Udskrift fra: www.de3sogne.dk

Andagter & prædikener
Udskriv denne side  
Tirsdag 24. december 2019

Prædiken til juleaften 2019
v. sognepræst Gunvor SandvadJuleevangeliet:

Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn.

Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.

I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt.

Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.«

Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: »Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!«

(Lukasevangeliet 2, 1-14)

Prædiken:

Den første tirsdag i december havde vores lokale FDF juleafslutning, som begyndte i Særslev Kirke. Børn fra FDF spillede juleevangeliet, som vi lige har hørt. De var med alle sammen: Kejser Augustus, der befalede, at der skulle være folketælling i hele verden - og Maria og Josef. Der var en kromutter, som meldte alt optaget på herberget, men gav Maria lov til at være i stalden. En dukke var Jesus, som blev født. Der var engle og hyrder - de hellige tre konger var også med.

Det var et rigtig flot krybbespil. Forældre, bedsteforældre, søskende og alle vi andre klappede godt og grundigt bagefter. FDFerne bukkede dybt - og så råbte de alle som ét stort kor: 'Hurra for Jesus'.

Bagefter tænkte jeg på, at det var den korteste juleprædiken, jeg nogensinde har hørt - og den bedste.

'Hurra for Jesus' - det er hans fødselsdag, vi fejrer med julen.

'Hurra for Jesus' - så er det hele sagt.

Men nu I ved jo også godt, at præster ikke kan nøjes med at holde en juleprædiken på kun tre ord - selvom det måske ville være det bedste.

Så jeg vil tilføje: Hurra for englene. De forklarede, hvad der er så særligt ved Jesu fødsel. Englene sang: Ære være Gud i det højeste og på jorden. Gud er nemlig begge steder. I det højeste og på jorden her hos os.

Ofte forestiller vi os, at Gud er langt væk - og oplever det måske også sådan. Det er sådan set rigtig nok, for Gud er i det højeste og Gud er også det fjerneste sted, vi kan forestille os.

Men det er alligevel ikke hele sandheden. For Gud er også nær. Da Jesus blev født kom Gud ned på jorden. Gud kom selv som et lille menneskebarn. At han kommer selv, er det bedste Gud kan give os. Ligesom det er det bedste, vi kan give hinanden:

Det er dejligt at få en SMS fra farmor, hvor hun ønsker glædelig jul. Men det er nu endnu bedre, hvis farmor kommer på besøg juleaften - og giver et stort kram i døren og ønsker glædelig jul.

Det er dejligt, at finde en julegave fra morfar under juletræet. Men det er nu endnu bedre, hvis morfar selv er med juleaften - og han bøjer sig ned og haler gaven frem under juletræet og giver den med et stort smil og siger: 'Det er til dig fra morfar!'

Sådan viser Gud sin kærlighed til os. Han kommer selv. Gud kommer som det lille barn Jesus til os - for på den måde at fortælle, at han elsker os. Vi har Guds velbehag, sang englene.

Derfor 'Hurra for englene' som sang:
Ære være Gud i det højeste og på jorden.
Fred til mennesker med Guds velbehag.

Vi må også sige: 'Hurra for Gud.' Fordi Gud elsker os så højt.

Kejser Augustus talte mennesker for at få penge som skat. Men Jesus blev født, fordi hvert eneste menneske tæller i Guds øjne.

I Guds øjne tæller du og jeg - små og store - hver og en - som hans barn og dyrebare skat. Du er Guds skat, som Gud ikke vil miste. Derfor sendte Gud sin søn til jorden med fred og frelse.

Frelsen begynder med, at Guds Søn er lille, sådan som vi alle var små engang. Han vil være i øjenhøjde med os og leve vores liv. Han møder os der, hvor vi er - når vi er glade og når vi er kede af det: Når livet gør godt - og når livet gør ondt.

-

Jeg kender en kvinde, som er blind og altid har været det. Hun har en førerhund - den er hendes bedste ven. Førerhunden er min frelser, sagde hun til mig en dag - med et glimt i øjet. For man kan godt have glimt i øjnene, selvom man er blind.

Førerhunden er min frelser. Den sørger for, at jeg kommer sikkert over vejen og ind og ud af bussen. Den viser mig vejen, jeg skal gå.

Engang spurgte jeg hende, om hun havde haft andre dyr?

Så fortalte hun om, hvordan hun fik en kattekilling, da hun var barn. Hun og hendes forældre var taget hen til nogle, som havde et kuld halvstore kattekillinger, og gerne ville forære en af dem væk.

Kattekillingerne pilede rundt i hele stuen. Men den blinde pige havde en fantastisk hørelse, så hun kunne sagtens fornemme, hvor de forskellige kattekillinger var, selvom de fór rundt over det hele.

'Hvorfor ligger en af kattekillingerne helt stille og piber?' spurgte hun pludselig og pegede i retning mod kattekurven, som hun jo altså ikke kunne se. Ganske rigtig lå der en killing, som ikke var med i de andres leg.

Åh, sagde dem i huset. Den killing er mindre end de andre. Den kan ikke følge med, når de andre leger.

'Jeg ved godt, hvordan den har det,' sagde den blinde pige eftertænksomt. 'Jeg kan heller ikke altid følge med, når de andre børn leger, fordi jeg ikke kan se. Jeg vil gerne have den killing med hjem. Så kan jeg trøste den, når den er ked af det og piber.'

Jeg tror, at Gud er ligesom den blinde pige. At Gud sendte Jesus til os, fordi han vidste, at vi har brug for en frelser, som forstår, hvordan vi har det. En, der kan trøste os, frelse os og vise os vejen, vi skal gå.

Derfor vil jeg slutte, som jeg begyndte - med FDFernes juleprædiken:

'Hurra for Jesus.'
'Hurra for at han kom til os' - og Glædelig Jul!
Amen.

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som det var i begyndelsen, således også nu og altid
og i al evighed. Amen.
Flere andagter
 
»Prædiken til 5. søndag efter påske
Søndag 17. maj 2020
»Prædiken til 4. søndag efter påske
Søndag 10. maj 2020
»Prædiken til bededag 4. fredag efter påske
Fredag 08. maj 2020
»Prædiken til 3. søndag efter påske
Søndag 03. maj 2020
»Prædiken til 2. søndag efter påske
Søndag 26. april 2020
»Prædiken til 1. søndag efter Påske
Søndag 19. april 2020
Kirkekalender
Søndag 07. juni
Trinitatis søndag
Særslev:
Ejlby:10.30
Melby:
» Se flere datoer

Information
Når et menneske dør:
Afsked under corona-epidemien


Information til pårørende fra begravelsesmyndigheden

Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger for adfærd under corona-epidemien - også ved dødsfald

» Læs mere (PDF-fil)

Arrangementer
Der er ingen planlagte arrangementer.

Andagter & prædikener
Prædiken til 5. søndag efter påske
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Sådan talte Jesus; og han så op mod himl....
» Læs mere
Prædiken til 4. søndag efter påske
Prædiken til 4. søndag efter påske i Særslev-Ejlby-Melby Pastorat. Dette hellige evangelium sk....
» Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Antal deltagere ved kirkelige handlinger
Antal deltagere ved kirkelige handlinger Ved kirkelige handlinger er der på grund Coronavirus/Cov....
» Læs mere
Konfirmationer 2020
Konfirmationer 2020 findsluttid(202006062230); Lørdag d. 6. juni kl. 13.00 i Særslev Kirke Jas....
» Læs mere
Kommende møder:

Fungerende sognepræst: Charlotte Juul Thomsen - Tlf.: 71 78 13 64 - Mail: chath@km.dk