Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Søndag 18. juli 2021

Prædiken i Særslev Kirke 18. juli 2021
7. søndag efter trinitatis
v. sognepræst Gunvor Sandvad

Evangelielæsning fra Lukasevangeliet kap. 19, vers 1-10
(fra den autoriserede bibeloversættelse 1992)

Jesus kom ind i Jeriko og gik gennem byen. Dér var der en mand, som hed Zakæus, han var overtolder, og han var rig. Han ville gerne se, hvem Jesus var, men kunne ikke for skaren, da han var lille af vækst. Så løb han i forvejen og klatrede op i et morbærfigentræ for at få ham at se, for han måtte komme den vej forbi.

Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde: »Zakæus, skynd dig at komme ned! I dag skal jeg være gæst i dit hus.« Så skyndte han sig ned og tog glad imod ham.

Men alle, som så det, gav ondt af sig og sagde: »Han er gået ind som gæst hos en syndig mand.«

Men Zakæus stod frem og sagde til Herren: »Se, Herre, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige, og hvis jeg har presset penge af nogen, giver jeg det firedobbelt tilbage.«

Da sagde Jesus om ham: »I dag er der kommet frelse til dette hus, fordi også han er en Abrahams søn. For Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte.«

Prædiken:

Engang i maj var det vistnok. Det ringede på døren ovre i præstegården og jeg lukkede op. Der stod et ægtepar udenfor. Den ene af dem sagde: 'Vi kørte lige gennem Særslev. Så fik vi lyst til at kigge ind og besøge dig.' Jeg bød dem indenfor - og mens jeg fyldte vand og kaffebønner på kaffemaskinen, tænkte jeg på, hvornår jeg sidst havde haft uventede gæster, der sådan kom uanmeldt? Det er længe siden. At få uventet besøg føltes som at opleve noget godt igen fra de gode gamle dage.

Efter at corona har holdt sit indtog, er det nærmest blevet uhøfligt at komme uanmeldt. Vi skal jo ikke smitte hinanden med corona eller utryghed. Men også før epidemien kunne det være upassende at komme uanmeldt: Det er jo ikke sikkert, de andre har tid og vil prioritere mit besøg i dagens stramme program.

Mon det uanmeldte og uventede besøg er et stykke uddøende folkekultur, som corona har givet det sidste dødsstød? Jeg håber det ikke. Jeg håber virkelig, at vi igen får lyst og mod på at kigge forbi hos hinanden - også spontant - uden at melde vores ankomst i forvejen.

Det uanmeldte besøg bliver ofte en glædelig overraskelse. Det oplevede Zakæus. Jesu besøg gav hans liv en ny drejning - det vendte hans skæbne.

En dag løb rygtet i Jeriko, at Jesus var på vej. Zakæus var nysgerrig efter at få Jesus at se - ligesom alle de andre. Men han var ikke ret høj og kunne ingenting se. I en bedre verden havde man vist hensyn og gjort plads, så også en lille mand kunne komme til at se. Men det skete ikke. Derfor tog Zakæus sagen i egen hånd. Han løb i forvejen og kravlede op i et morbærfigentræ.

Det er mest børn, der sådan løber hen til et træ og kravler op i det. Zakæus blev ligesom et barn. Det leder tankerne hen på dåben, hvor vi hører Jesus sige, at 'den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det.'

På de rette tidspunkter i livet, kan det være gavnligt at lade voksenparaderne falde og bare tage imod med åbent sind ligesom et barn. Som når jeg føler mig velsignet af Gud. For eksempel gennem andre menneskers omsorg og godhed. Eller når den lange lyse sommerdag får det til at synge i mit blod, at livets Gud er god - og under mig en lykkedag på jorden.

-

Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde: »Zakæus, skynd dig at komme ned! I dag skal jeg være gæst i dit hus.«

Jesus kaldte uden videre Zakæus ved navn. Zakæus var ikke først nødt til at introducere sig selv. Jesus kendte ham og hans opholdssted på forhånd. Det viser os noget om Jesus og Gud:
Vi behøver ikke give os til kende. Eller komme med lange forklaringer om den situation, vi er i. Gud ved det hele på forhånd. Han har helt styr på os. Og han elsker os, præcis som vi er - med hud og hår - og med alt hvad vi har rodet os ind i.

Zakæus var klatret op i træet for bedre at kunne se Jesus. Men det blev Jesus, som så Zakæus. Jesus så Zakæus som en Abrahams søn - som en af Guds mange børn. Zakæus er lige så meget værd som alle andre. Og han er værd at være sammen med. Det holdt Jesus fast i, selvom pæne folk i Jeriko syntes, at det var for meget af det gode.

Der står ikke noget i evangeliet om, hvordan Jesu blik var, da han så op på Zakæus. Men jeg er ikke i tvivl om, at det har været et varmt blik - et kærligt blik.

Jeg vil fortælle om en anden oplevelse for flere år siden. Det var mens jeg arbejdede på Løgumkloster Refugium: En busfuld gæster var lige ankommet. De kom fra Sjælland og det havde været en lang køretur i bus til Sønderjylland. Så de trængte til eftermiddagskaffe. Nu sad de i spisesalen og jeg gik rundt og serverede lagkage og kaffe. Da jeg nåede hen til et ægtepar, skete der pludseligt noget:

Ja, de sagde ingenting. Men begges ansigter lyste pludselig op. Der kom sådan en varme og glæde i deres øjne. Ja, det var virkelig sådan, at begges ansigter strålede - ja lyste. 'Kan man virkelig blive så glad for kaffe og lagkage?' tænkte jeg et kort øjeblik. Men så kunne jeg godt se, at manden og kvinden så i en helt anden retning - ned i den anden ende af spisesalen.

Spontant vendte jeg mig om for at finde ud af, hvad de to mon havde fået øje på: Der kom en ung pige ind i spisesalen. Det måtte være deres datter.

Ganske rigtigt. Pigen gik på efterskole i Løgumkloster. Og nu kiggede hun ind, for at sige Hej til sine forældre, der var kommet den lange vej fra Sjælland. De to forældre strålede af kærlighed og gensynsglæde, da de så deres store pige.

Jeg tænker tit på de to forældres blik, når vi hører velsignelsen: Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig.

Jeg tror, at det var med sådan et blik, at Jesus på Zakæus - og at Jesus og Gud ser på os. Et blik der lyser af kærlighed.

-

Jesus sagde: »Zakæus, skynd dig at komme ned! I dag skal jeg være gæst i dit hus.«

Zakæus kravlede straks ned fra træet og inviterede Jesus hjem. Jesu besøg befriede Zakæus. Først til selverkendelse og derefter til gavmildhed: Gavmildt gav han det tilbage, som han havde opkrævet for meget - og mere til. Han havde fået Guds tilgivelse og velsignelse ved at Jesus besøgte ham. Og det forandrede hans liv.

-

Historien om Zakæus er ikke fortalt til ende. Historien fortsætter i vores liv - på 2 måder.

For det første: Jesus går stadig omkring for at opsøge og frelse det fortabte. Vi kan selvfølgelig ikke se ham. Men han er her alligevel - usynlig og nær - som Helligånd og Gud og ét med dem.
Han kommer, hvor han er ønsket og ventet - og han dukker uanmeldt op. Jesus inviterer sig på besøg i vores indre hjem og han tager det, som det er. Lige meget om det er rodet og beskidt - eller pinligt rent - eller helt på det jævne.

Han kalder os ved navn og ser os som en bror eller en søster, fordi vi har den samme Far i himlen. Det oplever vi i dåben og velsignelsen. Jesus sætter sig også til bords med os. Det oplever vi om lidt i nadveren.

Jesus ser os som rene uanset om vi er det i handling eller ej. Og hvis vi ikke er rene, vasker han det urene væk med sit blod - med sin død og opstandelse for vores skyld. På den måde bliver vi fundet og frelst af Guds tilgivelse og kærlighed - og får en ny chance forærende til at fat på livets opgaver.

Og så for det andet og til sidst: De fleste af de undere, som Jesus gjorde, kan vi ikke gøre ham efter. Vi kan hverken vække døde til live, gøre syge raske eller få en stormflod til at lægge sig, sådan som Jesus kunne: Blot ved at sige et ord med Guds autoritet bag. Men at besøge et andet menneske - det kan vi. Og på den måde sprede glæde. Og det er slet ikke så lidt endda.

Amen.-- God sommerdag! venlig hilsen Gunvor
Flere andagter
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Søndag 26. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Søndag 19. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Søndag 29. august 2021
Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
Søndag 22. august 2021
Prædiken i Særslev Kirke 15. august 2021
Søndag 15. august 2021
Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring