Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Søndag 05. april 2020

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus:

Da Jesus var i Betania i Simon den Spedalskes hus og sad til bords, kom der en kvinde med en alabastkrukke fuld af ægte, meget kostbar nardusolie. Hun brød krukken og hældte olien ud over hans hoved. Men nogle blev vrede og sagde til hinanden: »Hvorfor ødsle sådan med olien? Denne olie kunne jo være solgt for over tre hundrede denarer og givet til de fattige.« Og de overfusede hende. Men Jesus sagde: »Lad hende være! Hvorfor gør I det svært for hende? Hun har gjort en god gerning mod mig. De fattige har I jo altid hos jer, og når I vil, kan I gøre godt mod dem; men mig har I ikke altid. Hun har gjort, hvad hun kunne. Hun har på forhånd salvet mit legeme til begravelsen. Sandelig siger jeg jer: Hvor som helst i hele verden evangeliet prædikes, skal også det, hun har gjort, fortælles til minde om hende.« Mark 14,3-9

Prædiken til Palmesøndag 2020 i Særslev-Ejlby-Melby Pastorat

Coronaen viser, hvor kristne vi i grunden er i Danmark. Ja, sågar, Frankrig og Tyskland. Nok har vestlige nationer påberåbt sig at være sekulariserede stater. Men hele menneskesynet bag vores måde at håndtere denne krise på viser et varmt og stort kristent sindelag, der handler om varetagelse af de allersvageste.

Sundhedsøkonomer har i den forgangne uge ellers peget på, at vi kunne redde langt flere liv ved at bruge midlerne på andre patienter. Regningen pr. menneskeliv ser ud til at blive meget høj i forhold til, hvem vi ellers kunne behandle, hævder sundhedsøkonomer om den danske indsats mod coronavirus. Men svarer en læge igen: Vi er kommet over det stadie, hvor vi sætter de gamle ud for at dø på isen.

Hvorfor ødsle sådan med den dyre olie? - lyder det bebrejdende og vredt i evangeliet i dag. Olien kunne være solgt for 300 denarer og givet til de fattige! Med andre ord, vi kunne have hjulpet og gavnet mange flere i stedet for kun én for de midler. Sundhedsøkonomen er ikke en ny røst. Det nytteetiske princip om, at jo flere en handling gavner, des bedre er den, runger også i vor tid.

Men det er bare ikke kristendommens målestok, får vi at vide i dag.

En god og effektiv daglejer kunne ca. tjene én denar om dagen. Det er altså ikke småpenge, vi snakker om i dag. Prisen for olien svarer til en årsindtægt.

Gennemsnitslønnen for en dansker i 2016 var på 312.000 kr.

Vi har altså at gøre med en lækker parfume til rigtig mange penge, som bliver hældt ud over hovedet på Jesus. Det syntes kvinden, Jesus var værd.

Han skulle iføres det bedste, det dyreste - ja, måske hendes eneste - ejendom. Hun gav ham det bedste, hun havde.

Firmaer som VW taber for tiden 90 mio. kroner i timen pga. de tiltag regeringer verden over har sat ind mod coronaen.

Undte dem, der overfusede kvinden i evangeliet i dag, ikke Jesus det bedste eller var de bare så optagede af ressourcefordeling, at det eneste fornuftige i deres øjne var at sælge olien og give pengene til fattige?

Skal vi gå efter at hjælpe få mennesker for svimlende mange penge? eller bør vi gå efter at flest mulige for gavn af de mange penge?

Hvad tænker du?

Måske tænker du, vi kan jo ikke andet end hjælpe hinanden igennem denne krise. Hvis vi anskuer det med afsæt i et kristent menneskesyn: ja, så kan vi ikke gøre andet.

Men vi kunne jo også gå til Corona-udfordringen ud fra et simpelt syn på mennesket som et avanceret biologisk dyr - en veludviklet abe. Med sådan et syn på mennesket, kunne vi læne os tilbage og nøgternt konstatere, at coronaen renser ud i de syge og svækkede. Er de begavede nok, får de holdt afstand, vasket hænder og sikret sig og har dermed en chance for at overleve. Ud fra en simpel biologisk vinkel, får coronaen samme rolle, som tilhængere af ulve i den danske natur, bruger som argument for ulvens legitimitet: den tager kun de syge og svækkede dyr. Er hjorten frisk og hurtig til bens, har ulven ikke en chancen.

Forhåbentligt gyser du ved fremstillingen ovenfor. Kontrasterne er bevidst kridtet op. Men der er også en bæredygtig sandhed i fremstillingerne.

Og svaret er ikke enkelt, for det handler om etik og moral.

Vi får her i evangeliet at vide, at vi grundlæggende går til tingene med et ønske om at gøre det godt for andre. 'Hun har gjort en god gerning mod mig', siger Jesus, om kvinden. Hun har gjort hvad hun kunne.

Den længste vej i verden hævdes at gå fra hoved til hjerte. Det er ikke alle, der evner at omsætte gode tanker til ædle handlinger. Omvendt er der mennesker, der aldrig har hørt et ord om evangeliet, og som alligevel formår at omsætte en masse gode gerninger omkring dem.

I kirken kalder vi det lex naturalis, som betyder, at vi har en indre lov skrevet i vore hjerter. I den indre lov i hjertet, ved vi intuitivt, hvad det rigtige og forkerte er at gøre.

Men så bliver vi presset økonomisk, vi bliver presset på vores levevis, vores identitet, vores følelser - muligheden for at elske eller blive elsket: følelser af begær, griskhed, magtsyge, dovenskab, fråseri, hovmod, misundelse og vrede kan overmande os og fortrænge vores indre moralske codex.

Og pludselig lyder evangeliet til os:

Kvinden i evangeliet i dag gjorde en god gerning. Det har virkelig kostet hende at gøre denne gode gerning! Hun vil aldrig kunne tage den tilbage. Det er en ekstravant gave, som er givet én gang for alle.

Alle har vi fået den særlige egenskab fra Gud - at kunne give.

Vi har nemlig fået gaven at kunne gøre noget godt for andre mennesker. Vi er skabt til at hjælpe andre. Vi er skabt til at finde en tilfredsstillelse i at gøre noget godt for andre mennesker.

Gud beder os om at give, hvad vi kan give. Mere forlanger Gud ikke af os. Gør hvad du kan.

Gode gerninger er som parfumen, som bliver hældt ud over Jesu hoved. Parfumen hænger i håret på Jesus længe efter gerningen blev udført. Duften af parfumen følger ham op på korset.

Han lugtede uden tvivl også af sved og blod efter den mishandling, som han blev udsat for. De kunne flå tøjet af ham. Men de kunne ikke tage duften af nardusolie fra ham. Hendes gave havde han stadig hos sig, da han hang på korset, da han blev lagt i graven.

Måske duftede graven af hans tilstedeværelse påskemorgen pga. nardusolien? For kvinden havde på forhånd salvet hans legeme til begravelsen.

Hvis vi mennesker sætter os selv til side og rækker hænderne ud (symbolsk!), hvor langt ville vi da kunne nå med de gode gerninger, som de fleste af os har trang til at udfolde?

Prøv at forestille jer, hvor langt vi kunne komme - hele jorden rundt?

Biologien har i denne tid vist os, at vi lynhurtigt kan nå hele vejen rundt med en virus ved at smitte hinanden.....

Tænk, hvor langt vi kan nå med omtanke, afstand og afkald i denne tid.....

Hil dig, Frelser og Forsoner:

3. Kærligheden, hjertegløden stærkere var her end døden: heller giver du end tager, ene derfor dig behager korsets død i vores sted.

7. Du, som har dig selv mig givet, lad i dig mig elske livet, så for dig kun hjertet banker, så kun du i mine tanker er den dybe sammenhæng!

AMEN!

v/ Pastor Charlotte Juul Thomsen
Flere andagter
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
Søndag 01. august 2021
Prædiken i Melby Kirke 25. juli 2021
Søndag 25. juli 2021
Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring