Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Søndag 02. maj 2021

Prædiken i Melby Kirke søndag d. 2. maj 2021
4. søndag efter påske
v. sognepræst Gunvor Sandvad

Søndagens evangelium:
Johannesevangeliet kap. 16, vers 5-15
(fra Bibelen 2020)

Jesus sagde: 'Men nu tager jeg tilbage til ham, der har sendt mig, og ingen af jer har spurgt mig, hvor jeg tager hen. I er fulde af sorg, fordi jeg har fortalt jer det, men faktisk er det bedst for jer, at jeg tager afsted. Hvis ikke jeg gør det, kan Helligånden ikke komme i stedet for mig, men fordi jeg tager afsted, kan jeg sende den til jer.

Og når den kommer, afslører den verden. Den fortæller sandheden om ondskab, retfærdighed og dom. Ondskaben er, at folk i verden ikke tror på mig. Retfærdigheden kræver, at jeg tager tilbage til min far, og så ser i mig ikke mere. Om dommen er der kun at sige, at verdens hersker allerede er dømt.

Jeg har stadig meget at fortælle jer, men I kan ikke rumme det nu. Når Helligånden, sandhedens ånd, kommer, vil den være jeres vejleder og forklare jer hele sandheden. Det, den siger, kommer ikke fra den selv; det er alt sammen noget, den har hørt, og den fortæller jer, hvad der skal ske. Helligånden vil vise, at jeg er guddommelig, for det, den fortæller, har den fra mig. Alt det, der er min fars, er også mit. Det er derfor, jeg siger, at det, Helligånden fortæller, har den fra mig.'

Prædiken:

I dag begyndte vi gudstjenesten med at synge 'Nu ringer alle klokker mod sky'. Nu er det jo den første gudstjeneste i lang tid her i Melby Kirke, at vi må synge alle sammen - indenfor. Så jeg syntes, at vi skulle lægge ud med en salme, man bliver glad af! Salmens glade budskab er: 'Det var en søndag morgen skøn, vor frelser stod op af graven.' Der sad en engel i den tomme grav og pegede med en palmegren, hvor Jesus havde ligget - og sagde: 'I søger efter Jesus fra Nazareth, den korsfæstede. Han er opstået. Han er ikke her.' (Markusevangeliet 16,6)

Der blev stor glæde. Glæden bredte sig efterhånden, som det gik op for disciplene, at det virkelig var sandt, at Jesus var stået op fra de døde. Og glæden breder sig til os som lever så mange år efter: Fordi Jesus har sagt, at vi og dem vi savner - engang skal stå op fra de døde - blive løftet op til livet i Guds paradis.

Det var først, da Jesus kom og stod lyslevende foran disciplene, at de rigtigt kunne tro, han var i live igen. Når han viste dem sine hænder og fødder, hvor der stadig var huller efter de nagler, der havde holdt ham fast på korset - forstod de, at det virkelig var ham - deres korsfæstede mester, der var stået levende op fra de døde.

Jesus viste sig for disciplene i 40 dage. Men så på Kristi Himmelfarts Dag, som kommer om bare 11 dage, blev Jesus løftet op til himlen - og disciplene så ham ikke mere. I dagens stykke fra Johannesevangeliet forbereder Jesus disciplene på, at han lige om lidt forlader dem. I hvert fald sådan synligt. For han vil stadig være hos dem - hos os og alle mennesker - som den usynlige Helligånd i stedet for. Og det er rigtig godt.

Jesus er hos os alligevel - bare på en anden måde: Han er her som Helligånden. Når Jesus siger, det er bedst, at han forlader verden, så peger han ud over sit liv som menneske. Han peger frem mod den tid, hvor han er os nær som den usynlige Helligånd. Lige indtil verdens ende. -

Forleden dag, gik jeg en tur over til Præsteskoven bag ved præstegården i Særslev. Ved stien står det træ, som der er et foto af på tekstarket. Der er tre stammer - men én fælles rod.Sikke et spændende træ, tænkte jeg: Det kan være et billede på Gud. Der er tre stammer - Faderen - Sønnen Jesus Kristus - og Helligånden. Men ligesom de tre stammer er ét træ med én fælles rod - sådan er Faderen, Sønnen og Helligånden - en enhed. Den treenige Gud. Helligånden er ikke anderledes end Gud Fader og Jesus. Alt hvad Helligånden siger og gør har den fra Gud og Jesus. Helligånden hjælper os til at tro på Gud og Jesus. Den skaber glæde og mod, håb og handlekraft.

Jeg fortsatte min travetur og så på de ny-såede marker. Det har været tørt og koldt længe. Det kunne være god med en ordentlig regnbyge og noget varme. Så ville kornet bedre kunne spire og træerne vil springe ud.

Helligånden er ligesom regnen og varmen. Regnen og varmen er nødvendig for væksten. Sådan er Helligånden nødvendig for at troen kan spire og vokse frem i os. Helligånden pakker alt det ud, som Jesus sagde og gjorde. Helligånden viser os hans betydning og guddommelighed, så vi kan tro ham. Jeg tror ikke, at det kan lade sig gøre at tro, uden at Helligånden giver os det. Helligånden må vande os med ordentlig byge - og varme os, så troen kan spire frem.

For sommetider er vi mennesker som hård jord, der hverken er til at hugge eller stikke i. Jesus siger: 'Ondskaben er, at folk i verden ikke tror på mig.' Og fordi de ikke troede på Jesus, slog de ham ihjel. Men verdens hersker er allerede dømt, fortsatte Jesus. Jesu opstandelse fra de døde er dommen over mistro og mistillid. Mistroen og mistilliden fik ikke det sidste ord.

Det sidste ord fik Gud, der rejste Jesus op fra de døde - og kommer os i møde som Helligånden. Han kommer med tilgivelse og en ny begyndelse. Han fjerner det hårde stenhjerte og giver os et blødt hjerte i stedet. Et blødt hjerte, hvor tro, håb og kærlighed kan gro og sætte frugt.

I Galaterbrevet skriver Paulus, at Helligånden frembringer 9 gode frugter i os. 'Åndens frugt er 'kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed, selvbeherskelse.' skriver han. (Galaterbrevet 5, 22-23)

Det har at gøre med den lille pose, I fik, da I kom. I posen er der 5 røde bønner. Nogle af jer var med i forgårs - Store Bededag - så I ved godt, hvad det handler om:

Engang sidste år, mens jeg var syg og hang lidt med næbet, sagde en præstekollega til mig: 'Du skal have den her!' Og så gav han mig den her lille pose. 'Der hører en bunden opgave til,' fortsatte min kollega. 'I posen er der 5 røde bønner. Du kan tage dem ud af posen en for en - eller mærke på dem gennem posen. Som du vil. For hver af de røde bønner - skal du tænke på noget som har været godt i dag og sige tak til Gud.'

Senere på dagen tog jeg en bønne i hånden og sagde: 'Tak Gud, for min rare kollega, som ville glæde mig med denne lille bønne pose.' Og en bønne mere: 'Tak Gud for den venlige mand, som gav mig en hjælpende hånd, da baksede med en tung kasse.' osv. Når man tænker efter, opdager man, at der sker gode ting hver dag.

Jeg ærgrer mig over, at jeg ikke fik skrevet de små takkebønner ned. For så ville jeg have haft en logbog over, alt det Helligånden sætter i gang: Nemlig al den godhed, vi giver til hinanden.

Jeg er gået i gang med at sy små stofposer til det næste hold konfirmander. Så de kommende konfirmander kan få sådan en bønnepose. Jeg har ikke fået syet så mange endnu. Så I må bære over med mig, at det kun blev til en lille tepose af papir.
Men måske kan de 5 røde bønner også for jer blive et lille godt hjælpemiddel til at blive opmærksom på alt det gode, Helligånden sætter i værk - og sige Gud tak for det. Det var i hvert fald hensigten. Amen.

- God søndag - venlig hilsen Gunvor
Flere andagter
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Søndag 26. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Søndag 19. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring