Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Søndag 04. juli 2021

Prædiken i Særslev Kirke 4. juli 2021
5. søndag efter trinitatis
v. sognepræst Gunvor Sandvad

Evangelielæsning fra Lukasevangeliet kap. 5, vers 1-11:

Engang da Jesus stod ved Genesaret Sø, og folkeskaren trængtes om ham for at høre Guds ord, fik han øje på to både, der lå ved søen. Fiskerne var gået fra dem og var ved at skylle garnene. Så gik han op i en af bådene, den der tilhørte Simon, og bad ham lægge lidt fra land. Så satte han sig og underviste skarerne fra båden.

Da han holdt op med at tale, sagde han til Simon: »Læg ud på dybet, og kast jeres garn ud til fangst!« Men Simon svarede: »Mester, vi har slidt hele natten og ingenting fået; men på dit ord vil jeg kaste garnene ud.«

Det gjorde de, og de fangede en stor mængde fisk, så deres garn var ved at sprænges. De gjorde tegn til deres kammerater i den anden båd, at de skulle komme dem til hjælp, og de kom og fyldte begge både, så de var lige ved at synke.

Da Simon Peter så det, faldt han ned for Jesu knæ og sagde: »Gå bort fra mig, Herre, for jeg er en syndig mand.« For han og alle de, som var med ham, var grebet af rædsel på grund af den fangst, de havde fået - ligeså Jakob og Johannes, Zebedæus' sønner, som fiskede sammen med Simon.

Men Jesus sagde til Simon: »Frygt ikke! Fra nu af skal du fange mennesker.« Og de lagde bådene til land og forlod alt og fulgte ham.

Prædiken:For lidt siden havde vi den glæde at være med til at Maliina blev døbt. Vi hørte også, at Jesus sagde: 'Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.' Det er et stærkt løfte, Jesus gav. Han lover, at være med os i båden på vores rejse gennem livet.

Nu har vi så hørt om Simon Peters store fiskefangst. Det er en fortælling om at Gud kan bruge os. Gud vil bruge os, som vi er. Det er også en fortælling om tro og mod. Simon Peter viser vejen. Han tog Jesus på ordet - gav slip på sine forbehold - og gjorde som Jesus sagde. Det kræver både mod og tro.

Det begyndte rigtig træls. Det hele var mislykkedes for Simon Peter og de andre fiskere. Jeg var lige ved at sige, at det hele var gået i fisk for dem. Det duer så alligevel ikke - for de havde nemlig fisket en hel lang nat uden at fange en eneste fisk.

Det var med andre ord en rigtig øv-dag, at Jesus dukkede op hos Simon Peter og de andre. Jesus bad først om at måtte sidde i Simon Peters båd, mens han talte til folk. Bagefter sagde Jesus til Simon Peter at han skulle sejle ud på det dybe vand og kaste garnene ud en gang til. Det var ikke svære opgaver. Udfordringen var snarere at se meningen med at gøre det: Vi har slidt hele natten og ingenting fået, sagde Simon Peter. Hvorfor skulle vi så få noget nu?

Men Simon Peter gav slip på sine forbehold. Han sagde til Jesus: På dit ord vil jeg kaste garnene ud. 'Fordi det er dig, som siger det, så jeg gør det, Jesus.' Det var en stor tillidserklæring. Det var tro.

Simon Peter troede på, at der ville komme noget godt ud af at gøre, som Jesus sagde. Han udførte opgaven - selvom han ikke umiddelbart kunne se meningen med at tage ud én gang mere.

Og så gik det over al forventning. Der kom så mange fisk i nettene - at Simon Peter blev helt rystet. Han faldt på knæ for Jesus mellem de sprællende våde fisk og bad Jesus om at gå. For det her var han ikke værdig til. Det var for stort. Det var for meget. Gå bort fra mig, Herre, for jeg er en syndig mand.

Men Jesus gik ikke fra ham. Jesus sagde til Simon Peter: Frygt ikke. Fra nu af skal du fange mennesker. Endnu engang gav Simon Peter slip. Han gav slip på følelsen af at være uværdig. Han forlod båden og den kæmpestore fangst - og sluttede sig til Jesus.

Hvad er der så til os i den her fortælling? Først og fremmest er der budskabet: Du kan bruges. Du skal tro stort om Gud og om dig selv - at Gud også kan bruge dig. Gud vil også bruge dig og dine kræfter og muligheder. Gud gør sig afhængig af os ganske almindelige mennesker for sin mission i verden: Han vil at vi mennesker skal få tro på Gud. At vi skal have håb - og leve med opmærksomhed og kærlighed til hinanden.

Jesu kald til Simon Peter går videre til os: Frygt ikke. Fra nu af skal du fange mennesker.

Men at fange mennesker - være menneskefisker - vil jeg det? Det rimer ikke på respekt for andre menneskers frihed at fiske og prøve at få folk på krogen eller i nettet.

Vi skal nok ikke lægge for meget i udtrykket. Jesus brugte tit billedsprog. Når han talte med folk fra landet, sagde han at de skulle så og høste Guds mark. At de skulle passe Guds får - eller plukke vindruer i Guds vingård. Det er alt sammen billedsprog. På samme måde er udtrykket 'at fange mennesker' billedsprog. Gud vil bruge dig og mig til at bringe tro, håb og kærlighed til andre mennesker. Vi skal sprede velsignelse.

Mange år senere var Simon Peter blevet et af fyrtårnene i den nye kristne kirke. Han sammenfattede vores opgave sådan her: Lev alle i enighed. Vis medfølelse, broderkærlighed, barmhjertighed og ydmyghed. Gengæld ikke ondt med ondt eller skældsord med skældsord, men tværtimod med velsignelse, for I er kaldet til at arve velsignelse. (1. Peters Brev kap. 3, vers 8-9)

Engang sidste år - om foråret, hvor alting var lukket allermest ned pga corona - var der interview i avisen med mange forskellige danskere. Hvor de fortalte om, hvad de gjorde for at holde humøret oppe i en vanskelig tid. Et af interviewene havde den her overskrift: 'Jeg vil give andre håb hver dag.'

Jeg synes, det var et godt mål at sætte sig: Derfor klippede jeg overskriften ud og satte den på køleskabslågen. Der har den hængt i over et år. Avispapiret er blevet helt gulnet.

Ham eller hende, som blev interviewet, fortalte også hvad vedkommende gjorde, for at give andre håb. Det var ikke store projekter. Det var helt nede på jorden. Det handlede om hverdagsomsorg: Praktisk hjælp og kærlig opmærksomhed.

'Jeg vil give andre håb hver dag.' - Ind imellem har jeg haft lyst til at pille overskriften ned igen. Fordi det er store ord. Dem kan jeg ikke leve op til. Jeg slår ikke til.

Men når jeg tænker sådan, er jeg jo ligesom Simon Peter, der bad Jesus om at gå, fordi han ikke syntes, han var god nok.

På køleskabet ved siden af overskriften hænger den her gule køleskabsmagnet: 'Frygt ikke, tro kun.', står der. Det var også Jesus, som sagde det. Konfirmanderne vælger tit dette bibelvers som konfirmationsord. Sikkert fordi det er så kort og præcis. 'Frygt ikke - tro kun'.

Vær nu ikke bange. Tro stort om Gud. Tro på, at han kan bruge dig. Og tro på Jesu løfte fra dåben: 'Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.' Jesus er med os i båden. Han velsigner vores indsats - ligesom han gjorde med Peters fiskefangst. Så det der ser lidt og ubetydeligt ud - alligevel får betydning og bliver noget værd. Så det bliver til glæde og velsignelse for andre.

Derfor: Sejl trygt ud på det dybe vand. Smid garnene ud. Spred tro, håb og kærlighed. Jesus er med i båden. Han velsigner dig og din indsats. Amen.

-- God søndag - venlig hilsen Gunvor
Flere andagter
Prædiken i Melby Kirke 25. juli 2021
Søndag 25. juli 2021
Prædiken i Særslev Kirke 18. juli 2021
Søndag 18. juli 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 11. juli 2021
Søndag 11. juli 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 6. juni 2021
Søndag 06. juni 2021
2. Pinsedag 24. maj 2021
Mandag 24. maj 2021
Kirkekalender
Søndag 01. august
9. søndag efter trinitatis
Særslev:10.30
Ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Kirkerne er åbne til gudstjeneste, dåb, bryllup, begravelse og andre kirkelige handlinger.

For tiden må vi være 62 i Særslev Kirke, 26 i Ejlby Kirke og 24 i Melby Kirke til gudstjenester og kirkelige handlinger (foruden personalet).

Læs mere

Arrangementer
Sangeftermiddag i Præstegårdshaven
Torsdag 5. august kl. 14.00
Efter en lang tid hver for sig længes vi efter at være sammen igen. Vi skal synge fra Højskolesangbo....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Melby Kirke 25. juli 2021
Prædiken i Melby Kirke 25. juli 2021 8. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandvad E....
Læs mere
Prædiken i Særslev Kirke 18. juli 2021
Prædiken i Særslev Kirke 18. juli 2021 7. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandvad ....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referat
Referat af møde 3. juni 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på nedenstående link. ....
Læs mere
Tak til Ditte og Charlotte
Tak til Ditte og Charlotte Her på hjemmesiden skal lyde en stor TAK til Charlotte Juul Thomsen og....
Læs mere
Kommende møder:

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring