Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Torsdag 09. april 2020

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Det var før påskefesten, og Jesus vidste, at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen; han havde elsket sine egne, som var i verden, og han elskede dem indtil det sidste. Og mens de holdt måltid - Djævelen havde allerede sat sig for, at Judas, Simon Iskariots søn, skulle forråde ham; og Jesus vidste, at Faderen havde lagt alt i hans hænder, og at han var udgået fra Gud og nu gik tilbage til Gud - så rejser Jesus sig fra bordet og lægger sin kjortel, tager et klæde og binder det om sig. Derefter hælder han vand op i et fad og giver sig til at vaske disciplenes fødder og tørre dem med klædet, som han havde bundet om sig. Han kom så til Simon Peter, og Peter sagde til ham: »Herre, vasker du mine fødder?« Jesus svarede ham: »Hvad jeg gør, fatter du ikke nu, men senere skal du forstå det.« Peter sagde: »Aldrig i evighed skal du vaske mine fødder.« Jesus svarede: »Hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke lod og del sammen med mig.« Simon Peter sagde til ham: »Herre, så ikke kun fødderne, men også hænderne og hovedet!« Jesus sagde til ham: »Den, der er badet, behøver ikke at få vasket andet end fødderne, men er ren over det hele. Og I er rene; dog ikke alle.« Han vidste nemlig, hvem der skulle forråde ham; derfor sagde han: I er ikke alle rene. Da han nu havde vasket deres fødder og taget sin kjortel på og sat sig til bords igen, sagde han til dem: »Forstår I, hvad jeg har gjort mod jer? I kalder mig Mester og Herre, og med rette, for det er jeg. Når nu jeg, jeres Herre og Mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede, for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer.« Joh 13,1-15

Prædiken til skærtorsdag i Særslev-Ejlby-Melby Pastorat 2020

I påsken retter vi blikket mod venskaberne og det menneskelige fællesskab.

Jesus havde samlet sine bedste venner omkring sig. Bedste? Ja, de havde i al fald alle fulgt ham på de utallige vandringer rundt i Galilæa og nu på turen til Jerusalem. Point of no return.

Disciplene er kronvidner til hans undergerningerne og fortræffelige fortællinger om Guds rige. De har på nærmeste hold oplevet, hvordan han kunne tryllebinde sine tilhørere og skabe mirakler ud af intet.

Han havde intet behov for at bringe sig selv i centrum. Det var ikke ham, det handlede om. Faktisk beder han igen og igen folk, han hjælper, om ikke at sige det til nogen. Men kan de tie stille? Nej! Rygterne om ham ruller sig større og større foran ham som en snebold i sneen.

Mon ikke disciplene har mærket suset ved at være tæt på en 'kendis'. Tænk at være ven og tæt på ham, store folkeskarer higer efter.

Al hans snak om Guds rige synes dog at være teoretisk snak hele vejen til langfredag for disciplene. De har skændtes og kæmpet om pladserne ved Jesu side i Gudsriget. Alle vil sidde lige ved siden af ham. 'Hvor du går hen, går vi med, har de svaret ham', når han forberedte dem på sin død - at han ville gå til faderen og siden sende talsmanden.

Disciplene forstod ikke, hvad han snakkede om. Det var for abstrakt til virkeligheden, de befandt sig i. Der var derfor heller ingen grænser for deres loyalitet og opbakning. Vi er bedste venner - hvad der end sker, vil vi altid være der for dig.

Men Jesus ved det allerede. I nat vil Peter nægte, at han kender Jesus for at redde sit eget skind. Hvad ville du have gjort i Peters sted? Benægte ethvert kendskab eller selv lide døden? Peters handling er vel ret menneskelig for enhver, der har sit liv kært. Fejt og kujonagtigt. Jovist, men hvorfor skulle han være mere modig, end alle vi andre mennesker af kød og blod?

Judas benægter ikke kendskabet til Jesus. Tværtimod. Han udnytter situationen til at komme hurtigt og nemt til penge. For 30 sølvpenge udpeger han gerne hvem Jesus er.

Hvem sælger informationer om sine venner for penge? Det er der masser, der gør? Fx Facebook. Alt, hvad vi lægger ind af billeder og informationer om os selv, sælger de videre til firmaer.

Og så er der alle dem, der af venner på Facebook blev udleveret til arbejdsgiveren for private udtalelser eller myndigheder for socialt bedrageri.

Jo, Judas lever så men også i vor tid. Det er selvfølgelig ikke dig. Men Judas er også iblandt os i foreningen, i byrådssalen, på arbejdspladsen, i familien og blandt venner.

Hvor der er magt og penge, er Judas også at finde.

Det bemærkelsesværdige ved Jesus er, at han er fuldt ud klar over sine disciples mangelfulde egenskaber. Han ved, at vennerne svigter én for én af forskellige grunde - frygt, ængstelse eller griskhed - i løbet af natten.

Men på trods af det tager Jesus vaskefadet og knæler ved deres fødder og vasker dem én for én.

Forundringen og forargelsen melder sig på samme tid hos Simon Peter, der udbryder: 'Herre, vasker du mine fødder' (13,7) Fodvask er en ydmygende gerning, som Peter slet ikke kan forene med sin mester.

Men Jesu véd, at de alle i løbet af natten vil blive grebet af kræfter, der trækker dem væk fra deres ideelle forestillinger om dem selv. De kommer til at vise sider af dem selv, som de aldrig ville turde se sig i spejlet og sige højt.

Måske lyver vi mest, når vi er mest ærlige over for os selv? Det vil jeg aldrig gøre eller det kan jeg aldrig få mig selv til, er resonanser i hverdagssproget.

Jesus ved, at det, de aldrig ville gøre, og det, de aldrig kunne få dem selv til, kommer de til at gøre i løbet af natten til Langfredag.

Og han tilgiver dem på forhånd, samtidig med han giver dem en fordring: 'Når nu jeg, jeres Herre og Mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder' (13,14).

Med andre ord: de skulle kunne se hinanden i øjnene bagefter i tilgivelsens skær. De skulle både tilgive hinanden og sig selv. Det kunne Judas ikke. Han tog livet af sig.

Under denne Corona-krise, hvor mange taber penge, job og identitet, hvor familier ufrivilligt er skilt ad, vennekredse ufrivilligt brudt, kan fornægtelsen, forråelsen - og alle de andre mindre pæne følelser tage magten fra os.

Nogle af os kan komme til at gøre ting, vi aldrig ville gøre, noget vi ellers aldrig kunne få os selv til. Men måske sker det. I desperation. I affekt. I nød. I fortvivlelse. I vrede. I bitterhed. I ren og skær frustration.

Men inden du korsfæster dig selv eller andre for ugerningerne, skal du vide, at Gud har tilgivet dig. Og hvis Gud kan tilgive dig, kan du også tilgive dig selv!

Og skulle det alligevel være, at du IKKE kan tilgive andre deres ugerninger, må du slippe dem og hvile i, at de i Guds hånd er tilgivet og tildelt et liv uden skyld. Også selvom du synes, de ikke har fortjent det.

Men når Jesus kunne tilgive disciplene deres handlinger natten til langfredag, må vi hver især altid spørge os selv, hvor stor andres forseelse bør være, inden vi med rette kan sige, at vi ikke magter at tilgive. Eller hvor lidt, der skal til, før vi føler os så krænket, at vi ikke kan tilgive et andet menneske.

v/ Pastor Charlotte Juul Thomsen
Flere andagter
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
Søndag 01. august 2021
Prædiken i Melby Kirke 25. juli 2021
Søndag 25. juli 2021
Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring