Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Søndag 15. december 2019

Lys i skrøbelige lerkrukker - prædiken til 3. søndag i advent
15. december 2019 i Særslev Kirke & Melby Kirke v. sognepræst Gunvor SandvadEvangelielæsning:

Johannes' far, Zakarias, blev fyldt med Helligånden og profeterede:

»Lovet være Herren, Israels Gud,
for han har besøgt og forløst sit folk.
Han har oprejst os frelsens horn
i sin tjener Davids hus,
sådan som han fra gammel tid har forkyndt
ved sine hellige profeters mund:
at frelse os fra vore fjender
og fra alle dem, som hader os,
at vise barmhjertighed mod vore fædre
og huske på sin hellige pagt,
den ed, han tilsvor vor fader Abraham:
at fri os fra vore fjenders hånd
og give os at tjene ham uden frygt
i fromhed og retfærdighed
for hans åsyn alle vore dage.
Og du, mit barn, skal kaldes den Højestes profet,
for du skal gå foran Herren og bane hans veje
og lære hans folk at kende frelsen
i deres synders forladelse,
takket være vor Guds inderlige barmhjertighed,
hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os
for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge,
og lede vore fødder ind på fredens vej.«

Drengen voksede op og blev stærk i ånden, og han var i ørkenen til den dag, da han skulle træde frem for Israel.
Lukasevangeliet 1, 67-80

Prædiken

For lidt siden hørte vi fra Paulus’ brev til de kristne i Korinth. (2. Korintherbrev 4, 5-10)

Han skrev: Da Gud skabte verden, sagde han, at lyset skulle skinne midt i mørket. Paulus huskede dem på skabelsesberetningen. Gud sagde: 'Der blive lys,' - og så blev der lys, hvor der før kun var mørke.

Paulus fortsætter: Nu tænder Gud lys i vores hjerter. Det er også en slags skabelse, når Gud tænder lys i hjertet. Så skaber Gud tro og håb, mod og styrke. Vi kan ikke se det lys med vores øjne. Men når Gud tænder lys i hjertet, bliver der glans i øjnene.

Lyset er som en værdifuld skat, der opbevares i skrøbelige lerkrukker. Det gør det tydeligt, at vores kræfter stammer fra Gud, ikke fra os selv - fortsatte Paulus.

Kort tid før Jesus blev født, tændte Gud lys for to gamle mennesker: Zakarias og Elisabeth. De havde været gift i mange år. Men de havde ikke kunnet få børn. Nu var de begge to gamle - et par gamle, skrøbelige lerkrukker, for nu at blive ved Paulus’ billede. De havde for længst opgivet håbet om af få børn.

Så da Guds engel Gabriel kom og fortalte Zakarias, at han skulle være far, troede han ikke på det. Som et mærkeligt tegn på, at intet er umuligt for Gud, fik Zakarias at vide, at han ville være stum, indtil drengen var født.

Guds skabende kræfter stod bag. Derfor kunne det umulige ske: Den gamle kone Elisabeth blev gravid og fødte en dreng. De kaldte drengen Johannes. Som voksen blev han kendt som Johannes Døberen. Navnet Johannes betyder: Gud er nådig - god mod os ufuldkomne mennesker.

Zakarias var overvældet af lykke, da han stod med den lille nyfødte Johannes i sine arme. Efter 9 måneders stumhed fik han sin stemme tilbage. Straks gav han sig til at takke Gud. Zakarias’ takkebøn har vi lige hørt som dagens evangelium.

Først takkede Zakarias for Guds trofasthed. At Gud, holder hvad han lover. Zakarias takkede Gud, fordi han havde fået den søn, som Gud havde lovet - og fordi han havde fået sin stemme tilbage, som Guds også lovet ham.

Derefter talte Zakarias om, at Guds Søn snart skulle komme til verden. Zakarias sagde: Solopgangen fra det høje vil besøge os for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge.

Solopgangen er et dejligt billede. For udover at solopgangen giver masser af lys, hvor det før var nat og mørkt - så er solopgangen også tegn på, at vi får lov til at begynde på en frisk.

Ligesom solopgangen varsler en ny begyndelse - sådan varsler Jesu fødsel en ny begyndelse. Han kommer til os med Guds kærlighed - og med løftet op, at vi aldrig skal blive tabt ud af Guds hænder. Selv i mørke og dødens skygger bliver der en vej, fordi Jesus vil gå sammen med os - alle dage til verdens ende. Hvis vi giver ham lov til at bestemme retningen, vil han lede vores fødder ind på fredens vej - vejen til fred og forsoning.

Endnu var Johannes kun lille og spæd. Men hans lykkelige far talte om Johannes’ fremtidige livsopgave:

Og du, mit barn, skal kaldes den højestes profet,
for du skal gå foran Herren og bane hans veje.

Johannes skulle pege på Jesus og bane vej for ham. Det kom Johannes til at gøre ved at døbe sine landsmænd i Jordanfloden. På den måde bar han Guds lys frem, så de kunne se det.

Men Johannes’ livsopgave: At pege på Jesus og bane vej for ham - er også vores opgave. Også vi skal bære Guds lys frem, så andre kan se det.

En enkel måde at bære Guds lys frem på, er at glæde andre. Hvad vi netop er optaget af her i adventstiden, hvor vi tænder stearinlys i lange baner, køber gaver og sender hilsener - med ønsket om en glædelig jul.

Vi bærer også Guds lys frem, når vi ligesom Zakarias bryder stumheden og synger med på advents- og julesalmerne. Med vores sang fortæller vi om det lys, Gud tændte julenat. Vi har fået det lys - det budskab - betroet, for at vi skal give det videre. Det er vi gode nok til at, selvom vi er skrøbelige lerkrukker, som Paulus udtrykker det:

Lyset er som en værdifuld skat, der opbevares i skrøbelige lerkrukker. Det gør det tydeligt, at vores kræfter stammer fra Gud, ikke fra os selv, skrev Paulus.

I dag - 15. december - for nøjagtig 6 år siden, blev jeg indsat af vores provst som sognepræst her i Særslev/ Melby Kirke. Provsten læste epistelteksten lige før han indsatte mig - med Paulus’ ord om Guds lys - den værdifulde skat, som opbevares i skrøbelige lerkrukker. Jeg tog ordene til mig som en opmuntring: At vi alle - og også jeg - godt kan bruges til at bære Guds lys frem, selvom vi ikke er perfekte.

Jeg vil gerne prøve at vise det:
Her er en lysestage. Den kan næsten ikke blive mere perfekt: Guldbelagt - Georg Jensen- design og med fine snoninger.

Her er en lysestage lavet af ler. Den skal forestille en døbefont. Når jeg har 4. klasses børn om foråret som minikonfirmander, laver vi døbefonte i ler. Dette er en model, jeg har lavet, for at inspirere 4 klasserne til at gå i gang med at lave deres.

Jeg tror godt, at I kan se, at jeg ikke er keramiker - selvom jeg virkelig har gjort mig umage. Lerdøbefonten er skæv - og hælder lidt til den ene side. Den er også skrøbelig. Hvis jeg kommer til at skubbe til den, så den falder ned fra prædikestolen, vil den gå i mange stykker, når den rammer gulvet. Men på trods af alle sine skrøbeligheder, kan døbefonten alligevel bruges som lysestage:

Selvom de to lysestager er forskellige - så kommer der lige meget lys fra dem. Det beror nemlig ikke på lysestagen - om den er af guld eller ler - men på den kraft som er i lyset.

Vi er ligesom en ler-lysestage. Ikke perfekte - og vi har mangler og skævheder og er skrøbelige. Alligevel kan vi bruges til at bære Guds lys frem i verden. For det beror ikke på vores kræfter eller mangel på kræfter. Det beror på Gud, som tændte sit lys i verden julenat.

Denne nat blev et lyshav i tiden,
den har lyst gennem slægterne siden,
dengang Gud selv blev menneskets lys.
(Salmebogen nr. 98)

Glædelig advent. Amen
Flere andagter
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Søndag 19. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
Søndag 01. august 2021
Kirkekalender
Lørdag 25. september
Loppegudstjeneste
Særslev:
Ejlby:
Melby:09.30
Loppegudstjeneste på Markedspladsen i Melby ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Loppegudstjeneste
Lørdag 25. sept. kl. 9.30 på Markedspladsen i Melby
Forhåbentlig kan der holdes loppemarked i år den sidste lørdag i september. Loppemarkedet begynder ....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring