Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Mandag 24. maj 2021

2. Pinsedag 24. maj 2021
Prædiken i Særslev Kirke
v. sognepræst Gunvor Sandvad

Evangelielæsning fra Johannesevangeliet kap. 3, vers 16-21

Jesus sagde:
'Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham.

Den, der tror på ham, dømmes ikke; den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. For enhver, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres. Men den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud.'

Prædiken:'Tredje gang er lykkens gang,' siger man. Det kom i hvert fald til at passe for Agnes og hendes familie. Først planlagde I dåb i efteråret. Så anden gang her i vinter. Men begge gange spændte corona ben for, at familien kunne samles. Men nu er I her. Agnes er blevet døbt. Og glæden er så meget desto større.

Mens I ventede, voksede Agnes - og det er jo lige som det skal være. Bortset fra, at Agnes voksede ud af familiedåbskjolen. Så Agnes’ mormor har haft travlt med at hækle en ny dåbskjole.
I hver eneste hele og halve stangmaske, luftmaske og hvad maskerne nu hedder alle sammen, er der hæklet kærlighed ind i til Agnes. Familie og venner er mødt talstærkt op. Det er også kærlighed. I slutter op om hende og siger på den måde: 'Agnes, du hører til blandt os. Vi er i samme familie.'

Og det kan vi sige alle sammen - også de af os, der ikke kender Agnes. Vi er alligevel i samme familie, fordi vi er Guds børn. Det er Guds gave til os i dåben, at vi må vi høre til hos ham og være hans børn. Og de af os, som endnu måtte have til gode at blive døbt - er ikke udenfor. Helligånden fra Gud er som vinden, der blæser hvorhen den vil, og som vi ikke kan styre. Når Gud vil, kommer Helligånden og bevæger os mennesker. Helligånden skaber tro i os og længsel efter Gud - og lyst til at leve i lyset som lysets børn.

Dengang jeg var en lille pige, var jeg med min mor og far, når de var i kirke til gudstjeneste. Min barndoms præst var en meget gammel mand, syntes jeg dengang. Nu, hvor jeg opnået samme alder, synes jeg ikke længere, at han var helt så gammel endda!

Jeg var jo kun et barn dengang og det er mange år siden. Så jeg husker ikke så meget. Men alligevel er der én bestemt sætning, som har brændt sig fast i hukommelsen. Fordi min barndoms præst sagde den samme sætning hver eneste søndag - år ud og år ind. Jeg tror, han gentog sætningen igen og igen, fordi han gerne ville, at vi skulle huske det - og det er da også lykkedes. Han sagde: 'Du har altid din dåbspagt i ryggen'.

Jeg forstod ikke ordene helt dengang. Men min mor havde vist mig min dåbsattest - med mit navn og dato for dåben - fint stempel og præstens underskrift. Når præsten sagde: 'Du har altid din dåbspagt i ryggen,' forestillede jeg mig, at vi gik rundt med vores dåbsattest på ryggen - sat fast i blusen med en sikkerhedsnål.

Ja, selvfølgelig kan man trække på smilebåndet over det. Men det er også et fantastisk stærkt billede. Det billede har givet mig tryghed og fast grund under fødderne. Min dåb har jeg med mig hver eneste dag - uanset hvordan det så ellers går.

Ind imellem går det super duper derudaf. Andre gange er der modgang og besværligheder. I perioder har man mod på livet. I andre perioder er man ked af det og er ved at miste modet. Sådan går det op og ned i et liv. Men hver eneste dag har vi vores dåbspagt i ryggen. Hver eneste dag er vi Guds børn. Hver eneste dag holder Gud fast i os og elsker os.

Og det bliver Gud ved med. På trods af vores fejl, egoisme og ondskab. For det hører jo også med til at være menneske, at vi kommer til at såre og gøre hinanden ondt. At vi begår fejltrin, som vi bagefter bittert fortryder og skammer os over og må tage på os som vores skyld. Men dåbspagten er der alligevel og uforandret hver eneste dag. Vi har dåben i ryggen. Vi har Guds kærlighed - helt og fuldt. Vi får Guds tilgivelse for det, som vi har gjort forkert.

Det handler denne helligdags evangeliestykke også om. Det stykke vi hørte, er et uddrag af en lang samtale mellem jøden Nikodemus og Jesus. I samtalens løb forklarer Jesus, hvorfor han forlod Guds himmel og kom til os mennesker - og hvorfor han også var parat til at blive korsfæstet og dø:

Jesus sagde:
Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

Man kalder det 'Den lille bibel'. Fordi hele historien om Gud og Jesus er komprimeret og samlet i den sætning: Ud af sin kærlighed sendte Gud sin søn, Jesus til os. Jesus blev korsfæstet og døde. For at vi ikke skulle blive fortabte i det store mørke ingenting, når vi dør. Men i stedet for få det evige liv hos Gud.

Sikke da et tilsagn: Når vi før eller siden segner om i døden, er det alligevel ikke slut. Vi har mere i vente. Vi vil få evigt liv.

Hør ordene igen: Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

Man kan tage ordene til sig og tænke: Hvor er det dejligt, at Gud har sat alt det i værk. At han har sendt sin søn - af ren og skær kærlighed til mig. Og at Gud vil være med mig - livet igennem - og give mig evigt liv efter døden. Tak, Gud for det!

Man kan også blive bekymret: Jesus taler jo om 'den der tror på ham. Er jeg så med i det? Er min tro god nok? Og hvad med dem, som siger: 'Jeg tror ikke på noget som helst.' ?

Hvor meget og hvor lidt, vi synes, at vi tror - det går op og ned. Ligesom bølger på et hav. Derfor er det bedre at rette sit blik mod det, som står fast og ikke forandrer sig. Nemlig Guds kærlighed og trofasthed. Måske var det derfor, at min barndoms præst gentog igen og igen: 'Du har altid din dåbspagt i ryggen.' Det er fra Guds side, der bliver holdt fast i pagten.

Gud sender også Helligånden - som vi fejrer her i pinsen. Helligånden kommer, når vi mindst venter det. Helligånden puster håb og tro i os. Bevæger os til at gøre noget for hinanden. Helligånden hækler Guds kærlighed ind i vores liv med halve og hele stangmasker - og mange andre slags masker. Alt sammen for at vi skal tro på, at Gud elsker os - og at vi hører hjemme hos ham - altid og evigt.

Du har altid din dåbspagt i ryggen!

Glædelig pinse. Amen.
Flere andagter
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Søndag 26. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Søndag 19. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring