Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Søndag 29. marts 2020

Prædiken til Maria Bebudelsesdag - Særslev-Ejlby-Melby Kirke 2020

Søndagens tekstlæsninger:

» Mariæ Bebudelses dag

(Og ikke et ord om corona...........)

Verden er fyldt med billeder. Vi kommunikerer med billeder - gennem billeder. Facebook, Instagram, Snapchat - videoer, fotografier. Ingen nyheder uden et billede. Aviser, TV-Aviser, Net-Aviser bringer billeder fra centrum af begivenhederne.

Billeder skal understrege ordets troværdig. Jo tættere på begivenheden, des mere troværdighed. Det er næsten som at være der selv.

Men billeder viser kun en begrænset del af virkeligheden. Det udsnit, som den, der holder kameraet, har blik for eller interesse i. Gennem billeder ser vi det udsnit af virkeligheden, som fotografen har interesse i.

Måske har du oplevet at finde den helt store kærlighed på netdating. Men da du så mødte den billedskønne fyr eller kvinde i virkeligheden, måtte du med skuffelse konstatere, at der var enten mange år eller en hel fotoshop til forskel mellem Real Life og den virtuelle fremtoning. Billeder er ikke virkeligheden. Det sete kommer i høj grad an på, hvad fotografen har valgt at vise, og det kommer an på øjnene, der ser.

Bibelen bruger også billeder. Når Bibelen taler om Gud, bruger den altid billeder. Bibelens mange forfattere (eller måske rettere fotografer) er bevidste om, at de med et billede viser os en del af den virkelighed, vi kalder Gud, men ikke hele virkeligheden. Vi møder således Gud som brændende tjørnebuske, ørnen, der svæver over folket og en brølende løve og mange andre billeder. Og billederne er ikke Gud. Det, vi ser, kommer i høj grad an på, hvad forfatterne har valgt at vise. Og det kommer an på øjnene, der ser.

Og vore øjne ser ikke det samme. Hvor nogle ser noget storslået smukt, reducerer andre det til ingenting. Tag fx forskellen mellem på bibelens syn på mennesket og ateistisk selskabs billede på mennesket. I bibelen er mennesket skabt i Guds billede, så vi ligner Gud. Mennesket er gjort kun lidt ringere end Gud. Vi har fået en storslået plads som nogle helt særlige, unikke skabninger. Det er bibelens billede af mennesket.

Ifølge ateistisk selskabs er 'mennesket bare en biologisk maskine, der kan have det sjovt, mens det forfølger sit behov for mad, husly og formering.' 'Mennesket er et værdiløst væsen, der er ingen mening, men kun den nydelse, man kan opnå, og på et tidspunkt dør man'. 'kærlighed er det rene hjernekemi'.

Sådan ser vores øjne forskelligt på livet og mennesket. Vi kan male mennesket på det store lærred og i poetiske vendinger hylde hinanden, vores relationer og liv med hinanden som fuld af værdi og mening. Vi kan gøre vores erfaringer af kærlighed til noget storslået, der rækker ud over os selv og gør os til en del af noget større.

Og vi kan male et minimalistisk billede af mennesket- et verdensbillede, der reducerer vores erfaringer af kærlighed, venskab, glæde, omsorg, fællesskab, håb, sorg, ensomhed til ren og skær kemiske reaktioner i hjernen.

Du vælger selv, hvilket billede, du føler dig bedst tilpas med. For hos Gud er der ingen tvang. Vi er frie til at vælge ham til, ligesom vi også frit kan vælge ham fra. For det sete afhænger jo af øjnene, der ser.

Nu ser vi så en jomfru skal blive med barn - ikke blot et barn, men Guds barn - i evangeliet til i dag. Maria Bebudelse.

Evangelisten Lukas har kastet sig ud i beretningen om en jomfrufødsel. Det er hans billede på, hvordan Gud blev menneske. Det billede deler han med evangelisten Matthæus.

Men hverken evangelisterne Markus eller Johannes gør brug af jomfrufødsler.

For hvordan fortæller man, at Gud blev menneske? Hvad ville du selv gribe til af virkemidler, billeder, for at fortælle verden den væsentlige pointe: nemlig at Gud blev menneske?

Ordene skal ikke sige noget om Maria, men om hendes søn. Nemlig, at han er 'anderledes.' Ikke nedefra, men oppefra. Han er den enestående, den verden aldrig før har set, og derfor er omstændighederne ved hans indtræden i verden lige så enestående.

Englen kommer til Maria, hilser hende med ord, taler til hende med ord, taler med hende med ord. Og så er den undfangelse forbi!

Undfangelsen skete ganske enkelt ved, at Guds ord lød til Maria.

På et maleri fra den tidlige renæssance af kunstneren Simon Martini ser vi englen knæle foran den skræmte Maria. Mellem englen og Maria løber der et gyldent skriftbånd, hvorpå der står. 'Ave Gratia plena Dominus Tecum' (Herren er med dig, du benåede).

Undfangelsen fandt altså sted fra mund til øre.

Guds ord kom til Marias øre. Og da Guds ord nåede Marias øre, skete det under, vi kalder undfangelsen ved Helligånden.

Maria tog imod Ordet fra Gud med hele sit hjerte og hele sin krop - sind, sjæl og legeme. I den forbindelse har Augustin peget på den væsentlige pointe: at det hun bar Kristus i sin maven i grunden ikke var det største mirakel.

Det største mirakel var, at hun også bar ham i sit hjerte.

Det er i grunden Guds ord, det handler om. Og modtagelsen af dette ord i verden. Evangelisten Johannes dropper derfor også al snak om Jomfru fødsler og kaster sig ud i beskrivelsen af Ordet, der var til i begyndelsen. Og evangelisten Markus lader Johannes Døberen være den, der ude fra ørkenen råber, at noget helt særligt er på vej.

Men som så mange andre gange i historien, griber nogen et billede og begynder at dyrke det. Kendte, influencer, YouTuber lever af de billeder, som de skaber af dem selv eller verden omkring dem.

Det er interessant, hvilke billeder menneskeheden har taget til sig gennem historien og malet videre på.

I løbet af de første århundrede blev Marias betydning mere kompleks. Langsomt opstår der legender og traditioner af vidt forskellig karakter: Hvem hendes forældre var, at hun efter Jesu korsfæstelse rejste med disciplen Johannes til Rom, at hun efter sin død steg direkte til himmels og meget mere.

I år 431 i Efesos blev der holdt et kirkemøde (synode). På kirkemødet mødtes biskopper og andre kloge teologer for at afgøre vigtige spørgsmål. På dette møde i Efesos fik Maria titlen Theotokos, altså gudsføderske.

Titlen var svar på en lang strid, hvor dele af kirken mente, at hun kun var mor til den menneskelige del af Kristus og ikke den guddommelige. Sagens kerne var derfor i virkeligheden ikke Maria, men snarere spørgsmålet om, hvordan Kristi to naturer, den guddommelige og den menneskelige, skulle opfattes. Alligevel var synoden med til at fastslå Marias betydning.

Siden har Maria været en vigtig figur i kirken. Hun er et billede på den moderlige eller kvindelige side af troen, og på renhed, uskyld og lydighed over for Gud. Hun anses i den katolske kirke for den, der kan gå i forbøn for mennesker hos Gud, idet hun både er et menneske som os, men samtidig er helt tæt på Gud.

I den romersk-katolske kirke vedtog man i 1854 dogmet om hendes ubesmittede undfangelse. I 1950 vedtog man også dogmet om Marias himmelfart, at hun steg til himmels direkte efter sin død og allerede nu er at finde i himlen.

Og således kom vi væk fra den oprindelig pointe, nemlig hun tog Guds ord til sig og gav det krop.

Af samme grund har de lutherske kirker nedtonet Marias betydning, i forsøg på at understrege, at det afgørende er evangeliet om Kristus. Kirkens traditioner, legender og helgener er udenomssnak, som ikke angår den egentlige forkyndelse og i værste fald står i vejen for den.

Men hun har sin plads som den, der åbner sig for Gud her ni måneder før juleaften.

Så er du ikke til jomfrufødsler bør du blive i den lutherske kirke og holde dig til at læse evangelisterne Markus og Johannes og apostlen Paulus.

I den gamle bibeloversættelse blev Maria heller ikke bare gravid, nej, hun blev frugtsommelig.

Hvor frugtbare og frodige billeder på livet, verden og hinanden, taler vi i?

Er vi mere end blot kemiske processer i hjernen?

Er vi hævet over naturen?

Er der en meningen med det hele, eller er det hele bare et tomt univers?

Evangelisterne ser forskelligt på Gud, på hvordan Gud kom ind i verden. Derimod er de ret enige, om måden han kom herfra på.

Tilfangetagelsen, korsfæstelsen, gravlæggelsen og opstandelsen er fælles beretninger i alle fire evangelier.

Her på tærsklen til påsken får vi malet billeder af livet. Livet er ikke entydigt godt. Ethvert smukt billede har også en bagside. Kærligheden er også sårbarhedens sted, ser vi langfredag. Kærligheden er altid lænket til smerten.

Kig blot på korset. Opstandelsen er, at det gode altid vil sejre.

At livet, kærligheden vinder, selv hvor alt håb synes ude.

Kødets opstandelse - hvis du ikke har kastet kristendommen over bord med jomfru Maria, har du måske med kødets opstandelse?

Tja, måske er det hele bare slut, når vi er døde, som ateisterne hævder.

Men hvem kan ikke unde den døde et liv efter døden?

Det kan vi i kristendommen.

Vi gør livet til noget større - husk blot lidt ringere end Gud - så meget værd er du her hos os. Her bliver du en del af noget, der rækker ud over dig selv og ud over dette liv.

Amen.

/Pastor Charlotte Juul Thomsen, Særslev-Ejlby-Melby Pastorat
Flere andagter
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
Søndag 01. august 2021
Prædiken i Melby Kirke 25. juli 2021
Søndag 25. juli 2021
Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring