Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Søndag 11. april 2021

Prædiken i Melby Kirke søndag d. 11. april 2021
1. søndag efter påske
v. Gunvor Sandvad

Søndagens evangelium:

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem: »Fred være med jer!«

Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side. Disciplene blev glade, da de så Herren.

Jesus sagde igen til dem: »Fred være med jer! Som Faderen har udsendt mig, sender jeg også jer.« Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde: »Modtag Helligånden! Forlader I nogen deres synder, er de dem forladt, nægter I at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt.«

Thomas, også kaldet Didymos, en af de tolv, havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom. De andre disciple sagde til ham: »Vi har set Herren.«

Men Thomas sagde til dem: »Hvis jeg ikke ser naglemærkerne i hans hænder og stikker min finger i naglemærkerne og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke.«

Otte dage efter var hans disciple atter samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus, mens dørene var lukkede, og stod midt iblandt dem og sagde: »Fred være med jer!«

Derpå sagde han til Thomas: »Ræk din finger frem, her er mine hænder, og ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende.« Thomas svarede: »Min Herre og min Gud!« Jesus sagde til ham: »Du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set og dog tror.«

Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så; dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn.

Johannesevangeliet kap. 20, vers 19-31

Prædiken:

I dagens evangelium hører vi om en flok disciple, der holdt sig inde bag lukkede døre, fordi de var bange. I dag er det også præcis 13 måneder siden, statsministeren lukkede Danmark ned pga. corona. Så mon ikke vi alle sammen efterhånden har mere end rigelig erfaring af at sidde bag lukkede døre? Men så har vi nok også erfaret, hvordan det er et lyspunkt i ensformigheden, når der måske en sjælden gang kommer nogen på besøg. Og snakken går. Man bliver helt forfrisket og oplivet - og glemmer corona og andre besværligheder for en stund.

På samme måde var det et lyspunkt - ja, endnu mere: Det var et vendepunkt - da Jesus efter sin opstandelse gik igennem de lukkede og låste døre og pludselig stod i stuen hos de bange disciple. Det skete om søndagen - påskedags aften.

Påskedag - tidligt søndag morgen havde et par kvinder været ved Jesu grav. De havde set, at graven var tom - og de havde set og hørt Guds engel sige, at Jesus var stået op fra de døde. Kvinderne fortalte hvad de havde oplevet til disciplene. Men ingen af dem blev særligt glade over den besked - nærmest tværtimod.

Vi hørte før, at de sad indenfor. Bange. Gemte sig for omverdenen bag lukkede og låste døre. Men der indtraf en vendepunkt, da Jesus pludselig stod foran dem - lyslevende. Han velsignede dem og sagde: Fred være med jer.

Jesus viste dem sine hænder, som stadig var gennemhullede af naglerne fra korset. Han viste dem såret i siden, hvor en soldat havde stukket ham med et spyd. Og så kom glæden strømmende. For nu genkendte de ham. De blev klar over, at det virkelig var ham - Jesus, som de kendte fra før og havde fulgtes med. Han havde gjort det ufattelige og umulige. Han var stået op fra de døde. Han var levende.

Desværre var disciplen Thomas ikke med søndag aften. Derfor kunne Thomas heller ikke tro på, hvad de andre fortalte, at de sådan havde set Jesus lyslevende igen - stået op fra de døde.

Hvor er det godt for os alle sammen, at der engang var en Thomas. En Thomas som ikke kunne tro på, at Jesus var stået op fra de døde. I hvert fald ikke inden han - ligesom de andre - havde set den opstandne med egne øjne og mærket på ham med sine egne hænder. Når der var plads til Thomas’ tvivl, er er også plads til vores - og til at tale åbent om det.

Vi stoler på det, vores øjne ser: Vi ser, at når døden er indtruffet, er der ikke mere liv. Og det bliver ikke anderledes, fordi dagene går. Dem vi mister, kommer ikke levende tilbage til os. Så at en skulle stå op fra de døde, strider mod vores erfaring.

For overhovedet at kunne tro på opstandelse - ja, for i det hele taget tro på Gud - kræver det, at vi er åbne for den mulighed, at virkeligheden er større, end det vi ser og erfarer. At der findes en usynlig virkelighed, ved siden af det vi kan se og tage og føle på. At Gud findes og har muligheder, der hvor vi kun ser en lukket dør og opbrugte muligheder. Det var svært for Thomas og de andre at åbne sig for det - og det er svært for os ind imellem.

Vendepunktet indtraf, da Jesus kom til disciplene bag de lukkede døre. Fordi han viste sig for dem, kunne de tro. Måske var faktisk det værste for Thomas, det at han ikke var med. At han var på afstand, da de andre havde den oplevelse.

De seneste 13 måneder har vi gjort os mange erfaringer med afstand. Og at mange ting er besværligere på afstand. Det er ikke det samme at gå i skole eller på arbejde bag en computerskærm, som at være sammen med de andre. Det er ikke det samme at se familien på en skærm, som at være i stue sammen og kunne give et kram. Men hurra for teknologien - det havde været endnu mere trist, hvis vi ikke havde haft de muligheder.

Det er lige sådan med at tro. Det er svært at tro på afstand. Men når Gud kommer nær og rører ved os, kan det lade sig gøre. Og budskabet denne søndag er - at det altså er fra Guds side, at initiativet og skridtet til nærhed tages. Det var Jesus, der tog skridtet og kom ind bag de lukkede døre til disciplene. Det er Guds ånd - Helligånden - der skaber tro, hvor der før ikke var tro. Vi kan ikke selv stable tro på benene - men Gud kan gøre det i os. Når han kommer - og det gør han.
Og det siger jeg så med en vis bæven. Fordi der måske nu er en eller anden, som kunne have lyst til at række hånden op og sige: 'Jeg er helt uden for det, du siger. Jeg har ikke haft nogen oplevelser af, at Gud kommer til mig. Faktisk mærker jeg ikke rigtig noget til Gud i mit daglige liv.'

Jeg vil da være ked af, hvis nogen går bedrøvet hjem og føler sig udenfor. Det er ikke hensigten. At Gud kommer til os - hentyder ikke til store åndelige oplevelser. Det hentyder til de små glimt i hverdagen. Det man kunne kalde troens øjeblikke: Når jeg alligevel aner en mening, får mod, ser et håb og en vej frem. Når jeg - måske bare et kort øjeblik - kan tro på, at Gud er der - og elsker mig - og følger mig på vejen.

Pointen er, at det - mening, mod, tro, håb, glæde - kan vi ikke selv tvinge frem. Men det kan komme til os - som en uventet gave. Glæden, modet, håbet og troen kan spire og vokse frem i os - drevet af en usynlig kraft, ligesom når forårsblomsterne og buskene i denne tid springer ud. Det er ikke et held eller en tilfældighed, når det sker. Den usynlige kraft er Helligånden, Guds ånd, som får det til at ske.

I morgensalmen 'Nu titte til hinanden' er der en linje, som siger det samme: 'Gud ånder på øjet, når det græder'.
Det er en perle af en sætning. Jeg kommer til at tænke på dengang jeg var barn. Når man faldt og slog sig. Så pustede ens mor eller far på skrammen. Og så gjorde det ikke helt så ondt mere.

Gud kommer til os. Og puster trøstende på vores skrammer. Han kommer, hvor han er ønsket og savnet - og når han er mindst ventet. Gud ånder på øjet, når det græder.

Amen.


Flere andagter
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Søndag 26. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Søndag 19. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring