Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Søndag 11. juli 2021

Prædiken i Ejlby Kirke 11. juli 2021
6. søndag efter trinitatis
v. sognepræst Gunvor Sandvad

Evangelielæsning fra Lukasevangeliet kap. 5, vers 20-26:
(fra Bibelen 2020)

Jesus sagde: 'Hør nu her. I skal gøre det, Gud vil have, og det skal være med et overskud, der langt overgår de skriftkloge og farisæernes. Ellers kommer I ikke ind i hans kongerige.

I ved, hvad der står i den lov, som Gud gav Moses: ’Du må ikke slå ihjel’ og ’den, der slår ihjel, skal dømmes ved den lokale domstol’.

Men jeg siger jer: Den, der bliver vred på en fra byen, skal dømmes ved den lokale domstol. Hvis nogen kalder en anden for et fjols, vil han være skyldig over for den øverste domstol. Og hvis nogen kalder andre for idioter, skal han straffes med helvedes ild.

Hvis du en dag er på vej til templet med en offergave og kommer i tanke om, at en, du kender, er vred på dig, så lad din gave lige ved alteret. Gå i stedet straks hen og bliv forsonet med ham. Så kan du komme og give din offergave bagefter.

Er du på vej til en retssag, så sørg for, at du bliver gode venner med din modpart på vejen derhen. Ellers risikerer du, at han udleverer dig til dommeren, der vil give betjentene ordre til at kaste dig i fængsel. Og jeg kan godt sige dig: Du kommer ikke ud, før du har betalt hver øre af gælden.'

Prædiken:

For et par uger siden blev der åbnet et stort nyt H. C. Andersens hus inde i Odense. Der kan man opleve H. C. Andersens berømte eventyr på en ny måde. Og nu skal I høre et af dem:

'Det er en frygtelig Historie!' sagde en Høne, og det omme i den Kant af Byen, hvor Historien ikke var passeret. - Og saa fortalte hun, saa at Fjedrene reiste sig paa de andre Høns og Hanen lod Kammen falde. Det er ganske vist!

Men vi vil begynde med Begyndelsen, og den var i den anden Kant af Byen i et Hønsehuus. Solen gik ned og Hønsene fløi op; een af dem, hun var hvidfjedret og lavbenet, lagde sine reglementerede Æg og var, som Høne, respectabel i alle Maader;

Da hun kom op på sin pind, pillede hun sig med Næbet, og saa faldt der en lille Fjer af hende.
'Der gik den!' sagde hun, 'jo mere jeg piller mig, des deiligere bliver jeg nok!' Og det var nu sagt i Munterhed, for hun var det muntre Sind mellem de Høns, iøvrigt, som sagt, meget respectabel; og saa sov hun.

Mørkt var det. Høne sad ved Høne og den, som sad hende nærmest, sov ikke; hun sagde til hønen på den anden side: 'Hørte Du hvad her blev sagt? Jeg nævner Ingen, men der er en Høne, som vil plukke sig, for at see godt ud! Hvis jeg var Hane, ville jeg foragte hende!'

Og lige ovenover Hønsene sad Uglemor. Hun rullede med øjnene og sagde til Uglefar: ' Jeg hørte det med mine egne Ører, og man skal høre meget før de falde af! Der er een af Hønsene, som i den Grad har glemt, hvad der skikker sig en Høne. Hun sidder og piller alle Fjedrene af sig og lader Hanen see paa det!'

'Det er ikke noget for børnene!' sagde Ugle-Fader.

'Jeg vil dog fortælle Gjenbo-Uglen det!' sagde Ugle-Mor og saa fløi Mutter.

'Hu-hu! uhuh!' tudede de begge to og det lige ned i Gjenboens Dueslag til Duerne. 'Har I hørt det! har I hørt det! uhuh! der er en Høne, som har plukket alle Fjedrene af sig for Hanens Skyld! Hun fryser ihjel, om hun ikke er det, uhuh!'

'Hvor? Hvor?' kurrede Duerne!

'I Gjenboens Gaard! jeg har saa godt som selv seet det! Det er næsten en upassende Historie at fortælle! men det er ganske vist!'
 
 'Troer, troer hvert evige Ord!' sagde Duerne, og kurrede ned til deres Hønsegaard: 'der er en Høne, ja der er nogle der siger, at der er to, som har plukket alle Fjedrene af sig, for ikke at see ud som de andre og saaledes vække Hanens Opmærksomhed. Det er et voveligt Spil, man kan forkjøle sig og døe af Feber, og de ere døde begge to!'
 
 'Vaagn op! vaagn op!' galede Hanen og fløi op paa Plankeværket, Søvnen sad ham endnu i Øinene, men han galede alligevel: 'Der er tre Høns døde af ulykkelig Kjærlighed til en Hane! de havde plukket alle Fjedrene af sig! Det er en fæl Historie, jeg vil ikke beholde den, lad gaae videre!'
 
 'Lad gaae videre!' peeb Flagermusene, og Hønsene klukkede og Hanerne galede: 'lad gaae videre! lad gaae videre!' Sådan foer Historien fra Hønsehuus til Hønsehuus og til sidst tilbage til det Hønsehus, hvor det hele begyndte.
 
 'Der er fem Høns,' hed det, 'som alle har plukket Fjedrene af sig, for at vise, hvem af dem der var blevet magrest af Kjærestesorg til Hanen, og saa hakkede de hinanden tilblods og faldt døde ned, til Skam og Skjændsel for deres Familie og til stort Tab for Eieren!'
 
 Og Hønen, som havde mistet den løse lille Fjer, kjendte naturligviis ikke sin egen Historie igjen. Og da hun var en respectabel Høne, sagde hun: Jeg foragter de Høns! Men der er flere af den Slags! Sådan noget skal man ikke fortie, og jeg vil gøre mit til, at den Historie kan komme i Avisen. Så gaaer den Landet over; det har de Høns fortjent og Familien med!'
 
 Og det kom i Avisen og det blev trykt og det er ganske vist: en lille Fjer kan nok blive til fem Høns!


Jeg gætter på, at I har hørt eventyret mange gange før. Og har trukket på smilebåndet. Samtidig er der en alvor i historien, som ikke er noget at smile af: Nemlig at det er så let at komme til at lægge en lille smule til, når man fortæller en nyhed videre. Så bliver det til en usand historie. Falske rygter. En usand historie og falske rygter er hårde for den, det handler om. Og svære at ryste af sig igen.

H.C. Andersen skrev eventyret 'Det er ganske vist' i 1852. Da var de første aviser lige begyndt at udkomme. Folk har sikkert synes, at det var stort og fantastisk, at man nu kunne læse nyheder fra hele landet.

Hvis H. C. Andersen havde levet i dag ville han nok have digtet, at historien om de 5 høns blev delt som nyhed på Facebook og Twitter. Vi har endnu flere muligheder for at sprede vores ord på et splitsekund til andre mennesker.

De ord, som vi siger eller skriver til hinanden og om hinanden, kan sætte rigtig meget i gang - og det på godt og ondt. I dagens evangeliestykke siger Jesus, at den der bliver vred og kalder en anden for et Fjols eller en Idiot faktisk burde dømmes lige så hårdt som en morder.

Jesus sætter det på spidsen. Men måske skal det til, for at huske os på det, som vi godt ved: At vi skal være varsomme og opmærksomme på, hvad vi siger. Så vores ord er sande og bygger andre op - i stedet for at nedbryde og ødelægge.

Det lykkes bare ikke altid. Ind imellem kommer konflikter og vrede imellem os - og vi lægger afstand til hinanden. Til det siger Jesus: Gå straks hen og bliv forsonet.

Vi skal altså bestræbe os på at finde hinanden igen, få vores konflikter løst og blive forsonede. Det kræver meget af os - og kan tage lang tid. Men ikke desto mindre er det i retning af forsoning og tilgivelse, vi skal gå. Jeg tror, den største opgave vi har som mennesker, er at tilgive og elske hinanden. Når du tilgiver og elsker, så er du virkelig noget for andre - og de noget for dig.

Jesus siger endda, at det at blive forsonede - går forud for at komme til templet med en offergave til Gud, som man gjorde på den tid.

Jeg er ked af, at Jesus sagde sådan. Fordi jeg tror, at det har været med til at give det indtryk, at kirken kun er for pæne mennesker, der har styr på deres liv. Hvis sådan nogen ellers findes.

Man kan få det indtryk, at alle os, der svigter, fejler og ind imellem sårer andre - vi må vente med at komme i kirken og vente med at gå til nadver, til vi er blevet bedre mennesker. Men det er forkert. Det passer ikke.

Det er jo netop her i kirken og til nadveren, at Gud tilgiver os. Og at vi får at vide, at Gud elsker os sådan som vi er. Og det på trods af alt det, som vi gjorde forkert. Vi er elskede på trods af alle vores svigt og sårende ord til hinanden. Vi må komme her i kirken præcis som vi er. Og når vi går hjem igen - er det som frie mennesker med Guds tilgivelse og velsignelse i bagagen. Det skulle så forhåbentlig give os lyst og overskud til en ny uge - og til at bakse med opgaven at tilgive og elske.

Amen.-- God sommerdag! venlig hilsen Gunvor
Flere andagter
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Søndag 26. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Søndag 19. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring