at Gud bærer os. Det slutter vi gudstjenesten med at synge om. Vi skal synge:

Herren selv på Zions bjerge,
for sit folk er skjold og værge,
vil sig over os forbarme,
bære os på faderarme.

Og når end er kampens dage,
endt hver jordisk nød og klage,
kalder os vor Faders stemme
til en evig fryd derhjemme.
(Salmebogen nr. 49, vers 2 og 7)


Amen.
Flere andagter
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Søndag 19. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
Søndag 01. august 2021
Kirkekalender
Lørdag 25. september
Loppegudstjeneste
Særslev:
Ejlby:
Melby:09.30
Loppegudstjeneste på Markedspladsen i Melby ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Loppegudstjeneste
Lørdag 25. sept. kl. 9.30 på Markedspladsen i Melby
Forhåbentlig kan der holdes loppemarked i år den sidste lørdag i september. Loppemarkedet begynder ....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring