Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Søndag 26. april 2020

2. søndag efter påske i Særslev-Ejlby-Melby Pastorat

26-04-2020

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Så kom festen for genindvielsen af templet i Jerusalem; det var vinter, og Jesus gik rundt på tempelpladsen, i Salomos Søjlegang. Da slog jøderne ring omkring ham og spurgte: »Hvor længe vil du holde os hen? Hvis du er Kristus, så sig os det ligeud.« Jesus svarede dem: »Jeg har sagt det til jer, og I tror det ikke. De gerninger, jeg gør i min faders navn, de vidner om mig. Men I tror ikke, fordi I ikke hører til mine får. Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det, min fader har givet mig, er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min faders hånd. Jeg og Faderen er ét.« Joh 10,22-30

Prædiken:

Lykkens Dør den gaaer ikke ind ad, skriver Søren Kierkegaard. (» da.wikipedia.org/wiki/Søren_Kierkegaard)

'Ak! Lykkens Dør den gaaer ikke ind ad, saa at man ved at storme løs paa den kan trykke den op; men den gaaer ud efter, og man har derfor intet at gjøre'.

I dag søndag d. 26. april 2020 har længe været dagen, der stod i lykkens tegn for byens konfirmander. De har glædet sig længe. Med en blanding af frygt og spænding så de frem til at begynde konfirmationsforberedelsen. Frygten for at kede sig var blandet med spændingen ved forenden af forberedelsen at stå på tærsklen til de voksnes rækker.

Hvad vil fremtiden bringe? Fremtiden syntes lys og sikker. Intet kunne stoppe dem i bevægelsen fra barn til ung. Guds velsignelse.

Guds velsignelse er faktisk det, der betyder mest for konfirmanderne, viste en undersøgelse for nogle år siden.

Trosbekendelsen er blevet øvet flittigt - flere af dem kan den sikkert stadig.

Og dette bekender vi for gavernes skyld, har jeg lært konfirmanderne:

For som min gamle præst N.C. Lilleør sagde: 'hvad er der egentlig i vejen med, at konfirmanderne gerne vil have gaver? Hvem kan ikke lide at få gaver?

Man siger jo ikke til nogen, som har besluttet, at de gerne vil giftes og fejre det med en fest for alle dem, som betyder noget for dem, at: 'Nå, det gør I nok for at få gaver, hva’?' Eller til en som fejrer sin 60-års fødselsdag: 'Nå, du vil nok gerne have en masse vin?'

Det er helt naturligt, at 13-14-årige glæder sig til at få gaver og blive fejret!

Mens tøjet stadig blev overvejet nøje, blev konfirmationen pludselig aflyst. Festen i dag kom aldrig i gang. Års glæde. Års forventning. Det hele brast på få dage.

Dagen d. 26. april har forældre navigeret efter de seneste par år, så de var sikre på, at den ikke kolliderede med arbejdsskemaer, ferier og andres runde fødselsdage, vielser og konfirmationer i familie og vennekreds. Dette var dagen, hvor familiens egen konfirmand skulle være i centrum, hyldet gennem taler af mor og far, moster og onkel.

Alle kan huske deres egen konfirmation. Men jeg er sikker på, at konfirmanderne i 2020 også vil kunne huske tiden op til konfirmationen resten af livet.

Da vi fik beskeden om, at konfirmationerne skulle udskydes til efter d. 30. maj, modtog jeg kort tid efter en mail fra en præstekollega.

I mailen var der en appel fra en kroejer om, at vi lagde konfirmationer langt hen i efteråret. Kroejeren pegede på, at mange lokaler ville være optaget i juni/august til dåb, runde fødselsdage og bryllupper. Det lød meget betænksomt.

Men så fremhævede kroejeren også, at restaurationsbranchen var hårdt trængt og derfor godt kunne bruge de ekstra penge, som festerne gav. Derfor opfordrede han til, at præsterne lagde konfirmationerne sent i efteråret, hvor der ikke er så meget 'run' på festlokalerne.

Men hvis velsignelsen i grunden er den, der betyder allermest for konfirmanden, er det vel ikke fair at vente til langt hen i efteråret med konfirmationen?

Der har været mange måder at gribe udskydelsen af konfirmationerne an. Det er altid nemmere at være bagklog end fremsynet. Drømmen om den store dag er brast. Hvad er så alternativet, når vi ikke har år til at tilrettelægge festen efter?

I Særslev Kirke har vi valgt at tilbyde flere datoer at vælge imellem for netop at give forældrene mulighed for at få evt. samkvemsaftaler, øvrige familiefester, ferier og arbejdsplaner til at hænge sammen med det evt. ønskede lokale.

Men lige nu sidder konfirmanderne parkeret hjemme alle sammen hver for sig. Ingen skole. Ingen sport. Ingen konfirmation. Statsgaranteret stuearrest i al fald frem til d. 10. maj med mulighed for forlængelse.

Og de vil bare så gerne have velsignelsen!

Det kan jeg da godt forstå: hvem vil ikke gerne sendes ud i verden med Guds velsignelse som rygstøtte. Konfirmation er et tegn på, at Gud også er med konfirmanden, når ungdomslivet begynder.

Værdien og betydningen af det tegn, skal vi være meget forsigtige med at undervurdere. Hvis alle beslutninger blev truffet på baggrund af lige så grundige overvejelser, som konfirmationen er gennemtænkt af den enkelte konfirmand, blev der aldrig foretaget hovedkulds beslutninger.

De har i den grad tænkt over dette i årene op til, i opstartsfasen, i løbet af forberedelsen og på selve dagen. Festen har de også haft i tankerne.

Men intet har fyldt tankerne mere end det, som de stod over for at skulle svare ja til. Jeg ved det, fordi jeg har snakket med hundredvis af konfirmander gennem årene. De tænker, så det knager :-)

Og nu lægger mange timers overvejelser og tankegods i vent. Store sorte områder af ubrugt tid ligger foran dem.

I mødet med fremtiden støder vi alle på kontroltabet. Det er svært at erfare, når al ens tid er planlagt. Det kræver en ulykke som corona, før vi opdager, at vi ikke Herre i eget hus. Fremtiden står ikke til os alene.

Vor tilværelse udspiller sig på nu’ets knivsæg mellem en fortid, der er uigenkaldelig fortid, og en fremtid, som endnu ikke er. At leve i tiden er derfor udtryk for en afmægtighed. Netop her, hvor angst og håb brydes, møder mennesket Gud, som 'fremtidens ophav' (Es. 45,11).

Både Det gamle Testamente og Det nye Testamente beskriver menneskets forhold til Gud som en venten.

Menneskets forhold til Gud er først og fremmest betinget af ikke at have, ikke at se, ikke at vide, og ikke at gribe om.

Hos Salmisten finder vi en bekymret venten; hos apostlen finder vi en tålmodig venten. Venten betyder: ikke at have og at have på samme tid.

For vi har ikke det, vi venter på.

Så vi venter på Gud.

For som Paulus siger 'Når vi håber på det, vi ikke ser, så venter vi på det'.

Vi venter på, at det hele skal blive godt igen. Og det gør det!!

Kigger vi godt efter i bibelen, opdager vi, at både den lange bibelske historie og de små historier handler om livet og de ting, der truer med at ødelægge livet, og de nye muligheder, der opstår, så livet kan fortsætte.

Livet er skabt til at være godt, står der på den første side i bibelen. Og på de allersidste sider slutter bibelen med en historie om, at alt bliver godt igen.

Ind imellem foregår der mange ulykker, livstruende ting, men det ender altid godt. Så den allerkorteste genfortælling af bibelen er: den er historien om, at livet er godt, at der sker meget ondt, men at livet og det gode altid er stærkere end døden og det onde.

'Ak! Lykkens Dør den gaaer ikke ind ad, saa at man ved at storme løs paa den kan trykke den op; men den gaaer ud efter, og man har derfor intet at gjøre'.

Amen.

Pastor Charlotte Juul Thomsen
Flere andagter
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Søndag 26. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Søndag 19. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring