Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Mandag 13. april 2020

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom Maria Magdalene ud til graven, og hun så, at stenen var flyttet fra graven. Så løber hun hen til Simon Peter og til den anden discipel, ham som Jesus elskede, og siger til dem: »De har flyttet Herren fra graven, og vi ved ikke, hvor de har lagt ham.« Så kom Peter og den anden discipel og ville ud til graven. De løb begge to, men den anden discipel løb foran, hurtigere end Peter, og nåede først til graven; han bøjede sig ind og så linnedklæderne ligge der, men han gik ikke ind. Simon Peter, som fulgte efter ham, nåede nu også frem; han går lige ind i graven og ser linnedklæderne ligge der og klædet, som Jesus havde haft over hovedet; det lå ikke sammen med linnedklæderne, men rullet sammen på et sted for sig selv. Da gik også den anden discipel derind, han som var kommet først til graven, og han så og troede. Indtil da havde de nemlig ikke forstået Skriftens ord om, at han skulle opstå fra de døde. Disciplene gik så hjem igen. Men Maria stod udenfor ved graven og græd. Som hun nu stod der og græd, bøjer hun sig ind i graven og ser to engle i hvide klæder sidde dér, hvor Jesu legeme havde ligget, én ved hovedet og én ved fødderne. De sagde til hende: »Kvinde, hvorfor græder du?« Hun svarede: »De har flyttet min Herre, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham.« Da hun havde sagt det, vendte hun sig om, og hun så Jesus stå der; men hun vidste ikke, at det var Jesus. Jesus sagde til hende: »Kvinde, hvorfor græder du? Hvem leder du efter?« Hun mente, det var havemanden, og sagde til ham: »Herre, hvis det er dig, der har båret ham bort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham.« Jesus sagde til hende: »Maria!« Hun vendte sig om og sagde til ham på hebraisk: »Rabbuni!« - det betyder Mester. Jesus sagde til hende: »Hold mig ikke tilbage, for jeg er endnu ikke steget op til Faderen; men gå hen til mine brødre og sig til dem: Jeg stiger op til min fader og jeres fader, til min Gud og jeres Gud.« Maria Magdalene gik hen og fortalte disciplene: »Jeg har set Herren,« og at han havde sagt dette til hende.
Johannesevangeliet 20,1-18


Prædiken til 2. påskedag i Særslev-Ejlby-Melby Pastorat

Hvordan har du det med kirkegårde? I de større byer bruger nogen kirkegårdene som en fredelig oase, hvor de kan slå sig ned på et tæppe med en bog. For vordende forældre kan kirkegårdens gravsten være inspirationskilde til barnets navn. Små børn leger glade og uanfægtet rundt mellem buske og gravsten. For graverne, der arbejder her, er det den smukkeste arbejdsplads i Danmark. (Vidste du for resten, at danskerne har de smukkeste gravpladser og kirkegårde i verden). Det er forskelligt, hvordan vi har det med kirkegården. Og det er meget forskelligt, hvilke følelser, der kommer over os, når vi kommer ind på kirkegården. Nogen græder lidt. Nogen græder slet ikke. Nogen græder meget. Maria græder rigtig meget. Det var stadig mørkt, da hun kommer ud til graven. Evangelisten Johannes er en mester i symbolik. Hvad der på overfladen kan synes som en banal oplysning 'mens det endnu var mørkt' tjener ofte til at beskrive noget dybsindigt. Marias sindstilstand er formørket af dyb sorg over Jesu død. Hun ved, hvor de har lagt ham. Hvad er mere oplagt end at søge derhen, hvor det menneske, man holdt så uendeligt meget af, ligger begravet. Men sorgen er ikke blot båret af kærlighedens bånd. I sorgen blander sig følelser af frustration og vrede. Det er et ungt menneske. Blot i begyndelsen af 30’erne, som ligger her. Det var et - af mange mennesker - vellidt menneske. Det var ikke kun for Maria, han betød noget. Det var for rigtig mange mennesker. På mange forskellige niveauer. Han er havde i grunden intet forkert gjort. Alligevel bliver han slået ihjel - uskyldig. Henrettet som en anden forbryder. Blandt forbrydere. Og dog med den kongelige titel: I.N.R.I (Iesu Nazareth Rex Iudaeorum - Jesus af Nazareth, jødernes konge). Følelser af uretfærdighed, som hun ikke kan for afløb for, følger hende hele vejen ud til graven. Uden nogen mulighed for at handle, går hun mod graven. Uden en eneste chance for at gøre noget, der kan ændre tragedien, trasker hun mistrøstigt ud til hans grav. Hvad kan man ellers gøre, når man er så ked af det, at man ikke kan være i sin krop over tabet af sin elskede ven, bror, far, mor, søster, ægtefælle eller sit elskede barn? Stenen skal stå på sin plads. Gravfreden hviler over det gravsted, hvor forudsigeligheden er cementeret.

STENEN er FLYTTET fra graven......er synet, der møder hende. Hun behøver ikke se mere. Resolut vender hun om og iler hen til to af disciplene. Oprevet fortæller hun, at 'de har flyttet Herren fra graven, og vi ved ikke, hvor de har lagt ham'. Begge iler ud til graven og opdager en tom grav, hvor ligklæderne er sirligt lagt sammen. Og hovedbeklædningen ligger for sig selv. Der er noget helt særligt på spil her. Vi har i tiden op til hørt om flere opvækkelser fra de døde. Jesu gode ven Lazarus, som 'kom ud af sin grav med strimler linned viklet om fødder og hænder og med et klæde viklet rundt om ansigtet (Joh.11,44).'Her er altså noget helt andet på færde. Som sagt er evangelisten Johannes ikke en, der kaster tilfældigt rundt med ord og udtryk. Graven er tom og tøjet er lagt sammen. En tom grav og sammenfoldede ligklæder er nok for disciplene. Mere behøver de ikke for at kunne tro. Det er en afgørende pointe for vores tro - for kristendommen. Grundlaget for vores tro er en tom grav. Vi behøver ikke at se store mirakler for at tro. Vi behøver ikke konkrete svar på vores bøn for at tro. Vi behøver ikke at have beviser sort-på-hvidt for at tro.

Den tomme grav er nok....

Den tomme grav er det største mirakel i sig selv

Den tomme grav er svaret på vores bønner

Den tomme grav er Guds budskab til os

Den tomme grav er nok......

Og kigger vi lidt nærmere på den originale tekst, som er skrevet på græsk, opdager vi, at evangelisten Johannes (igen intet overladt til tilfældighederne) bruger flere forskellige verber af ordet 'se' i versene fem og seks og otte.

Det første verbum for 'se' i vers 5 betyder at se med øjnene. Men i vers seks, hvor disciplen går ind i graven og 'ser', betyder 'ser' faktisk noget helt andet. Det har betydningen at beskue eller overveje situationen. I vers otte 'og han så og troede' er der anvendt et tredje ord for det at 'se', som betyder en spirituel/åndelig indsigt og forståelse.

Evangelisten Johannes anvender altså tre forskellige verber til at beskrive det at se i forbindelse med den tomme grav.
  • Vi ser med øjnene
  • Vi overvejer situationen
  • Vi forstår den åndelige/spirituelle konsekvens af det, vi har set.
Men selvom vi ser, overvejer situationen og måske til sidst fanger de åndelige følger af det, er det jo ikke ensbetydende med, at vi ikke har vores tvivl. En tom grav som grundlag for sin tro, tager ingenlunde tvivlen bort fra en.

Heller ikke hos Maria. Hun bliver stående ved graven. Græder som pisket. Disciplene har forladt hende, uden hun blev klogere på, hvad de havde fået af indsigt ved synet af den tomme grav. Og for lige at gøre hendes dag endnu mere mærkelig, dukker to engle op. Da hun endelig tager mod til sig og kigger ind i graven, spørger englene op hende: 'Kvinde, hvorfor græder du? '. (Ja, hvorfor mon hun græder ved graven?). Men lige som hun skal til at svare, kommer Jesus bagfra og stiller hende spørgsmålene: Kvinde, hvorfor græder du? Hvem leder du efter?

Og sørme om der ikke dukker et fjerde verbum af 'se' op i den græske originaltekst i 'Jeg har set Herren'. (Dansk er et fattigt bondesprog hvad angår nuancer i ordenes betydning). I 'Jeg har set Herren' betyder handlingen 'at se', at det, hun har 'set' også får betydning langt ind i fremtiden.

Så først ser vi:
  • med øjnene
  • så overvejer vi situationen
  • så forstår vi de åndelige/spirituelle konsekvenser af det, vi har set.
  • og til sidst indser vi, hvordan det vil påvirke vort liv i en positiv retning i fremtiden
Hvem leder DU efter?

Hvem er det, DU søger?

Hos evangelisten Mathæus siger Jesus: Søg, så skal I finde (Matt. 7)

Amen. Pastor Charlotte Juul Thomsen
Flere andagter
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
Søndag 01. august 2021
Prædiken i Melby Kirke 25. juli 2021
Søndag 25. juli 2021
Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring