Udskrift fra: www.de3sogne.dk

Andagter & prædikener
Udskriv denne side  
Søndag 19. april 2020

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter: »Simon, Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre?« Han svarede: »Ja, Herre, du ved, at jeg har dig kær.« Jesus sagde til ham: »Vogt mine lam!« Igen, for anden gang, sagde han til ham: »Simon, Johannes' søn, elsker du mig?« Han svarede: »Ja, Herre, du ved, at jeg har dig kær.« Jesus sagde til ham: »Vær hyrde for mine får!« Jesus sagde til ham for tredje gang: »Simon, Johannes' søn, har du mig kær?« Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham: »Har du mig kær?« og han svarede ham: »Herre, du ved alt; du ved, at jeg har dig kær.« Jesus sagde til ham: »Vogt mine får! Sandelig, sandelig siger jeg dig: Da du var ung, bandt du selv op om dig og gik, hvorhen du ville; men når du bliver gammel, skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig hen, hvor du ikke vil.« Med de ord betegnede han den død, Peter skulle herliggøre Gud med. Og da han havde sagt det, sagde han til ham: »Følg mig!«
Johannesevangeliet 21,15-19


Prædiken til 1. søndag efter Påske i Særslev-Ejlby-Melby Pastorat

'Vogt mine lam!....., Vær hyrde for mine får......., Vogt mine får!

Kan en hyrde forlade sine får?

Forleden læste jeg om en afrikansk, luthersk, præst. Hans landsby er plaget af Boko Haram (en milits under IS, der vil indføre sharia-lovene i Nigeria). Militsen er i oprør mod regeringen og forfølger de kristne. Mord, narko, bortførelser og voldtægter af mindreårige piger er normaladfærd for medlemmer af militsen. Dem, der kunne, er flygtet fra præstens landsby. Han kunne også selv flygte. MEN! Det VIL han IKKE!!! For en hyrde forlader ikke sine får, slog den afrikanske præst fast.

Det latinske ord for præst er pastor. Pastor betyder hyrde. Til min bispeeksamen blev det særligt understreget, at jeg som præst er hyrden for fårene alias menigheden/sognebørnene. Ikke blot er jeg en hyrde, men en uegennyttig en af slags. Således skal jeg altid være parat til at forsvare flokken, kæmpe for den og lede den nænsomt med stok og stav. Stokken har jeg altid forstået som modet til at turde lade evangeliet udfordre både mig selv og menigheden. Med staven har jeg forstået det sådan, at jeg med evangeliet skal hjælpe med at pege på det, der rækker ud over os mennesker. Det, der er mere end blot dig og mig. Der er den, der favner alt og mere til, nemlig Gud.

Men.

Hvem sidder der bag skærmen

med hånden om sit krus.....

det er såmen pastoren.....

Afskåret fra at virke i pastoratet siden d. 12. marts.

Teologisk giver det ikke mening! For en hyrde forlader jo ikke sine får....!

I Johannesevangeliet kap. 10 finder vi afsættet for den kristne teologi om hyrden. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Jesus er den gode hyrde, der sætter sit liv til for fårene, hvorimod daglejerne stikker af, når faren truer; Jesus kender fårene, og de kender hans stemme. Jesus har flere fåreflokke, men vil skabe en hjord; Fårene er overdraget til Jesus af Gud, og ingen kan rive dem ud af hans hånd.

Det er med andre ord et ansvarsfuldt virke at være hyrde. Det kræver mod og udholdenhed.

Spørgsmålet som Jesus stiller Simon Peter tre gange i træk i evangeliet, er derfor et grundlæggende spørgsmål, der er rettet til os alle - statsminister, kirkeminister, biskop, provst og præst såvel almene præster (er du døbt er du også præst).

Jesus spørger:

Elsker du mig mere end de andre?

Elsker du mig?

Har du mig kær?

Det er ikke så svært at erklære sin kærlighed over for nogen, når det ikke koster noget af en. Men Jesus kan ikke bruge overfladiske kærlighedserklæringer til noget, som evangeliet i dag antyder.

Kristendommen er ikke en bekvem levevis. Springet fra 'Menneske først, Kristen saa' fordrer mere end blot hvad der behager os selv.

Gennem kristendommen vokser menneskeliggørelsen i os. Kristendommen er en dannelsesproces frem mod det at blive et sandt menneske.

Men det er ikke nogen nem vej at betræde. De fleste snor sig uden om det ubehagelige: De udsagn, der vender rundt på vores selvopfattelse; De udsagn, der kræver, at vi i sandhed sætter os ud over os selv for at hjælpe andre.

Uegennyttighed bliver aldrig mainstream.

I mødet med evangeliet bliver vi udfordret til at turde at sætte os selv på spil, fordi det er ad den vej, vi vinder os selv i en forbedret og styrket udgave.

Du kan sagtens møde kristne, der ikke er rejst særlig langt i deres følelsesliv, ligesom du kan møde kristne, der har vendt og drejet bjælken i eget øje fremfor splinten i broderens øje.

'Da du var ung, bandt du selv op om dig og gik, hvorhen du ville; men når du bliver gammel, skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig hen, hvor du ikke vil'. siger Jesus til Simon Peter.

I barndommen og ungdommens år hører egenrådighed til en del af selvstændiggørelsen. Men med på et tidspunkt indser nogen af os, at livet ikke bevæger sig i de retninger, som vi helst vil. Vi kan i livet blive sat på opgaver, vi ikke vil.

Bevægelsen fra ung til voksen, fra menneske til kristen, sker i erkendelsen af: vi ikke er herre i eget hus. Nogle erfarer det i en ung alder og bliver alt for tidligt 'voksne'. Andre går gennem livet uden at opdage, at der eksisterer andet end opfyldelsen af deres egne behov.

Men livet er spændt ud mellem gaver og opgaver. Mulighed og nødvendighed.

Hvem vil ikke helst kun have gaverne?

Allerede i opdragelsen viser vi symbolsk, at gaver er det rette menneskeliv. På mange børneværelser er gulvet sandet til af legetøj. Mens opgaverne (nødvendigheden, pligterne) nogle steder er gemt væk.

Så længe kærligheden er en gavebod, der ikke kræver noget af os, er det hele jo bekvemt og rart at være i. Jovist, kan vi komme til at kede os lidt, men så køber vi bare noget nyt, flirter med en anden eller bestiller en rejse. Og så har vi fået piftet sjælen lidt op igen, indtil støvet lægger sig oven på nyhedens time, og vi begynder at kede os igen.....

Det er meget sigende om vores forbrugssamfund, at tøjbutikken åbner før kirken. Vi danskere har i gennemsnit 12 kilo tøj hængende i klædeskabene, som vi ikke får brugt. Tøj kan vi købe på nettet. (Hvis vi reelt set har brug for nyt tøj?)

Alligevel åbner tøjbutikken før kirken, før spejderne, før fodboldklubben og lignende organisationer, der arbejder for at styrke forpligtende fællesskaber, hvor den enkelte lærer at beherske egne umiddelbare behov til fordel for fællesskabet.

For hvad nu hvis det ægte og autentiske menneskeliv folder sig ud i skal-opgaver og pligter? Og gaverne blot er øjeblikke af frugterne fra opgaven og pligten? Gør vi så ikke vores børn og unge en bjørnetjeneste (i ordets oprindelige betydning) ved ikke at insistere på opgaverne? Og gør vi i særdeleshed ikke os selv en endnu større bjørnetjeneste som kirke, når vi gør døren høj og porten vid for forbrugssamfundet frem for kirken?

Ja, de liberale erhverv skal overleve. Arbejdspladser, der sætter gang i samfundshjulene, er nok vigtigere, vil nogen mene. De kan jo ikke undværes. Det kan kirken. Den er jo ikke nødvendig, som én gjorde mig opmærksom på i tiden op til nedlukningen af landet.

At vi har verdens højeste arbejdsmoral skyldes den lutherske tro. Arbejdet er vores identitet, som er skabt gennem 500 års luthersk forkyndelse. I har selv sunget med på det i Grundtvigs salme Morgenstund har guld i mund; vi til vort arbejd ile, som fuglen glad i skov og vang... (DDS 752). Arbejdsstyrken steg markant med udbredelsen af den lutherske forkyndelse i Danmark. Verden over er de lutherske menigheder kendetegnet ved et højt civilt engagement i og uden for kirkerne.

Den skandinaviske velfærdsmodel kan ikke kopieres af andre lande, fordi den har rod i en særlig luthersk teolog, der har formet kulturen gennem 500 år, lyder det fra en professor på Havard University.

Fællesskabet, som vi besynger så smukt, har sin fulde udfoldelse hos Grundtvig. Der er aldrig kommet fællesskaber ud af at sidde og kigge ind i sig selv gennem meditation, yoga eller mindfulness. I den lutherske kirke lærer vi at rette blikke udad mod næsten.

Unge med et kristent livssyn er bedre til at håndtere modgang i livet. Kirkegængere levere i gennemsnit 2½ år længere....

Er dette ikke vigtigt?

Elsker du mig mere end de andre?

Elsker du mig?

Har du mig kær?

JA!

Men lige nu har vi et forbudt forhold eller henvist til at holde forbindelsen gennem et virtuelt langdistanceforhold. Langdistanceforhold er svære at holde fast i udtaler sportsdirektøren for OB. Det har han ret i!

Vi mødes virtuelt, du og jeg. Skønt der i Særslev kirke vil være mere afstand mellem dig og 'alle' de andre end i havecentrene og i byggemarkederne for tiden.
Selvom jeg er hyrde, er jeg også ansat af Staten, som har sat kirken på linje med enhver anden fritidsaktivitet. Gud er blevet en hoppy. Noget vi dyrker i fritiden. At gå til kirke har nu fået en helt anden betydning for mig. Vi går til kirke, som vi går til spejder, til dans og til fodbold.

Men jeg trøster mig i dag med ordene fra epistlen til denne søndag:

'alle mennesker er som græs, 
al deres herlighed som markens blomster.
Græsset tørrer ind, blomsterne falder,
men Herrens ord forbliver til evig tid'.
Det er dette ord, som er forkyndt for jer. (Første Petersbrev 1,17-25)

Amen.
Flere andagter
 
»Prædiken til 5. søndag efter påske
Søndag 17. maj 2020
»Prædiken til 4. søndag efter påske
Søndag 10. maj 2020
»Prædiken til bededag 4. fredag efter påske
Fredag 08. maj 2020
»Prædiken til 3. søndag efter påske
Søndag 03. maj 2020
»Prædiken til 2. søndag efter påske
Søndag 26. april 2020
Kirkekalender
Søndag 24. januar
3. søndag efter Helligtrekonger
Særslev:10.30
Kort gudstjeneste på 30 minutter
Ejlby:
Melby:
» Se flere datoer

Information
Når et menneske dør:
Afsked under corona-epidemien


Information til pårørende fra begravelsesmyndigheden

Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger for adfærd under corona-epidemien - også ved dødsfald

» Læs mere (PDF-fil)

Arrangementer
Der er ingen planlagte arrangementer.

Andagter & prædikener
Prædiken til 5. søndag efter påske
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Sådan talte Jesus; og han så op mod himl....
» Læs mere
Prædiken til 4. søndag efter påske
Prædiken til 4. søndag efter påske i Særslev-Ejlby-Melby Pastorat. Dette hellige evangelium sk....
» Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referat
Referat af møde 7. januar 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på nedenstående link.....
» Læs mere
Referat
Referat af møde 2. december 2020. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på nedenstående lin....
» Læs mere
Kommende møder:
09. februar 2021 kl. 19.00
04. marts 2021 kl. 19.00
06. april 2021 kl. 19.00
05. maj 2021 kl. 19.00
03. juni 2021 kl. 19.00

Vikarierende sognepræst: Ditte Louise la Cour Freiesleben - Tlf.: 6130 2424 - Mail: dif@km.dk
Sognepræst (delvis raskmeldt): Gunvor Sandvad - Tlf. 23 44 71 09 - Mail: gsa@km.dk