Udskrift fra: www.de3sogne.dk

Andagter & prædikener
Udskriv denne side  
Søndag 08. december 2019

Mens vi venter - prædiken til 2. søndag i advent
8. december 2019 i Ejlby Kirke v. sognepræst Gunvor SandvadEvangelielæsning:

Jesus sagde: Da skal Himmeriget ligne ti brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet: Brudgommen kommer, gå ud og mød ham! Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåbelige sagde til de kloge: Giv os noget af jeres olie, for vore lamper går ud. Men de kloge svarede: Nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde: Herre, herre, luk os ind! Men han svarede: Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke. Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen.
Matthæusevangeliet 25, 1-13

Prædiken:

Engang i sommer - mens klimatopmødet var på sit højeste - stod der på forsiden af Kristeligt Dagblad: Alle taler om dommedag - undtagen præsterne.

Jeg fik dårlig samvittighed på stedet. Det er noget skidt, hvis alle går og er bange - og vi præster så bare er tavse. Så meget desto mere, som vi er sat til at forkynde et budskab fra Jesus, der kan give ro i sjælen og håb på trods af dystre udsigter. Så nu vil jeg prøve at rette op på forsømmelsen.

Jesu lignelse om brudepigerne er en del af en længere tale. En tale, som handler om jordens - ja, hele universets undergang: Solen skal formørkes, jorden skal skælve, mennesker skal gå i krig med hinanden. Men midt i alt det forfærdelige vil Jesus komme synligt igen. Han kommer og vil dømme og frelse os. Han vil skabe en ny himmel og en ny jord - hvor Guds kærlighed og vilje gennemstrømmer alt. Han vil skabe opstandelse fra de døde og gøre alting nyt og godt, som det var Guds drøm fra begyndelsen. Så skal ulven bo sammen med lammet - og spædbarnet lege trygt ved slangens hule, som Esajas så smukt forudså.

Det er ikke en tilfældighed, at Jesus taler om brudepiger. Han vil give os gode forventninger, ligesom når man ser frem til en bryllupsfest. Han kommer og frelser os - og alting ender godt, selvom vi måske skal gå grueligt meget igennem først.

Det er menneskeligt at være bange for undergangen. Hvad enten det er verdens undergang, som kommer først - eller det er mit eget livs undergang i døden, der kommer først. Hvad skal vi og jeg igennem af lidelser og trængsler? Frygten er der - men samtidig må vi holde fast ved Jesu løfte om, at han kommer og frelser os.

Som et billede på, at han kommer, fortalte Jesus lignelsen om de ti brudepiger. Lad os se lidt nærmere på den:

På Jesu tid begyndte et bryllup med, at brudgommen gik hen til brudens hjem for at hente sin brud. Hele landsbyen tog del i brudefærden, så det blev et festoptog med tændte olielamper og fakler, sang og musik.

Men brudgommen lod vente på sig. Det plejer ellers at være bruden, man sidder og venter på i kirken. Men her i lignelsen venter man på brudgommen, som er et billede på Jesus.

Ventetiden blev så lang, at alle brudepigerne faldt i søvn - og for fem af dem slap olien i lamperne op. Så da brudgommen endelig kom, var det kun de fem af dem, som var parate til at følge med i optoget. De fem andre fjumrede rundt og ledte efter lampeolie og kom for sent til festen.

Pointen i lignelsen er klar. Det handler om at have olie nok på sin lampe. Olien er et billede på tro, håb og forventning. Det handler om at holde liv i troens og forventningens flamme. Det handler om at holde ud og ikke miste modet.

Men hvad så, når frygten får overtaget? Hvis man bliver så bange, at man ikke længere kan tro? Eller man mister troen, fordi Jesus endnu ikke har vist sig? Er vi så for altid lukket ude fra Himmerigets fest og glæde?

Sådan ender Jesu lignelser gang på gang åbent - og rejser nye spørgsmål. Jeg tror, man presser lignelsen om brudepigerne for meget, hvis den skulle betyde, at det kun er mennesker med en fast og vedholdende tro, som bliver frelst og lukket ind i Himlen. I så fald ville Jesus nok også blive temmelig alene i Himlen - for hvem af os oplever ikke ind imellem eller måske i lange perioder at troens lampe er på vågeblus eller helt gået ud? Netop derfor har vi brug for at Gud selv redder os. Og Gud så vores nød. Guds svar får vi om et par uger, når det bliver jul. Så skal vi høre englen sige til hyrderne og til os: Frygt ikke, se jeg forkynder jer en stor glæde som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by, han er Kristus, Herren.

-

Der er gennem tiden lavet mange malerier af de ti brudepiger. På de fleste er pigerne adskilt i to grupper: For eksempel ser man de fem med lys i lamperne være inde i bryllupssalen sammen med Jesus. De ser glade ud. Men udenfor står de fem andre med udgåede lamper - ganske fortvivlede, at de kom for sent. Sådanne billeder er med til at skabe uro: Hvor hører jeg selv til - indenfor eller udenfor?

På det omdelte ark har I fået et anderledes billede af de ti brudepiger.
(Allan Skuldbøls billede kan ses på www.skuldboel.dk)

Det er malet af Allan Skuldbøl, som har atelier på Det gamle Elværk i Dybe ved Lemvig. Før jeg blev præst her, arbejdede jeg på Løgumkloster Refugium. I vintermånederne 2000- 2001 udstillede Allan Skuldbøl nogle af sine billeder på refugiet. Maleriet med de ti brudejomfruer er flere meter bredt. Jeg husker, at det fyldte hele endevæggen i spisesalen.

De særlige ved billedet er, at de ti brudepiger går sammen på en lang række - nærmest som et luciaoptog. Fem med lys i deres olielampe og en kande på hovedet - og fem uden. Her er det som om, de fem kloge har sagt til de 5 andre: Kom og følg med os - så går vi foran og bagved og i midten. Så lyser vi for jer, som lyset er gået ud for.

Det er en vigtig pointe, som Allan Skuldbøl har malet: Hvis troens og håbets lys er gået ud for mit medmenneske - kan jeg ikke trylle troen og håbet frem i den andens mørke. På den måde kan jeg ikke dele min olie og min flamme med en anden.

Men vi kan gøre noget andet. Du og jeg kan sige til et medmenneske, for hvem alt lys er gået ud: Kom - lad os følges ad. Så går jeg foran og lyser for dig. På den måde finder vi vej sammen gennem mørket. Og mens vi går sammen i mørket vil vi før eller siden få lys at se forude - et lys, som kommer os i møde. Det lys er Jesus Kristus, der lever i os med sit ord og sin Ånd.

Om lidt skal vi synge:

Han kom i den mørkeste vinternat
med varsel om lysere tider,
han bringer hver tvivlende vintersjæl
et håb om et forår omsider,
hvor morgenstjernernes påskesang
skal løsne de frostbundne marker,
og hjertet skal slå i mit bryst med fryd
som småbitte fødder, der sparker.

(fra salmen: 'Det var så forunderlig klart i nat' af Lisbeth Smedegaard Andersen 2000 - her citeret fra nr. 800 i '100 salmer' vers 4)


Glædelig advent. Amen
Flere andagter
 
»Prædiken til Maria Bebudelsesdag
Søndag 29. marts 2020
»Prædiken til Midfaste søndag
Søndag 22. marts 2020
»Prædiken til 3. søndag i fasten
Søndag 15. marts 2020
»Prædiken til Julesøndag
Søndag 29. december 2019
»Prædiken til juleaften 2019
Tirsdag 24. december 2019
»Lys i skrøbelige lerkrukker - prædiken til 3. søndag i advent
Søndag 15. december 2019
Kirkekalender
Søndag 29. marts
Mariæ bebudelsesdag
Særslev:10.30
Aflyst!
Ejlby:
Melby:17.00
Aflyst!
» Se flere datoer

Arrangementer
Årets sommerudflugt
Onsdag den 3. juni.
I år går turen til den Jyske højderyg. Vi kører mod Jylland, over Lillebæltsbroen, op mod Vejle hvor....
» Læs mere
» Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken til Maria Bebudelsesdag
Prædiken til Maria Bebudelsesdag - Særslev-Ejlby-Melby Kirke 2020 Søndagens tekstlæsninger: »....
» Læs mere
Prædiken til Midfaste søndag
Prædiken til Midfaste søndag d. 22. marts 2020 Søndagens tekstlæsninger: » Midfaste søndag ....
» Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referat
Referat af møde 10. marts 2020. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på nedenstående link.....
» Læs mere
Konfirmationer 2020
Konfirmation i Særslev Kirke søndag d. 26. april kl. 10.30: ER AFLYST! Konfirmation i Ejlby K....
» Læs mere
Kommende møder:

Fungerende sognepræst: Charlotte Juul Thomsen - Tlf.: 71 78 13 64 - Mail: chath@km.dk