Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Fredag 30. april 2021

Prædiken i Særslev Kirke
Store Bededag 30. april 2021
v. sognepræst Gunvor SandvadDagens evangelium:
(fra Bibelen 2020)

På den tid blev Johannes Døberen prædikant i Judæas ørken. Han var klædt i tøj af kamelhår. Om livet havde han et bælte af læder, og han levede af græshopper og honning fra vilde bier. Han talte til folk og sagde: 'I skal ændre jeres liv, for Guds kongerige nærmer sig.'

Det var Johannes, som profeten Esajas havde talt om, da han sagde:
'Der er en stemme, der råber i ørkenen:
Ban vej for Gud, ret hans stier ud.'

Folk fra Jerusalem, fra hele Judæa og fra egnen omkring Jordanfloden strømmede ud til Johannes. De stod frem og fortalte alt, hvad de havde gjort forkert, og han døbte dem i floden.

Der var også en hel del farisæere og saddukæere, der kom ud for at blive døbt, men Johannes sagde til dem: 'Elendige kryb! Hvem har bildt jer ind, at I kan undgå Guds vrede? Den er på vej, og derfor skal I leve, så Gud kan se, at I virkelig har ændret jeres liv. Og det hjælper ikke, at I siger til jer selv: ’Abraham er vores stamfar.’ Gud kan jo forvandle stenene dér til Abrahams børn. Øksen ligger allerede parat ved foden af træerne, og de træer, der ikke bærer god frugt, vil blive fældet og kastet i ilden.'

Matthæusevangeliet kap. 3, vers 1-10

Prædiken:

Forrige søndag d. 18. april var det køernes forårsfest. Den dag, hvor køerne bliver lukket ud på græs første gang efter en lang vinter inde i stalden. De viste det i TV-avisen. Godt nok var det også i år uden tilskuere, men det var køerne nu lige glade med. De løb ud på marken og hoppede og sprang. Et par kvier stødte panderne sammen i en rask lille slåskamp. Der var glæde over hele linjen. Køerne fik deres naturlige liv tilbage igen.

I år tror jeg, at vi forstår køerne endnu bedre. Vi har også været lukket inde en lang vinter med corona-restriktioner. Men nu får vi også lidt efter lidt vores naturlige liv tilbage. Nu må vi f.eks. synge igen til gudstjenesterne. Hvor er det dejligt. Netop fordi vi har været afskåret fra at synge og så mange andre ting - mærker vi, hvor dejligt det er igen at kunne gøre det. Før tænkte vi måske ikke så meget over det. Det var jo så selvfølgeligt, at kunne synge, samles med familie og venner - blive klippet ved frisøren osv. Nu hvor det har været taget fra os en tid, bliver man glad og taknemlig over hvert lille stykke af vores gamle liv, vi får tilbage.

Det er måske trods alt noget godt, der er kommet ud af denne hårde tid. Hvis vi i højere grad kan glæde os og være taknemlige over alle de gode ting i vores liv - også de små ting.

I dag er det Store bededag. Det var Sjællands biskop Hans Bagger og kong Christian d. 5., der i 1686 indførte Store Bededag som helligdag. De ville samle hele nationen til at bede Gud om fred. I lange perioder gennem 1600-tallet var Danmark og Sverige nemlig i krig. Selvom der var fred i året 1686, var folk alligevel bange for om krigen blussede op igen. Så det gav god mening at samles og bede til Gud om at freden måtte holde og vare ved.

Sidste år i marts gentog den historie sig. Landets 10 biskopper kom nemlig med en opfordring til, at alle kirker ringer aftenringning med kirkeklokken på det samme klokkeslæt - nemlig kl. 17.
Biskopperne udtalte i en pressemeddelelse:

'Vi vil gerne tilskynde til, at vi under aftenringningen sammen tænker på og beder for de syge og alle dem, der passer og plejer dem. Det er en gammel skik, at klokkerne ringer for at minde om bøn og andagt. Klokkernes ringning fortæller os hver dag om kirkens budskab... For selvom det ikke er sært, at vi måske har mest travlt med at tænke på os selv og være bekymrede for vores nærmeste, så er det netop nu, at vi skal tænke på Gud og vores medmenneske og på alt det gode, der trods alt kommer til os hver eneste dag,' skrev biskopperne i marts sidste år.

Det tager kun et par minutter, når kirkeklokken ringer morgen og aften - og så de 3 gange 3 bedeslag til sidst. Selvom det er så kort, er det alligevel tid nok til at rykke os ud af vores egne cirkler og ind i Gud nærhed. Klokkeringningen husker os på, at vores virkelighed er større, end det, der fylder tankerne lige her og nu. Jeg er mere end en ikke-helt-så ung præst med coronahår, der trænger til at blive klippet. På samme måde er du noget mere, end det man ser. Vi er både børn af jorden - og børn af himlen. Vi er Guds børn og må sige alt, hvad vi tænker på til Gud. Det husker kirkeklokken os på: 'Mens jeg ringer, får du lige et øjeblik til at bede til Gud,' siger kirkeklokken. På den måde skubber kirkeklokken os i gang på den blide måde.

Johannes Døberen derimod skubbede folk i gang på den hårde måde: 'I skal ændre jeres liv,' sagde han. 'Guds vrede er på vej - og at øksen ligger parat ved foden af træerne. De træer, der ikke bærer god frugt, vil blive fældet og kastet i ilden.'

Men det var ikke Guds vrede, som kom efter Johannes Døberen. Det var Jesus, som kom. Jesus tog vores skyld og utilstrækkelighed på sig - og lærte os også, at vi skal tænke på Gud som en kærlig far, der hellere tilgiver end straffer. Jesus lærte os, at sige Far - Fadervor - når vi beder til Gud. Og han sagde: 'Bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder får; og den, der søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for.' (Matthæusevangeliet kap 7, vers 7-8)

Det er med det at bede, ligesom med at dyrke motion og at spise sundt - og andre fornuftige ting, som vi bør gøre hver dag. Det sværeste er at komme i gang. Og det er jo ikke altid, at man opholder sig der, hvor man kan høre kirkeklokken. Derfor kommer her et andet hjælpemiddel:

Engang sidste år, mens jeg var syg og hang lidt med næbet, sagde en præstekollega til mig: 'Du skal have den her!' Og så gav han mig den her lille pose. 'Der hører en bunden opgave til,' fortsatte min kollega. 'I posen er der 5 røde bønner. Du kan tage dem ud af posen en for en - eller mærke på dem gennem posen. Som du vil. For hver af de røde bønner - skal du tænke på noget som har været godt i dag og sige tak til Gud. 5 små takkebønner til Gud - det er en overkommelig opgave.'

Jeg tænkte: Der kan ikke ske noget ved at prøve. Og så tog jeg en bønne og sagde: 'Tak Gud, at jeg er i live'. Og en bønne mere: 'Tak Gud for min familie og alle de andre gode mennesker, som vil mig det godt.' Og så videre. De små røde bønner i posen løftede mig lidt op - og fik mig til at blive taknemlig for alle de gode ting, der trods alt sker i løbet af en dag.

Tankerne gik videre - Et par bønner blev brugt til at bede Gud om at hjælpe andre. Og jeg kom i tanke om nogen, som jeg måske selv kunne være noget for og gøre noget for. En lille stofpose med 5 røde bønner. Den kunne løfte mig op og ud af mine egne cirkler og ind i Guds nærhed. Få mig til at se det gode - og dem, som har brug for mig.

Eneste kendte bivirkning indtil videre ved daglig brug er taknemlighed og glæde. Derfor tør jeg godt anbefale at bruge de 5 røde bønner i posen.

Jeg er gået i gang med at sy små stofposer til det næste hold konfirmander. Så de kommende konfirmander kan få sådan en bønnepose. Jeg har ikke fået syet så mange endnu. Så I må bære over med mig, at det kun blev til en lille tepose af papir. Men det vigtigste er i den: 5 røde bønner. - Og som min kollega sagde: 'Der hører en bunden opgave til: For hver af de røde bønner - skal du tænke på noget som har været godt i dag og sige tak til Gud.'

God Bededag! Amen.

-------

Venlig hilsen Gunvor

Flere andagter
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Søndag 26. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Søndag 19. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring