Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Søndag 12. april 2020

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Efter sabbatten, da det gryede ad den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne. »Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det.« Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det.
Matthæusevangeliet 28,1-8


Prædiken til påskedag i Særslev-Ejlby-Melby Pastorat

'Og de skyndte sig bort fra graven med frygt'....

Hvorfor hoppede de ikke af glæde? Var det da ikke en god nyhed, at han var opstået?

Men med alt hvad de havde været igennem i tiden op til - tilfangetagelsen, korsfæstelsen og gravlæggelsen, kunne de vel ikke være andet end bange:

Bange for den romerske besættelsesmagt, bange for det jødiske lederskab, bange for hinanden, for fremtiden og for denne underlige engel, der skræmmer livet af vagterne, og som kigger på kvinderne og siger 'Frygt ikke!'

Helt ind til benet havde de troet på, at Jesus var Messias.

Men en messias dør jo ikke......

Jeg kan kun gisne om de tanker og følelser, der er løbet gennem hovedet og kroppen på disse kvinder. Hvis du nogensinde har sørget, har du sikkert erfaret den tunge følelse af sorg i kroppen. Hovedet kan ikke fatte, hvad der er sket. Skridtene bliver tunge. Kroppen føles tung.

Kvindernes øjne må have været rødsprængte af gråd. Følelser af frustration og mismod må have skvulpet rundt i dem. De troede, de troede, de troede rent faktisk, han var DEN.

Og så sidder stiger der en engel ned fra himlen (?) og siger til dem: 'Han er ikke her'. Det kunne de jo med selvsyn se! Og så får de at vide: han er opstået (?).

Lad os komme væk. De havde de seneste dage været vidner til den meningsløse vold. Nu blev de vidner til noget, som direkte strider mod fornuften.

Lad os lege med den tanke, at du har fået til opgave at beskrive noget, som på alle måder ikke giver mening.

Men det er faktisk sådan, det er. Hvordan ville du gribe din beretning an?

Evangelisten Mathæus har denne ekstreme opgave at formidle den dramatiske hændelse, der fra start til slut strider mod enhver tænkelig fornuft. Sorgen, smerten, de politiske intriger og benægtelsen, det brudte løfte, de forliste drømme, englen, stenen, den korsfæstede frelser......opstandelsen?

Det ligger ikke lige for at få det til at give mening, vel?

Hvad det end er, der skal til, for at få folk til at tro på beretningen, lykkedes det ikke helt for Mathæus.

Her står vi 2000 år efter og fejrer påskemorgen med samme forfærdelse. Ja, nogle er endda så forfærdede over beretningen om Jesu opstandelse, at de næppe tør læse mine prædikener her på nettet.

Ja, nogle har sågar valgt kirken helt fra, fordi det blev for mærkeligt med opstandelsen. Nogle af jer tænker måske også i jeres stille indre: gad vide om præsten egentlig selv tror på det?

Husk da Mathæus’ ord: 'Og de skyndte sig bort fra graven med frygt'.

Mathæus påstår ikke, at dette her er nemt at forstå eller begribe.

Enhver kan jo brygge på en interessant fortælling om en mand, der udfordrede det politiske system, helbredte de syge og elskede de fattige, en mand, der opstod fra de døde på en måde, der stred mod naturens love.

En eventyrlig fortælling, som vi kan fortælle for børn, når de skulle puttes. Et hyggeligt lille folkeeventyr, der fortæller om kultur og traditioner.

Men så overser vi en afgørende pointe ved alle fire evangeliers beretninger om Jesu opstandelse. Beretningerne er ikke slutningen på fortællingen om Jesu.

Den er faktisk blot begyndelsen.

For skal begivenheden påskemorgen nogensinde give mening, må den være begyndelsen og ikke afslutningen.

For der er kun én måde, der kan få kvinderne, der flygtede fra den tomme grav, til at forstå, at deres ven Jesus rent faktisk er den, han er.

Og det er ved, at de lader budskabet ændre dem og deres måde at leve livet på. Først når de forstår, at deres opgave består i selv at skrive historien færdig gennem deres eget liv, begynder den at give mening for dem.

Og hvad så med os i dag? Her 2000 år efter.

Det samme gælder os. Vi skal hver især gøre fortællingen færdig gennem vort eget liv.

Påsken handler ikke om stearinlys, smuk musik eller hvad vi skal spise til påskefrokost - håber I trods alt får en god frokost i år.

Den handler om, hvad den opstandne Kristus gør af forskel i dit liv.

Inden du klikker videre med musen og lukker for prædikenen, rystet og ude af dig selv, skal jeg skynde mig at sige til dig: Frygt ikke!

Det handler blot om det faktum, at livet er hårdt, at smerte og død, usikkerhed og frygt, uretfærdighed, krig er livsvilkår. Præcis som vi står med en uforudsigelig og lumsk coronavirus, der ryster vores grundvold og for 80 år siden havde en krig til at gøre det.

Påskemorgen er ikke et erindringsshow, hvor vi tænker tilbage på de første disciple, i erindringen hidkalder Jesu første tilsynekomster. Vi fejrer heller ikke påske for at afdække arkæologiske beviser på opstandelsen.

Vi fejrer påske, fordi vi er mennesker, og vi er eller kan blive såret. Vi holder påske, fordi vi har håb for vores liv. Vi har drømme. Vi vil gerne leve. Vi fejrer påske, fordi fortællingen om opstandelse til nyt liv, fornyet håb, bliver levet ud igen og igen i vore liv, i dit liv, i alle de menneskers liv i hele verden, der tror, at døden, det onde kan overvindes, at vores frygt for fremtiden, bliver afløst af håb og fællesskab i Kristus.

Der skete jo noget den morgen ved graven.

På under 50 år havde hele verden hørt om Jesu død og opstandelse. Hans budskab om fjendekærlighed, Guds kærlighed og nåde gennem Kristus.

Det kan godt være, at de løb skræmte væk, men de fandt siden modet til selv at gøre historien færdig gennem deres eget liv.

Der skete virkelig noget ved den tomme grav for 2000 år siden. Kirker i millionvis pryder verden over som bevis. Nogle endda kæmpe katedraler.

Over 2,2 mia. mennesker er døbt i Faderen, Sønnen og Helligåndens navn. Vi har fået sygehuse og lovgivning, der tager vare på de svageste.

Fortællingen om den Barmhjertige Samaritaner er indført i straffeloven som pligten til at hjælpe.

'Han er opstået', sagde englen.

'Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det'.

Og her begynder opstandelsesberetningen rent faktisk. Det mest utrolige ved opstandelsen er, at det er op til dig og mig at gøre den færdig gennem vort eget liv: Ved ikke at lade os styre af frygten, ved aldrig at miste håbet, ved dagligt at opstå til nyt liv og troen på dagen i morgen også har noget godt at byde på.

Amen.

Pastor Charlotte Juul Thomsen
Flere andagter
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
Søndag 01. august 2021
Prædiken i Melby Kirke 25. juli 2021
Søndag 25. juli 2021
Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring