Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Søndag 06. juni 2021

Prædiken i Ejlby Kirke 6. juni 2021
1. søndag efter trinitatis
v. sognepræst Gunvor SandvadEvangelielæsning fra Lukasevangeliet kap. 16, vers 19-31
(fra Bibelen 2020)

Jesus sagde:
'Der var engang en rig mand, der levede et liv i luksus. Han gik i det dyreste tøj og holdt fester hver dag.

Men lige uden for porten til hans hus lå der en fattig mand, som hed Lazarus. Det eneste han tænkte på, var at spise sig mæt i resterne fra den rige mands bord. Han havde væskende sår over det hele og kunne ikke forhindre de omstrejfende hunde i at komme og slikke dem.

Så døde Lazarus, og englene kom og bar ham op og lagde ham i Abrahams skød. Den rige mand døde også, men da han var blevet begravet og vågnede i dødsriget, havde han det forfærdeligt.

Langt borte så han Abraham, der sad med Lazarus i skødet, og den rige mand råbte til ham: 'Hjælp mig! Kan du ikke sende Lazarus herover, så han kan dyppe fingerspidserne i vand og fugte mine læber, for jeg er ved at gå til i flammerne.'

Men Abraham svarede: 'Kære ven. Husk, at du fik alt det gode, du skulle have, mens du levede. Lazarus fik det dårlige. Nu er det hans tur til at have det godt, mens du bliver pint og plaget. Desuden er der en dyb kløft imellem os. Selvom vi ville, kunne vi ikke komme over til jer i flammerne, og I kan heller ikke komme herover.'

'Så vil jeg gerne bede dig om at sende Lazarus hjem til mine fem brødre og advare dem. Ellers ender de også på det her forfærdelige sted.'

'Men Abraham svarede: 'De har jo allerede Skrifterne. De kan bare læse, hvad der står i dem.'

'Det er ikke nok,' svarede rigmanden. 'Men hvis der kommer en til dem fra de døde, så vil de helt sikkert ændre deres liv.'

Abraham svarede: 'Hvis de ikke vil høre på Moses og profeterne, lader de sig heller ikke overbevise af en, der er stået op fra de døde.'

Prædiken:

Engang her i foråret kom dette blad med posten: Korshærsbladet. (Nr. 1. Forår 2021)
Det bliver udgivet af Kirkens Korshær. Kirkens Korshær er en frivilligbåret forening, som arbejder for og med socialt udsatte mennesker i Danmark ud fra et kristen menneskesyn.

På bagsiden er overskriften: 'En godnathistorie, der kan holde dig vågen.' Nu skal I høre historien:

Der var engang en mand. Han var ingeniør og boede med sin kone og deres 2 dejlige børn. En morgen blev han overfaldet på vej til arbejde og fik svær PTSD. Han begyndte at drikke og mistede sit job og sin familie. Nu sover han på gaden. - Godnat og sov godt.

Jeg læste historien første gang en aften. Det varede et godt stykke tid, inden jeg faldt i søvn. Historien ramte mig virkelig. Velsagtens fordi jeg har en bror, der er ingeniør og har en kone og to dejlige børn - ligesom manden i historien. Det kunne have været min bror det hele gik i stykker for - så han nu sover på gaden. Eller det kunne være en, som du holder af.

Det er godt, når man får den tanke: 'Det kunne have været en, som jeg holder af'. Det er godt, for så ser man med kærlighedens øjne på sit medmenneske.

Så længe vi ser på andre fra afstand, kan vi så let få et køligt blik og gøre os hårde og tænke: 'Det er dit eget ansvar. Du er nok selv ude om det. Du må selv finde ud af, hvordan du kommer op på benene igen og videre i livet.'

Men når vi ser på andre med kærlighedens øjne, standser vi op ved den, der ligger ned og tænker: 'Du skal da have det bedre. Hvad mon jeg kan gøre for dig?'

Vi skal se med kærlighedens øjne på hinanden. Det er pointen og budskabet i dag.

Udtrykket 'at se med kærlighedens øjne' er ikke noget jeg har fundet på. Det er en linje fra den sidste salme, vi skal synge i dag. (nr. 369: 'Du som gir os liv og gør os glade')

Salmedigteren Hans Anker Jørgensen har i salmen kogt alt det Jesus lærte og underviste med sine lignelser og taler ned til nogle ganske få sætninger:

Et af versene i salmen begynder sådan her: 'I skal se med kærlighedens øjne - alt det skabte skal I passe på.'

Det er budskabet - det er det, vi skal: Det handler om næstekærlighed - barmhjertighed, hjælpsomhed og omsorg for hinanden - og især for dem, der har det svært og er blevet ramt hårdt.

Den nok mest kendte lignelse, som Jesus fortalte, er den om den barmhjertige samaritaner. Han som standsede op på vejen, fordi han så en stakkels mand, der var blevet overfaldet, slået halvt ihjel og fået røvet alle sine ejendele. Han fik medlidenhed med manden. Forbandt hans sår og sørgede for at han kom hen til et herberg. Han betalte for, at manden kunne blive passet og plejet. Gør ligesom den barmhjertige samaritaner er Jesu pointe.

Den lignelse, som vi hørte før, om den rige mand og Lazarus har samme pointe - men med det modsatte fortegn: Gør IKKE ligesom den rige mand:

Den rige mand levede i fest og luksus. Men i porten til hans hus sad Lazarus. En moderne version af Lazarus kunne være ham på forsiden af Korshærsbladet. I har også billedet på tekstarket.
For øvrigt et modelfoto - Kirkens Korshær udstiller ikke nogen.

Det der er galt med den rige mand, er hans måde at omgås andre mennesker på: Dag ud og dag ind har Lazarus siddet der i porten. Den rige mand kender Lazarus’ navn - men han har sikkert aldrig sat sig ned og snakket med ham. Ikke engang i Dødsriget, hvor han ellers ser alting klart - siger han noget til Lazarus. Han taler kun om ham.

Han siger hverken undskyld eller viser at han fortryder, at han ikke så Lazarus og hjalp ham, dengang han levede og havde mulighed for det. Han siger kun noget til Abraham og reducerer Lazarus til at være en stik-i-rend-dreng, der skal hoppe og springe for ham selv. Den rige mand har kun sig selv, sit eget og sine nærmeste i tankerne. Jesu budskab er tydeligt: Gør ikke som den rige mand: Gør det modsatte. Som vi hørte fra Johannes Brev:

Dette bud har vi fra ham: Den der elsker Gud, skal også elske sin bror. - Du skal se med kærlighedens øjne. Alt det skabte, skal du passe på. Og det er et godt sted at begynde med at se hinanden, snakke med hinanden, lytte til hinanden som ligeværdige mennesker - også når vores vilkår er vidt forskellige.

Og så kunne jeg egentlig godt sige Amen her. Men der er noget mere, jeg er nødt til at sige. For lignelsen rejser et spørgsmål. Sagt uden omsvøb: Fortæller Jesus med den her lignelse, at alle fattige kommer i himlen - og at alle rige egoister skal lide i Helvedes flammer?

Hvis det er tilfældet - så er denne lignelse virkelig en godnathistorie, der må holde os vågne. Dels tilhører vi den rige del af verdens mange milliarder mennesker. Dels kan vi vel heller ikke sige os fri for at ligne den rige mand i lignelsen engang imellem og kun tænke på os selv.

Svaret kommer i salmen 'Hil dig frelser og forsoner', som vi synger lige om lidt: Salmen fortæller om, hvordan Jesus blev korsfæstet og fik en tornekrone på hovedet. Fordi vi mennesker har hårde hjerter. Jesu død var et kærlighedsoffer, for at vi skulle blive tilgivet. Jesu død og opstandelse er en flod af kærlighed og tilgivelse, der vasker skyld og svigt bort og smelter hårde hjerter. Vi må have tiltro til, at det også gælder for os. Så at den dag, vi dør - vil Jesus være hos os som vores frelser - og sige ligesom han sagde til den røver, som blev korsfæstet sammen med ham: I dag skal du være med mig i Paradis.

Og netop derfor: Fordi vi allerede er elskede af Gud. Fordi han har tilgivet os vores synder og svigt - så er det, at vi ud af det overskud, skal se med kærlighedens øjne på hinanden og passe på alt det, Gud har skabt. Som Johannes også skrev:

Gud er kærlighed ... Frygt findes ikke i kærligheden, men den fuldendte kærlighed fordriver frygten... Vi elsker, fordi han elskede os først.
(1. Johannes Brev 4, 16-21)

Amen

God søndag - venlig hilsen Gunvor
Flere andagter
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Søndag 26. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Søndag 19. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring