Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Søndag 28. marts 2021

Palmesøndag - prædiken 28. marts 2021 i Ejlby Kirke
v. Gunvor Sandvad

Søndagens bibellæsninger:

Fra Paulus’ Brev til Filipperne kap 2, vers 5-11

I skal have det sind over for hinanden,
som var i Kristus Jesus,
han, som havde Guds skikkelse,
regnede det ikke for et rov
at være lige med Gud,
men gav afkald på det,
tog en tjeners skikkelse på
og blev mennesker lig;
og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig
og blev lydig indtil døden,
ja, døden på et kors.
Derfor har Gud højt ophøjet ham
og skænket ham navnet over alle navne,
for at i Jesu navn
hvert knæ skal bøje sig,
i himlen og på jorden og under jorden,
og hver tunge bekende:
Jesus Kristus er Herre,
til Gud Faders ære.

Fra Matthæusevangeliet kap. 21, vers 1-9:

Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple af sted og sagde til dem:

»Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem, og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare: Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage.«
Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger:

»Sig til Zions datter:
Se, din konge kommer til dig,
sagtmodig, ridende på et æsel
og på et trækdyrs føl.«

Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og føllet og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå.

Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen.

Og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte:

»Hosianna, Davids søn!
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn!
Hosianna i det højeste!«Prædiken:

Her i midten af marts udkom der en erindringsbog af Michael Falch. 'Over stregen', hedder den. Michael Falch er både sanger, musiker, skuespiller og forfatter. I anledning af bogudgivelsen var der et stort interview med ham i Kristeligt Dagblad.

Efter mange år hver for sig var Michael Falchs band Malurt fra 1980erne blevet samlet igen. I tre år havde de forberedt sig. Endelig var de nået til premieren og havde spillet 5 koncerter.

'Så kom coronaen,' fortalte Michael Falch, 'og tog strømmen på det hele. Jeg sad noget slukøret tilbage med 50 aflyste Malurt-koncerter. Men da det hele blev aflyst, mærkede jeg på en både sund og hård måde, at jeg i virkeligheden ikke havde kontrol over noget som helst. Og det er måske den vigtigste lektie, coronakrisen kan lære os. Den blev et tydeligt tegn på, at mennesket alligevel ikke var Gud selv... Coronakrisen kom som en streg i regningen. Vi havde vænnet os til at kunne planlægge alt, men nu er vores kontrol over samfundet og naturen jo simpelthen blevet pillet ned af piedestalen. Og det skal ikke undre mig, at vi vil kunne se nogle eksistentielle sidegevinster af denne her periode, når vi forhåbentlig snart har lagt coronaen bag os.'

Lidt senere i interviewet uddyber Michael Falch, hvilke eksistentielle sidegevinster han tror, at coronakrisen kan medføre: Nemlig 'at vi moderne mennesker flytter fokus væk fra os - og opgiver det ellers så udbredte ego-evangelium.'
Selvom der er en afstand på 2000 år, er det på mange måder det samme som Paulus sagde i den første bibellæsning: 'I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus,' skrev han.

Og så fortalte Paulus ellers om, hvordan Guds Søn tog den helt store nedtur. Kristus gav afkald på at være hos Gud i Himlen. Han blev født som et menneske. Ikke et særligt privilegeret menneske. Jesus var barn i en almindelig håndværkerfamilie, der måske kun lige havde til dagen og vejen. Selvom han havde guddommelige evner - og kunne gøre syge mennesker raske bare ved at sige et par ord, skaffe brød i ørkenen, standse et uvejr på søen - så brugte han aldrig sine særlige evner på sig selv. Han brugte dem på andre.

Om et par dage er det Langfredag, hvor Jesus blev hængt op på et kors. Nedenfor korset stod nogle og hånede ham. De sagde:

'Andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse. Lad ham nu stige ned fra korset, så vi kan se og tro!' (Matthæusevangeliet kap. 27, vers 42)
Selvom det var ment som en hån, ramte de faktisk plet: Selvom han kunne, ville Jesus ikke bruge sine guddommelige evner på at redde sig selv. Han satte sig selv til side - helt og fuldt - for at redde og frelse os andre.

Lad nu den indstilling og det sindelag, som Jesus havde og viste, være styrende for dig, siger Paulus. Flyt fokus væk fra dig selv - og giv dig selv hen - sådan som Kristus gjorde. Måske det ligefrem er sådan, at den fineste udgave af os viser sig, når vi flytter fokus væk fra os selv? Når vi sætter os selv til side - for at sætte andre i centrum?
Påsken begynder i dag Palmesøndag. Påsken begynder med, at Jesus red ind i Jerusalem - for at give sig selv fuldt og helt til os mennesker - til alle tider.

Jesus red på et æsel. Det er ikke med speederen i bund. Æselridt går stille og roligt. Jesus havde masser af tid til at tænke på alt det, som ventede ham inde i byen de kommende dage: Han vidste, hvad der skulle ske. Han skulle forrådes, lide og dø - og han var parat til det. Han ville give sig selv. Jeg tror, at det var kærlighed til mennesker, der drev ham frem. Og bevidstheden om, at sådan var det Guds plan.

Prøv at se det for dig: Jesus på æslet på vej ind i Jerusalem - og tænk så: Han gjorde det også for mig. Han gjorde det også for min skyld. Selv hvis jeg havde været det eneste menneske i hele verden, ville han have redet på æslet ind i Jerusalem for at dø. Så meget betyder hvert eneste menneske for ham.
-
Mens Jesus stille og roligt red ind mod byen på æslet, var der masser af mennesker og jubel omkring ham. Folk viftede med grene, sang og hyldede ham. Jeg tror, det har styrket Jesus. Fordi deres hyldest også var en forsmag på den ophøjelse, som han vidste, at Gud havde i vente til ham. Om bare en uge - Påskedag.

Påskedag begynder Jesu optur. Gud huskede sin søn i graven og rejste ham op fra de døde. Jesus stod op fra de døde - og glæden bredte sig. Men allerede her en uge før, blev Jesus taget imod af de mange glade mennesker. Jeg tror, det har styrket ham. På samme måde som det kan styrke mig før jeg skal noget svært, hvis nogen siger: 'Jeg skal nok tænke på dig.'
Vi kommer aldrig til at forstå, hvorfor Jesus skulle lide så meget ondt og dø. Det er korsets gåde.

Men langfredag løftede Jesus lidt af gådens slør. Den ene af de to røvere, som blev korsfæstet ved siden af Jesus, sagde: 'Jesus husk mig, når du kommer i dit rige.' Og Jesus svarede ham: 'I dag skal du være med mig i Paradis.' (Lukasevangeliet kap. 23, vers 42-43)

Jeg holder meget af den lille samtale mellem Jesus og røveren. Jeg tager det til mig som et løfte også til os: At vi er husket og ikke bliver glemt af Gud.

Påsken handler om, at Jesus gav sig selv til os - til sidste blodsdråbe. I påsken åbnede Jesus en vej. Han går hele den lange snoede vej gennem livet sammen med os. Hvor der både er sving og bump på vejen. Men når man ind imellem måske er ved at miste modet - så har vi de her ord fra Jesus: 'Jeg husker dig - jeg holder fast ved dig. Vi er på vej til Paradis.' Han holder fast ved os hele vejen - også gennem døden - til Gud, til opstandelse, til Paradis.
-

I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus, skrev Paulus. Det er store ord. Men vi kan jo begynde i det små med at huske hinanden: Huske en, som vil blive glad for en opmuntring, et opkald, en hilsen - at vi giver lidt af os selv og vores tid?

Netop her i påsken, hvor vi heller ikke i år kan være så meget sammen, som vi gerne ville - gør det godt at blive husket af andre mennesker - ligesom det gør godt at blive husket af Gud:
I Esajas’ Bog i Det Gamle Testamente siger Gud:

Kan en kvinde glemme det barn, hun giver bryst?
Kan en mor glemme det barn, hun fødte?
Selvom hun kunne, glemmer jeg ikke dig.
Jeg har skrevet dit navn i mine hænder,
jeg bekymrer mig om dig, og du er altid i mine tanker.

(Esajas’ Bog kap. 49, vers 15-16 - fra Bibelen 2020)

Amen.

God Palmesøndag - venlig hilsen Gunvor
Flere andagter
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
Søndag 01. august 2021
Prædiken i Melby Kirke 25. juli 2021
Søndag 25. juli 2021
Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring