Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Søndag 07. februar 2021

Prædiken 7. februar 2021 i Særslev Kirke
Seksagesima søndag
v. Gunvor Sandvad

Søndagens evangelielæsning:
fra Bibelen 2020:

Jesus begyndte igen at undervise ved søen. Mange mennesker havde samlet sig omkring ham, så han var nødt til at sætte sig ud på søen i en båd og tale til folk derfra, mens de stod på bredden. Han talte til dem i lang tid og brugte lignelser i sin undervisning.

'Hør her. Der var engang en bonde, der gik ud for at så,' sagde han. 'Noget af det korn, han såede, faldt på vejen, og det kom fuglene og spiste. Noget andet faldt på stenet grund med et tyndt jordlag, og fordi der ikke var ret meget jord, voksede det op med det samme. Men da solen stod op, blev det svedet af og visnede, fordi det ikke havde slået ordentligt rod. Noget af kornet faldt mellem tidsler, og de voksede op og kvalte det, så kornet ikke nåede at give udbytte.

Men der var også noget af kornet, der landede i god jord, og det spirede frem, voksede og gav et godt udbytte. Noget af det gav 30 gange igen, noget af det 60, og noget af det gav 100 gange igen. Det er vigtigt, at I forstår, hvad jeg siger.'

Senere da Jesus var alene tilbage sammen med sine tilhængere og de 12 disciple, spurgte de ham, hvordan lignelserne skulle forstås.
'I får hemmeligheden om Guds kongerige direkte at vide,' svarede han. 'Men de andre, der er udenfor, skal have det alt sammen gennem lignelser for at de skal se uden at indse, høre uden at forstå, så de ikke ændrer deres liv og får tilgivelse. Hvis I ikke forstår den lignelse, jeg fortalte, kan I heller ikke forstå alle mine andre lignelser.

Det, bonden sår, er budskabet om Gud. Kornet, der falder på vejen, svarer til, at mennesker hører budskabet, men mister det med det samme, fordi Satan kommer og tager det fra dem.

Kornet, der bliver sået på den stenede jord, svarer til de mennesker, der med begejstring tager imod budskabet, lige når de hører det. Men de er overfladiske og holder ikke fast ved noget; så snart de møder modgang eller bliver forfulgt på grund af deres tro, opgiver de det hele.

Det korn, der falder mellem tidslerne, svarer til dem, der hører budskabet i første omgang. Så kommer hverdagens bekymringer, jagten efter rigdom og lysten til at få alt muligt, og det kvæler budskabet. Derfor bliver det ikke til noget.

Men den gode jord er et billede på dem, der hører budskabet, og tager imod det. Derfor bliver udbyttet 30, 60 eller 100 gange så stort, som det, der blev sået.'

Markusevangeliet kap. 4, vers 1-20Prædiken:

Næsten hver dag går jeg en tur i haven og kigger efter erantis, og vintergækker. Jeg længes efter forår. For måske, vi så også kan slippe for mundbind - og være sammen med dem, vi savner. Men uanset hvordan det vil gå med corona-epidemien, så kommer foråret og den dejlige tid, hvor vi kan komme ud og få fingrene i jorden igen! Ligesom landmanden i Jesu lignelse.

Jeg forestiller mig, at han går med en sæk korn under armen. Og kaster den ene håndfuld korn efter den anden ud over marken. Sådan har man sået i mange århundreder, indtil såmaskinerne blev opfundet. Det er faktisk slet ikke så længe siden. Min mor kan huske, da hun var barn for godt 80 siden, at hendes far - min morfar - såede med hånden fra en sæk under armen.

Landmanden i lignelsen sår over det hele og ud i alle hjørner af sin mark. Også selvom han godt ved, at jorden ikke er lige god alle steder. Han ved godt, hvor der kan blive udfordringer: Hvis det bliver en tør sommer, ligesom den i 2018, visner det hurtigt til ingenting oppe på toppen af bakken. Hvis det bliver en våd sommer, bliver der en sø neden for bakken i stedet for korn. Men det kunne jo være, at vi i år vil få en sommer med passende regn og sol. Han sår både på den gode og den dårlige jord. Han håber, at også den dårlige jord vil give udbytte - om ikke andet - så bare et lille udbytte.

Landmanden er glad for sin mark. Ser masser af muligheder i den. Han arbejder med marken - hiver ukrudt op og spreder gødning. Han drømmer om alt det korn, marken kan give, hvis det lykkes. Allerede nu ser han for sig, hvordan kornaksene kommer til at stå og bølge i sommervinden - og han smiler glad ved tanken.

På samme måde er Gud, fortæller Jesus. Gud holder af os mennesker og den verden, han har skabt. Marken i lignelsen er et billede på mennesker. Vi er den mark, Gud arbejder ihærdigt med at få noget godt ud af. Og Gud bliver tålmodigt ved, ligesom landmanden i lignelsen. Han sår sine ord rundhåndet ud over os. Selvom han udmærket godt ved, at vi mange gange slet ikke hører efter - eller at budskabet fra ham bliver kvalt mellem alt muligt andet.

Kornet, som landmanden sår, er et billede på Guds ord - budskabet fra Gud. Guds ord er blevet talt af profeter og apostle. Frem for alt talte Jesus Guds ord til verden.

Siden da er budskabet fra Gud blevet givet af fra det ene ganske almindelige menneske til det andet.

Jeg synes, at korn, der bliver sået, er et rigtig godt billede på ord, vi hører. For når kornet kommer i jorden, giver det sig til at vokse. Sådan er det også med det, som bliver sagt til os. Det vi hører, lever videre i vores tanker og sind - og vokser inden i os.

Dengang jeg boede i Løgumkloster, var der en keramiker i byen, som hed Jette. Hun lavede mange fine ting - og også sådan nogle små ophæng med ordsprog. På det her står der:

'Et kærligt ord en tidlig morgen glæder hjertet den hele dag'.

Prøv at tænk tilbage på sidst, hvor en sagde et godt og kærligt ord til dig: En anerkendelse, en opmuntring, nogle varme ord.
Hvad gjorde det ved dig? Jeg gætter på, at du blev glad. De gode og kærlige ord, som en anden sagde til dig, voksede indeni og fyldte dig med glæde og overskud. De gode og kærlige ord voksede i dig - ligesom korn i jorden, der spirer og vokser op.

Netop i den her tid, hvor vi alle sammen er meget hjemme og ikke ser så mange mennesker og heller ikke oplever så meget, synes jeg, at ordene er kommet til at fylde så meget desto mere. En snak i telefonen kan blive dagens gode oplevelse, man kan leve længe på.
-

Sommetider kunne man godt ønske sig, at Gud ville forandre verden til det bedre i et snuptag: At Gud ville stoppe corona og andre grimme sygdomme. At Gud ville rette op på klimaforandringerne og få mennesker til at strides noget mindre.

Men det er ikke med et hurtigt snuptag, at Gud forandrer verden. Det er det lange, seje træk. Det er gennem os mennesker, at Gud forandrer verden. Gud forandrer verden ved at så sine ord i os - gode og kærlige ord, der glæder hjertet. Men som også bærer frugt. Som kornet, der sætter aks med kerner - der bliver til brød, der mætter og giver nye kræfter.
Denne søndags kærlige ord fra Gud er det billede, Gud giver os af sig selv som landmanden, der er glad for sin mark og arbejder tålmodigt med den - år efter år. Han sår rundhåndet ud i alle hjørner - og lader sig ikke slå ud af at alt det, som går til spilde. Han glæder sig tværtimod over det, der bliver til noget.

Sådan glæder Gud sig, hver gang det lykkes ham at få os vendt om fra det forkerte - vendt om til livsglæden og til at gøre det rigtige - gøre noget for hinanden.

For Gud har brug for os som sine landbrugsmedhjælpere, for nu at blive i billedet. Gud har brug for, at også vi sår omkring os med ord og handlinger, der kan være til gavn og opmuntring for andre.

Der er så mange mennesker, som er ved at gå op i limningen af ensomhed lige nu. En snak i telefonen, en gåtur sammen, en kærlig hilsen kan gøre dagen i dag bedre. Derfor skal vi ikke spare på de kærlige ord. Tværtimod. Det er med at så rundhåndet omkring sig med kærlige ord.

'Et kærligt ord en tidlig morgen glæder hjertet den hele dag'.

Kirkebøn:

Gud, tak fordi du holder af os og arbejder tålmodigt med at få noget godt ud af os. Hjælp os med at huske dine ord og leve efter dem. Lad det lykkes, at der også kommer en god høst ud af vores liv.

Gud - vi beder for vore kære og hvert eneste menneske i vore sogne. Vi beder for alle, som har det svært. For dem, der er syge eller er bange for at blive det. For dem, der savner deres kære. For dem, der har mistet nogen, de holder af. For dem, der er ved at miste modet eller gå til i ensomhed. Giv os et varmt hjerte for hinanden og giv os fantasi og mod til at hjælpe og opmuntre hinanden - så vi kan tænde lys i vintermørket.

Vi beder for vores land, for dronningen og hendes familie - for vore politikere og alle, som skal lede os igennem denne vanskelige tid. Vi beder for dem, som slider i det for at hjælpe andre.

Vi beder for mennesker i hele verden - og særligt for dem, der er i nød. Vi beder om fredeligt samarbejde mellem landene - om visdom og god vilje til at løse tidens store udfordringer.

Vi beder for kirken - her i vores sogne og alle steder: Hjælp os med at give troen og budskabet fra dig videre. Tænd os med din gnist. Giv liv og velsignelse til alt det, der sker i kirken og lad troen på dig - håbet og kærligheden brede sig.

Gud, lyt til os og hvad vi hver især tænker på og gerne vil bede om - når vi nu er stille sammen et øjeblik:

-- Herre, hør vor bøn. Amen.
Flere andagter
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Søndag 26. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Søndag 19. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring