Udskrift fra: www.de3sogne.dk

Andagter & prædikener
Udskriv denne side  
Søndag 17. maj 2020

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Sådan talte Jesus; og han så op mod himlen og sagde: »Fader, timen er kommet. Herliggør din søn, for at Sønnen kan herliggøre dig, ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Fader, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til. Jeg har åbenbaret dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. De var dine, og du gav dem til mig, og de har holdt fast ved dit ord. Nu forstår de, at alt, hvad du har givet mig, er fra dig. For de ord, du gav mig, har jeg givet dem, og de har taget imod dem, og de har i sandhed forstået, at jeg er udgået fra dig, og de er kommet til tro på, at det er dig, der har udsendt mig. Jeg beder for dem; ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig, for de er dine; alt mit er dit, og dit er mit, og jeg er herliggjort i dem. Jeg er ikke længere i verden, men de er i verden, og jeg kommer til dig. Hellige fader, hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være ét ligesom vi.« Johannes 17,1-11

Prædiken til 5. søndag efter påske i Særslev-Ejlby-Melby Pastorat

Herliggøre. Det er ikke det ord, vi bruger mest i vores daglige samtaler med hinanden😀. Ved du, hvad det betyder? Jeg kan afsløre, at der ikke er nogen hjælp at hente i ordbøgerne. Ikke en gang i mit religionsleksikon findes det! Et besøg hos Dr. Google viser, at ordets forekomst i krydsord er lavt. Jaså.

I Den Nye Aftale (oversættelsen af det nye testamente på nudansk fra 2007) står der 'magtfuld' i stedet for 'herliggøre'. Det kommer sig af, at det græske ord doksa i originalteksten kan betyde magt, ære eller at blive fremhævet som noget særligt - at have del i det særlige, der er Gud. På engelsk bliver doksa oversat med glorify, der måske kommer betydningen om fremhævelse nærmere end ordet magtfuld. (Hvis du har undret dig over, at det tager seks år på universitet at blive teolog, er det her bl.a. en af grundene😀).

Jesus har allerede del i Guds herlighed inden inkarnationen. Og han er kommet til verden for at give menneskene del i Guds herlighed ved at vise os, hvordan vi skal leve vort liv med hinanden. Teologi er i bund og grund antropologi. Læren om Gud er læren om mennesket og menneskenes liv med hinanden.

Guds vilje med menneskelivet bliver åbenbaret for os i kraft af Jesus. Ikke flere stentavler, ikke flere brændende tjørnebuske. Ikke flere talte ord fra det høje. Konkret handling gennem Jesus skal vise os, hvordan Gud ønsker, vi skal leve med hinanden i verden.

Og det er ikke i isolation!

Vi er skabt som sociale væsener. 'Gud Herren sagde: Det er ikke godt, at mennesket er alene' (1. mos. 2,18). Et menneske kan kun være et menneske i forhold til andre mennesker. Det er medmenneskeligheden, der gør os til mennesker. Hvis vi ikke havde nogen at tale med, ville sproget aldrig tage form. Det er umuligt at elske og sørge, hvis vi ikke har nogen at elske eller sørge over. Kærlighed og sorg kvalificerer os, ligesom sproget, som mennesker. Alligevel er vi i de seneste to måneder blevet vogtet som dyr, der hverken kan tage ansvar eller holde afstand.
Friheden til selv at bestemme er livseliksiren i ethvert menneskeliv.

Et forsøg på et plejehjem for år tilbage gav et makabert indblik i, hvad selvbestemmelse betyder for et menneskets lyst til at leve. Den ene gruppe af ældre fik en plante, som de skulle passe og tage ansvar for. En anden gruppe af ældre fik at vide, at de overhovedet ikke måtte røre planten. Efter tre måneder var flest i gruppen af ældre, der ingenting måtte, gået bort.

Faktum: Tager du selvbestemmelsen fra et menneske, tager du i samme bevægelse livsånden fra det.

For nogle år siden udkom Ældrekommissionen, Socialstyrelsen, med en afrapporteringen 'Livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem', som var en del af finanslovsaftalen i 2011. For livet på plejehjem er andet end pleje. Den konklusion sammen med mange gode anbefalinger skal vi spejde rigtig langt efter i disse tider. Corona eller ej. Der er stor forskel på at blive tvunget til at sidde hjemme og forment udgang og så frivilligt at lade sig isolere. Mange ældre på landets plejehjem og unge i skolealderen har end ikke fået noget valg. De er grounded af Staten.

I lyset af regeringernes civilsamfundsstrategier gennem de seneste 10-15, hvor sigtet er øget inddragelse af civilsamfundet, hvor lokale og individuelle designs skulle tilgodeses i hele bevægelsen væk fra velfærdsstaten til udvikling af et velfærdssamfund, forekommer hele corona-håndtering som en modsigelse af den nye tillid, som Staten ønskede at vise borgerne. New Public Governance skulle langsomt erstatte New Public Management. En bevægelse fra næsten ingen tillid til borgeren til udstrakt tillid til borgeren. Jeg kan godt forstå, når politikerne ser helt forundrede ud over, hvor dygtige danskerne har håndteret afstand, afkald og afvaskning af hænder. For det er da ikke sket i kraft af Statens tillid til borgerne. Det er sket i kraft af borgernes tillid til hinanden. Vi har verdens bedste befolkning. Fornuft, appel og frihed under ansvar kunne meget vel have bragt os lige så langt.

Gud Herren skabte rammerne og gav os friheden til at bestemme selv, inden for de rammer, der er udstukket i bibelen. Evigt liv betyder i denne sammenhæng IKKE et liv hinsides dette liv. Evigt liv betyder, at vi har en relation. Vi har en relation til Gud i Kristus, som leder os ud i verden til relation med andre mennesker. Friheden er altså ikke frihed fra andre mennesker, men netop friheden til at være i relation til andre end sig selv.

Herliggørelse er løftet om friheden til at være i relation til Gud og til mennesker. Det magtfulde aspekt i herliggørelsen er Guds egen begrænsende almagt. Det er en Gud, der tør at give afkald på noget af sin magt for netop at give mennesket friheden til at være, til at bestemme selv!

Kristendommen er sprunget ud af Romermagtens hårde jerngreb, besættelsesmagtens snærende bånd. Vi er kaldet til frihed, som Paulus igen og igen fremhæver i sine breve.

'Brødre, I blev kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden som et påskud for kødet, men tjen hinanden i kærlighed' (Gal. 5,3). Du skal elske din næste som dig selv.

'Til den frihed har Kristus befriet os. Stå derfor fast, og lad jer ikke atter tvinge under trælleåg' (Gal. 5,1).

Kampen om frihed er en åndelig kamp.

Frihed er ikke fravær af alle begrænsninger. Det er evnen til at leve i overensstemmelse med vores design.

'Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig, kan I slet intet gøre' (Joh. 15,5).

Gi’ Mig Danmark Tilbage (Natasja)

Ey Danmark, hvad sker der for dig?
Jeg savner dig, jeg vil ha' dig tilbage ligesom i de gamle dage
Hvor en spa'e var en s—, yo
Jeg vil ha' dig tilbage ligesom i de gamle dage
Hvor en fri fugl var fri, og hvor man mente, hva' man sagde
Ey Danmark
Jeg savner dig, jeg freaking fucking savner dig
Du skræmmer mig, jeg vil ha' dig tilbage, for jeg græmmer mig

Jeg ka' se det ske, det' ak, det' ve
Det' Satan, og han lægger kræfterne i
Det' nat over dag, det' bæ over ble
Det' død over liv, det' træl over fri
Det' kød på kniv, det' råb, det' skrig
Det ligner en krig, og det' spild af politi
Det' dødeligt giftigt i min urtete
Og det' noget, de kan li' i det danske parti
Helt fucked up på sne, wow, sagde jeg det?
Meget skal man høre, Gud bevare mit humør..............

Amen.

/ Pastor Charlotte Juul Thomsen
Flere andagter
 
»Prædiken 21. februar 2021 i Melby Kirke
Søndag 21. februar 2021
»Prædiken 7. februar 2021 i Særslev Kirke
Søndag 07. februar 2021
»Prædiken til 4. søndag efter påske
Søndag 10. maj 2020
»Prædiken til bededag 4. fredag efter påske
Fredag 08. maj 2020
»Prædiken til 3. søndag efter påske
Søndag 03. maj 2020
Kirkekalender
Søndag 28. februar
2. søndag i Fasten
Særslev:10.30
Ved Ditte Freiesleben
Ejlby:
Melby:
» Se flere datoer

Stillingsopslag
Rengøring

En stilling (4timer/uge) ved Særslev, Melby og Ejlby Kirker, 'de3sogne' er ledig.

Vi forventer, at du har kørekort jvf transport mellem kirkerne. Erfaring med rengøring. Kan arbejde selvstændigt .Er ansvars- og servicebevidst. Fleksibel og mødestabil.

» Læs mere (PDF-fil)

Arrangementer
Påsken i Særslev-Ejlby-Melby
Marts/April 2021
I Særslev-Ejlby-Melby Pastorat glæder vi os meget til påsken. Vi har flere skønne ting på programmet....
» Læs mere
» Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken 21. februar 2021 i Melby Kirke
Prædiken 21. februar 2021 i Melby Kirke 1. søndag i fasten v. Gunvor Sandvad, sognepræst Sønda....
» Læs mere
Prædiken 7. februar 2021 i Særslev Kirke
Prædiken 7. februar 2021 i Særslev Kirke Seksagesima søndag v. Gunvor Sandvad Søndagens evange....
» Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Alt det vi håber på og glæder os til at kunne lave for børn i foråret...
Alt det vi håber på og glæder os til at kunne lave for børn i foråret... Hold øje med kirkens hje....
» Læs mere
Meditationsgudstjenester...
Meditationsgudstjenester... En anderledes måde at være til gudstjeneste på. En gang om måned....
» Læs mere
Kommende møder:
04. marts 2021 kl. 19.00
06. april 2021 kl. 19.00
05. maj 2021 kl. 19.00
03. juni 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
» Læs mere
Vikarierende sognepræst: Ditte Louise la Cour Freiesleben - Tlf.: 6130 2424 - Mail: dif@km.dk
Sognepræst (delvis raskmeldt): Gunvor Sandvad - Tlf. 23 44 71 09 - Mail: gsa@km.dk