Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Søndag 29. december 2019

Prædiken til Julesøndag
Søndag d. 29. december 2019 i Særslev Kirke ved Gunvor Sandvad

Julesøndags evangelium:

Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en drøm for Josef og siger: »Stå op, tag barnet og dets mor med dig og flygt til Egypten, og bliv dér, indtil jeg siger til. For Herodes vil søge efter barnet for at slå det ihjel.« Og han stod op, og mens det endnu var nat, tog han barnet og dets mor med sig og drog til Egypten. Og dér blev han, indtil Herodes var død, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger: »Fra Egypten kaldte jeg min søn.«

Da Herodes nu indså, at han var blevet narret af de vise mænd, blev han rasende; og i Betlehem og i hele dens omegn lod han alle drenge på to år og derunder myrde, ud fra den tid, han havde fået opgivet af de vise mænd.

Da opfyldtes det, som var talt ved profeten Jeremias, der siger:
I Rama høres råb,
gråd og megen klage;
Rakel græder over sine børn,
hun vil ikke lade sig trøste,
for de er ikke mere.

Da Herodes var død, se, da viser Herrens engel sig i en drøm for Josef i Egypten og siger: »Stå op, tag barnet og dets mor med dig og drag til Israels land. For de, der stræbte barnet efter livet, er døde.« Og han stod op, tog barnet og dets mor med sig og kom til Israels land.

Da han hørte, at Arkelaos var blevet konge i Judæa efter sin far Herodes, turde han ikke tage dertil. Men han fik i drømme en åbenbaring om at rejse til Galilæa, og dér bosatte han sig i en by, der hedder Nazaret, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeterne, at han skulle kaldes nazaræer.
Matthæusevangeliet 2, 13-23

Prædiken:De seneste somre har et landsvalepar bygget rede på loftsbjælkerne i garagen ved præstegården. Det har været en glæde og fornøjelse for mig at følge med i svalernes familieliv. Så en eftermiddag i sensommeren, opdagede jeg, at der var sket en ulykke. Svalereden var faldet ned og gået i mange stykker, da den landede på det hårde cementgulv i garagen. Og de 5 store svaleunger, som havde været i reden, lå døde mellem nogle visne blade bagest i garagen.

Jeg har altså svært ved at fjerne døde dyr. Så jeg ringede til Jan, vores gravermedhjælper, og spurgte pænt, om han ikke nok ville fjerne de døde fugleunger, når han kom på arbejde næste morgen. Det lovede Jan at gøre for mig.

Næste morgen ringede Jan på døren. Kom ud og se! sagde han. Og så pegede Jan op på himlen: De 5 svaleunger fløj højt oppe under den klare blå sensommerhimmel og pippede nok så muntert til hinanden. Hvor blev jeg glad! - Jeg tænkte også, at det vist er meget godt for dyrene, at jeg ikke er blevet dyrlæge, når jeg ikke kan se forskel på levende og døde dyr!

Jan fortalte, at han straks havde kunnet se, at de 5 svaleunger ikke var døde, men at de var meget bange - og gemte sig mellem de visne blade bagest i garagen. Jan havde forsigtigt taget fugleungerne op i hænderne - en ad gangen. Selvom han havde handsker på, kunne han tydeligt mærke, hvordan fugleungerne rystede af angst. Han havde båret hver enkelt fugleunge ud af den mørke garage og ud i det fri. Så snart fugleungerne mærkede luft under vingerne var de lettet - og nu fløj de så under den blå himmel - og fortsatte med det de næste par uger. Og en morgen var alle landsvalerne væk - trukket sydpå.

For lidt siden sang vi: Hjerte, løft din glædes vinger. Det er et godt billede. Vores hjerte er ligesom en svaleunge. Der kan pludselig komme sygdom, sorg og ulykker ind over os. Den trygge rede under os forsvinder - og vi bliver slået til jorden. Men alligevel, du bange hjerte - tro på at Guds hænder bærer dig. Tro på at Helligånden vil give dig luft under vingerne. Løft din glædes vinger, på trods af alt det, der slår dig til jorden. For Jesus, Guds Søn er født, for at være frelser - mens vi lever, og når vi dør.

I dagens evangelium hører vi, hvordan den trygge rede pludselig forsvandt under Jesus. Kong Herodes var bange for at Jesus ville tage magten fra ham. Derfor ville han finde Jesus og slå ham ihjel - og for at være sikker på at få ram på ham, fik han sine soldater til at myrde alle små drengebørn i Betlehem og omegn.

Juleevangeliet er ikke et glansbillede. Det var i virkelighedens verden, at Guds Søn blev født. Jesus kom til verden, som den er - på godt og ondt.

Jesus er vores håb - i ham fik Guds kærlighed og vilje krop og ansigt.

Det håb sættes godt nok på prøve i dag. For krybben står tom. Over hals og hoved - midt om natten - blev den nyfødte Jesus løftet op. Nu viser Gud sig i det lille flygtningebarn, der bliver båret som en lille bylt og tumlet rundt i verden, som millioner af andre små mennesker på flugt. Gud viser sig lille og svag.

Hvorfor? spørger vi. Hvorfor standser Gud ikke ondskaben - og griber ind? Jo, Gud greb ind. Han sendte en engel, der advarede Josef. Josef var lydhør, så de kunne nå at flygte i tide. Men kunne Herrens engel dog ikke have taget en runde i hele Betlehem og advaret alle småbørnsforældrene, så også de kunne have nået at flygte i tide?

Hvad er det for en Gud, der redder sin egen Søn til Egypten, men ikke de andre børn? Og hvad er det for en ondskab, der findes i mennesket? Barnemordet er ikke kun historie. Også lige nu mens vi har gudstjeneste sammen, er der børn, som bliver mishandlet. Hvorfor standser Gud dog ikke det onde?

Det meste af, hvad Gud gør, er skjult for mennesker. Vi ser det ikke og ved det ikke. Derfor skal vi også være meget forsigtige med at anklage Gud. Ingen af os ved, hvad Gud foretager sig lige nu i dette øjeblik. Vi aner ikke, hvad Gud gør lige nu for at frelse børnene og os alle - og bevare vores hjerter, så det onde ikke får magten over. Vi ved heller ikke, hvorfor Gud viser sig så svag.

Men vi skal ikke stirre os blinde på det, vi ikke ser og ikke forstår. I stedet for skal se på det, som Gud tydeligt har gjort og vist. Gud har givet os sin søn som frelser. Gud har vist sit ansigt i Jesus Kristus. Jesus kom og delte vores vilkår. Han kom for at gå vejen gennem livet sammen med os.

Og så meget har jeg dog erfaret, at Guds veje ikke er lige. Den vej Gud fører os ad - er snoet. Det er ikke nogen let og glat vej. Der er sten på vejen. Og ind imellem er det op af bakke. Det gælder for os - og det gælder for Jesus, som begyndte sit liv med at være et flygtningebarn.

Nu er vi så her - og et nyt år ligger ukendt foran os. Vi har brug for håb og for tro - og nogen til at vise vej. I dag får vi Josef - Jesu stedfar - som vejviser og forbillede. Josef lyttede til sine drømme. Han hørte dem som Guds ord. Og så tog han ét skridt ad gangen - uden at vide, hvor vejen ville føre hen. På Guds ord gik Josef fremad i det ukendte. Vi skal være ligesom Josef: Vi skal have tillid til Gud. Tillid til, at Gud har fat i den lange ende - at han går vejen sammen med os - og vil gøre en uventet god ende på historien. Også selvom vi ikke altid forstår Guds veje og hvad der sker i verden.

Hjerte, løft din glædes vinger - på trods af alt det, der slår dig til jorden. Amen.
Flere andagter
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Søndag 26. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Søndag 19. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring