Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Fredag 08. maj 2020

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde: »Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for. Eller hvem af jer vil give sin søn en sten, når han beder om et brød, eller give ham en slange, når han beder om en fisk? Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham! Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Gå ind ad den snævre port; for vid er den port, og bred er den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den. Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den!«
Matthæusevangeliet 7,7-14

Prædiken til bededag 4. fredag efter påske - Særslev-Ejlby-Melby Pastorat 2020

Har du prøvet at bede? Det har de fleste på et eller andet tidspunkt.

Har du så prøvet at bede og få dette svar: ............tavshed, dyb tavshed. Ingen tegn, ingen hændelser, der blot antyder, at Gud hørte din bøn.

'Bed, så skal der gives jer; Søg, så skal I finde'. Det lyder jo enkelt. Men tavsheden kan åbne dørene til følelserne af tomhed og fravær. To ufærdige og umøblerede rum. Følelsen af et tomt univers og fravær af Gud.

For nogle mennesker bliver denne tavshed skillelinjen, hvor de afgør sig for, at der er ingen Gud.

Bøn kan være rettet i taknemlighed, men ofte udtrykker bøn et håb - et håb om noget, der forvandler noget i nuet eller i nær fremtid.

De største bedehuse, vi har i Danmark, er sygehusene, siger sygehuspræsterne i al sjov. Om bønnen bliver hørt er ikke så vigtigt, fortalte en gammel sygehuspræst. Dybest handler det bare om at have et sted at deponere sin afmagt, var hans pointe. Vi kan blive så rastløse, vi kan blive så fyldt af frygt, at vi ikke kan være i egen krop. Så beder vi og får aflagt rastløsheden i et rum uden for os selv.

Og sådan kan et menneske i al religiøs blufærdighed kaste sig ud i forklaringer på bønnens menneskelige praksis.

På Syddansk Universitets afdeling for almen medicin (lægeuddannelsen) finder vi en professor, der er uddannet teolog. Niels Christian Hvidt, som han hedder, er professor i eksistentiel og åndelig omsorg. Altså forholdet mellem tro og helbred.

Tro kan ikke bevises, men troens virkning i et menneskeliv kan kortlægges på en måde, så nogle helt klare mønstre viser sig. I et studie fulgte han sammen med andre forskere 12.000 kristne danskere for at kortlægge sammenhængen mellem tro og helbred.

Resultatet: Troende mennesker har for eksempel 30 procent mindre risiko for at få diabetes, 49 procent mindre risiko for at få kræft og 92 procent mindre risiko for at begå selvmord.

En del af de meget klare resultater skyldes naturligvis forhold som er afledt af troen - eksempelvis livsstil. Men overordnet fortæller studiet helt tydeligt, at det gør en forskel, hvilke værdier der driver os som mennesker. Troen udgør en væsentlig faktor, som har stor positiv betydning i den enkeltes liv, udleder professoren af undersøgelsen.

Ovenstående sætter ordene i dagens evangelietekst i perspektiv:

'Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den!'

At overvinde sin religiøse blufærdighed kan være en meget snæver port at komme igennem for mange mennesker. Frygten for, at andre tror, 'jeg er blevet frelst' eller 'jeg er blevet hellig,' dirrer slet skjult under overfladen på vejen ind ad kirkedøren søndag morgen.

Fordommene i forhold til det at træde ind i menighedsrådet, kender mange nye menighedsrødder. Men så sidder de der i fire år og opdager, at her handler det mere om budgetter end bøn, kirkens vedligeholdelse end troens vedligeholdelse. Ja, jeg fristes til at sige, at Kirkeministeriet fylder dem med sten i stedet for brød.

Og det er jo faktisk ærgerligt i lyset af Niels Christians Hvidt forskning. For det betyder jo, at menighedsrødderne risikerer at leve kortere end kirkegængerne, der kommer hver søndag?

Men heldigvis er der frivilligundersøgelser, der viser, at mennesker, der laver frivilligt arbejde både har et bedre helbred, både fysisk og mentalt, og de lever længere end ikke-frivillige. Så der er håb for alle de gode mennesker, der ligger rigtig mange timer i kirkens drift og vedligeholdelse!

Kirkens budskab er så at sige 'trinbrættet' for det frivillige engagement. Der er nemlig en tæt sammenhæng mellem frivilligt engagement og kirkeligt tilhørsforhold. Det viser alle befolkningsundersøgelser i den frivillige sektor. Særligt i de lutherske lande. Landene med størst frivilligt engagement i befolkningen - Norge, Sverige og Danmark - er de lutherske trossamfund.

Jesu opgave er at forbinde himmel og jord. Uden sammenblanding og uden adskillelse. Om lidt vil de ikke længere se ham. Han vil i stedet være hos dem gennem sit Ord og i håbet. Fraværet lurer rundt om hjørnet.

Vi står på tærsklen til at blive overladt til os selv.

Men han tager højde for oddsene: Risikoen for, at fraværet vil åbne for døren til følelser af tomhed og totalt fravær hos os.

Et fravær er blevet til et fuldt møbleret og meningsfyldt univers.

Vi bliver forberedt på at blive overladt til os selv, men vi er ikke totalt forladt. Vi har hans ord og gerning. Og også Ånden kommer os til hjælp i al vores skrøbelighed, som Paulus udtrykker det.

Vi bliver inviteret til at videreføre Sønnens arbejde.

Hvor? Tænker du måske.

Ved at gøre sådan som Jesus gjorde: lytte, dele, drage omsorg for hinanden og naturen, give mad til de fattige, hjælpe de syge.

At vi bliver forladt er en invitation. Ikke en lejlighed til, at vi vender ryggen til vort ophav og sætter kurs ad den brede vej eller vidde port.

Ja, vi er overladt til os selv. Men vi er ikke ladt i stikken. Vi har korset. Vi har evangeliet. Vi har dåben og nadveren. Fyldt med nærvær, håb og mening for vores liv med hinanden. Og vi kan rette henvendelse i bøn. Og vi må aldrig lade os friste af den bredde vej og vidde port, når svaret synes rungende tomt og Gud totalt fraværende. Fortsæt ind ad den snævre port. For pludselig opdager du, at du faktisk blev hørt, en stråle fra nådens sol rammer dig.

Og husk altid ordene i indledningen til Fadervor: 'Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det' (Matt. 6,8).

Måske får du ikke det, du beder om, fordi Gud ved, at det faktisk er noget helt andet, du trænger til. Måske kender Gud os bedre, end vi kender os selv?

Det tror jeg, Gud gør. Men jeg tror heller ikke, at Gud blot er et depotrum for vores afmagt.

Amen!

/Pastor Charlotte Juul Thomsen
Flere andagter
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Søndag 26. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Søndag 19. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring