Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Torsdag 13. maj 2021

Kristi Himmelfarts dag 13. maj 2021
Prædiken i Ejlby Kirke
v. sognepræst Gunvor Sandvad

Evangelielæsning fra Markusevangeliet kap. 16, vers 14-20
(fra Bibelen 2020)

Til sidst viste Jesus sig for de 11 disciple, mens de sad og spiste. Han skældte dem ud, fordi de ikke troede på ham og ikke ville høre på dem, der havde set ham, efter at han var stået op fra de døde.

Så sagde han: 'I skal rejse ud og fortælle om mig til alle mennesker i hele verden. Den, der tror på det og bliver døbt, vil blive frelst, men den, der ikke gør, vil blive dømt. Det vil være let at genkende dem, der tror på det, for der sker mirakler omkring dem. De uddriver dæmoner på mine vegne og taler i tunger. De rører ved slanger med de bare hænder og drikker dødbringende gift, uden at det skader dem. De lægger også hænderne på syge mennesker og gør dem raske.'

Da Jesus var færdig med at tale til dem, blev han taget op til himlen, og han satte sig til højre for Gud. Så tog disciplene afsted og fortalte om ham overalt. Jesus hjalp dem, og ved hjælp af alle miraklerne bekræftede han, at det, de sagde, var sandt.

Prædiken:Så blev det Kristi Himmelfart. Jesus forsvandt for øjnene af disciplene. Jesus tog op til Gud Fader i himlen og satte sig til højre for Gud på tronen i himlen. Det sidste har ingen mennesker set. Det er billedsprog for, at Jesus ikke længere er geografisk bundet til ét bestemt sted. Nu er Jesus ligesom Gud igen: Han er over det hele på én gang. Han har al magten i himlen og jorden. Og han har øje for hvert eneste lille menneske på jorden.

Gud sagde til min herre:
'Sæt dig ved min højre side,
mens jeg mejer dine fjender ned,
så du kan bruge dem som fodskammel.'

Sådan begyndte den første bibellæsning fra Det Gamle Testamente. Det kunne være Guds ord, da han modtog Jesus i himlen. Jeg tænkte, mens jeg læste: Bare der nu ikke er nogen, der rejser sig og går. Det er et voldsom krigerisk sprog. Hvad er det for fjender, Gud mejer ned, og lægger for fødderne af Jesus?

Jeg boede 15 år i Løgumkloster, før jeg kom her. Jeg var ikke præst dengang. Så jeg sad ligesom jer på kirkebænken og så op på prædikestolen. Over prædikestolen i Løgumkloster Kirke er der en stor lydhimmel - og oven på den en udskåret figur af Jesus. Jeg kunne ikke finde noget foto af figuren, så I må bruge fantasien, når jeg nu beskriver den: Figuren viser Jesus - opstået fra de døde, himmelfaren og ét med Gud. Han står med rank ryg. Der er en stor solglorie bag hans hoved og i den venstre hånd holder han en sejrsfane. Med sin højre hånd lyser han Guds velsignelse ud over alle i kirken.

Under Jesu fødder ligger så de besejrede fjender, der er mejet ned: Et skelet og en slange. Guds fjender er det som ødelægger livet for mennesker og resten af Guds skaberværk. Skelettet er symbol på døden. Døden hærger godt nok stadig. Men dødens magt er knækket. For Jesus overvandt døden med sin opstandelse. Han vil også komme med opstandelse til vore døde og os engang.

Slangen er malet i stærke farver. Ingen tvivl om, at den er giftig. Slangen er symbol på oprøret mod Gud. Det oprør, som begyndte i Edens have, da Adam og Eva blev lokket af slangen til at vende Gud ryggen. Vi mennesker vender stadig Gud ryggen. Hver gang vi glemmer Gud og gør noget forkert og ondt. Men også slangen er trådt ned. Synden er lagt ned af Guds tilgivelse.

Jeg kender en, som er god til at hækle. Hun har hæklet en stor, rund mørkerød coronavirus med øjne, næse og mund. Den hænger i bakspejlet i hendes bil. Måske skulle den hellere ligge under Jesu fødder? Jeg ville i hvert fald ønske, at den snart lå der - som en af Guds fjender der er blevet overvundet. I kan jo selv tænke videre, hvad mere I synes, der skulle ligge under Jesu fødder? Alt det ødelæggende, som vi kunne ønske Gud fik ud af verden.

Disciplene stod og stirrede op i luften, da Jesus forsvandt for deres øjne. Måske stod de længe sådan. Følte sig forladt. Men sagen er, at Jesus ikke har forladt dem eller os nu. Han er her bare på en anden måde. Han er her ligesom Gud: Overalt og nær alle steder. Han er i os som Helligånden. Ind imellem giver han os et lille glimt af de evige glæder.

Inden Jesus for til himmels spiste han sammen med de 11 disciple. Engang havde de været 12 - tallet på det fuldkomne. Nu var de kun 11. Det er ligesom med spisestel og kaffestel - den perfekte samling er 12 af hver. Men når spisestellet eller kaffestellet efter mange års brug havner i en genbrugsbutik er der sjældent 12 af hver. Noget gik i stykker i årenes løb. Sådan var der også gået skår i disciplenes fællesskab. Judas havde taget sit liv. Derfor var de kun 11. Alle havde de svigtet Jesus, da det virkelig gjaldt. Det var en forpjusket flok, som var tilbage.

Markus fortæller, at Jesus skældte dem ud. Fordi de ikke troede på ham. Fordi de ikke ville høre på dem, som havde set ham efter hans opstandelse. Markus er taktfuld over for apostlene. Han refererer ikke i detaljer, hvad Jesus sagde, da han gav dem en ordentlig opsang! De har sikkert siddet og dukket hovedet imens. Og så kunne man jo have forventet, at Jesus sluttede af med at sige: 'Nu kan I have jer selv - jeg forlader jeg!'

Men Jesus sagde det modsatte. Han satte dem i arbejde: 'I skal fortælle om mig til alle mennesker i hele verden. Og Helligånden vil komme og give jer kraft!' Fra nu af var de apostle - hans særlige udsendinge. Tænk sig, at han kunne bruge de uperfekte, tvivlende disciple, som han lige havde skældt ud: Det er simpelthen så opmuntrende. For så kan han også bruge os: Opgaven er nemlig givet videre til os. Vi skal også fortælle om ham til alle mennesker i hele verden. Det gør vi f.eks. når vi fortæller bibelhistorie til vores børn og børnebørn. Når vi snakker om tro og livsholdninger med hinanden.

Men der findes også den ordløse fortælling: Det vi fortæller med vores holdninger og handlinger. Når vi f.eks. hjælper en, som har det svært. Når vi ikke finder os i, at nogen lider uret, men griber ind og taler en andens sag. Er det så ikke Jesu lignelse om den barmhjertige samaritaner, vi fortæller videre? Ham der hjalp en mand, som var blevet overfaldet og slået halvt ihjel. Den historie kan fortælles videre med ord - men endnu mere ved, at vi går hen og gør ligesom samaritaneren gjorde.

Jesus sagde også, at der ville ske mirakler omkring apostlene. Som tegn på, at de var sendt af ham. F.eks. sagde han: 'De rører ved slanger med de bare hænder og drikker dødbringende gift, uden at det skader dem.' De tidligere år, jeg har prædiket Kristi Himmelfartsdag, har jeg sprunget let og elegant hen over det her med miraklerne. For nu at være ærlig - så har jeg ikke vidst, hvad jeg skulle sige om det.

Men da jeg forberedte mig til i dag, kom jeg til at tænke på, at miraklerne måske også skal forstås i bredere betydning? Selvfølgelig er det et Guds mirakel at slippe uskadt fra at drikke dødbringende gift. Men er det ikke også et Guds mirakel, at nogle kloge forskere kan finde ud af at udvikle en vaccine mod en dødbringende coronavirus? Og alle de mange mennesker, som knokler løs med at få vaccinerne i skulderen på os alle sammen? Tak Gud for dem.

Er det ikke et mirakel, hvis du og jeg får sagt eller gjort noget, som giver livsglæde til et medmenneske, der hænger lidt med næbet? Hvis vi kan bringe lys på en ellers grå dag? Er det ikke et mirakel, når vi på den måde kan blive brugt som redskaber for Guds omsorg? Det er i hvert fald sådan nogle hverdagsmirakler, jeg siger Gud tak for, når jeg om aftenen tænker tilbage på dagen. Tak Gud for hver gang, du giver os glæden tilbage. Tak for alle glimt af de evige glæder. Tak Gud, når jeg kan blive brugt som en del af det.

Amen.

- God Kristi Himmelfartsdag - venlig hilsen Gunvor
Flere andagter
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Søndag 26. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Søndag 19. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring