Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Søndag 01. august 2021

Prædiken i Særslev Kirke 1. august 2021
9. søndag efter trinitatis
v. sognepræst Gunvor Sandvad

Evangelielæsning fra Lukasevangeliet kap. 16, vers 1-9
(fra Bibelen 2020)

Jesus sagde til disciplene: 'Der var engang en rig mand, der havde en forvalter. En dag hørte han ad omveje, at forvalteren strøede om sig med godsets penge. Derfor kaldte han forvalteren til sig og sagde: 'Hvad er det, jeg hører om dig? Du kan godt gøre regnskabet op, for du kan ikke længere være forvalter.'

Så sagde forvalteren til sig selv: 'Hvordan skal jeg klare mig nu, hvor min herre har fyret mig? Jeg har ikke kræfter til fysisk arbejde, og jeg ville skamme mig over at tigge. Jo, nu ved jeg det. Jeg vil skaffe mig venner, der vil invitere mig hjem, selvom jeg mister mit arbejde.'

Så kaldte han alle dem sammen, der skyldte hans herre noget, og mødtes med dem en efter en.

'Hvor meget er det, du skylder?' spurgte han den første. '4.000 liter olivenolie,' svarede manden. Forvalteren gav ham gældsbeviset og sagde: 'Skynd dig at skrive 2.000 i stedet.'

'Hvor meget skylder du?' spurgte han den næste. '40 tons hvede,' svarede han. 'Her er dit gældsbevis,' sagde forvalteren. 'Skriv 30 tons i stedet.'

Da den rige mand opdagede det, roste han sin snu forvalter, fordi han havde handlet så klogt. Denne verdens børn handler nemlig langt klogere over for hinanden, end lysets børn gør. Og det vil jeg sige jer: I må sørge for at bruge jeres penge til at skaffe jer venner, også selvom de er tjent på uærlig vis. En dag slipper pengene op, og så har I nogen til at tage imod jer i himlen.' 
 
Prædiken:

I denne uge er vejret gået til yderlighederne: Det har været varmt og trykkende - og masser af små sorte tordenfluer har kravlet rundt i ansigtet. Det har tordnet og regnet kraftigt. Det har blæst, som om det allerede er efterår. Forhåbentlig holder det modet oppe, at vi har sunget om den lange lyse sommerdag - og om at livets Gud er god.

Det nytter ikke at skælde ud på Gud over, at vejret bliver voldsommere og klimaet forandrer sig. Gud er lys, og der findes ikke mørke i ham. Gud har skabt en vidunderlig jord. Gud har været ødsel på den gode måde ved at skabe en mangfoldighed af dyr og planter.

Men vi mennesker bruger løs af jordens ressourcer og er ødsle på den dårlige måde, så naturen er kommet ud af balance og klimaet forandrer sig. Det har vi hørt så mange gange før, at vi snart ikke orker høre det mere. For hvad kan jeg stille op? Men så må vi jo høre noget andet:

I Bibelens skabelsesberetning hører vi om, hvordan Gud skabte jorden på syv dage. Hvis vi forstår skabelsesberetningen som naturvidenskab, har vi fået den galt i halsen. Skabelsesberetningen vil ikke forklare livets opståen og udvikling. Skabelsesberetningen vil huske os på, at jorden er Guds - Guds skaberværk. Vi ejer ikke jorden - den er Guds. Vi er ikke ejere - vi er kun forvaltere. En forvalter er nemlig sådan en, som passer på en andens ejendom. Vi mennesker er forvaltere, der skal passe på Guds ejendom.

Tænk, at vi får lov til det! At vi har fået lov til at leve. At vi også lever i dag og har fået endnu en dag givet med mulighed for at gøre godt mod hinanden - og til at passe godt på alt det levende, Gud har skabt. Det er en stor tillid, Gud viser os.

Så hørte vi Jesus fortælle en lignelse om en rig mand og hans forvalter. Det er en ren svindelhistorie. Først bruger forvalteren løs af den rige mands penge. Da det så bliver opdaget og han bliver fyret, snyder han den rige mand for endnu flere penge.

Han fortæller nemlig dem, som skylder noget til den rige mand, at de skal skrive nogle mindre tal i deres gældsbeviser. Han nedskriver deres gæld. Det gør han i håb om at kunne købe sig nogle venner, som han kan trække på, når han mister sit job.

Men så sker der det mærkelige, at den rige mand ikke bliver rasende, selvom det jo er ham, der bliver snydt for sine penge i sidste ende. Han roser tværtimod den snu forvalter og siger, at han har gjort noget klogt.

Hvis vi tager lignelsen bogstaveligt, så at Jesus ligefrem opfordrer os til at snyde - så har vi fået lignelsen galt i halsen. Lignelsen er billedsprog. Den rige mand er et billede på Gud - og godsforvalteren, der står til fyring - er et billede på os.

I de her år opdager vi, at vi har været for hårde ved naturen. Og hver især opdager vi også ind imellem, at vi har været for hårde ved vores naboer, kollegaer, venner, familie med det vi har sagt og det vi har gjort.

Vi har ikke en chance for at leve vores liv perfekt uden at fejle og pådrage os skyld - over for Gud og over for hinanden. Men så må vi stå ved det, vi har gjort forkert, og bede Gud og hinanden om tilgivelse. Og derefter se at bruge vores opfindsomhed, om vi dog ikke kan gøre det lidt bedre.

Forvalteren i lignelsen gør en vigtig opdagelse, da han står til at blive fyret. Han bliver klar over, at det er livsnødvendigt at have venner og medmennesker, der vil have med ham at gøre. Derfor giver han sig til at nedskrive de andres gæld. Det viser sig så at være lige efter den rige mands hjerte: De, der nu er kommet af med en endeløs gæld, får mulighed for at bruge deres kræfter og tanker på noget andet end næste termin. Forvalteren har sat en positiv forandring i gang. Også selv om han mest tænkte på sig selv i det stykke.

Det er for mig at se en opmuntring til, at vi ikke skal give op. Vi skal blive ved med at bruge de muligheder vi har for at genoprette naturen og vores fællesskaber. Bruge de muligheder vi har for at bygge op og gøre noget godt for hinanden.

Denne sommer synes jeg, at der har været flere vilde blomster i grøftekanterne end de forrige somre. Nogle steder er de sået - andre steder skyldes det vel, at man har sparet på plæneklipperen og ukrudtsbekæmpelse. Jeg synes også, at der er kommet flere insekter i luften igen. Det giver mig tro på, at hver eneste indsats nytter noget.

Denne sommer mærker jeg også en større tilfredshed og taknemlighed over det helt basale at kunne mødes og være sammen igen efter en lang tid hver for sig. Vi er ligesom forvalteren blevet klar over, at det er livsnødvendigt at have mennesker omkring os. Det er vigtigere end så meget andet.

Derfor må vi også være parate til at nedskrive hinandens gæld. Nemlig at finde hinanden igen - få talt ud med hinanden og tilgive - når der er kommet konflikter og afstand imellem os.

Det virker nærmest umuligt at tilgive, når man rigtig vred eller ked af det. Men man kan begynde med at gøre den andens gæld lidt mindre og tage det første skridt i retning af, at vi måske kan mødes og finde hinanden igen. Så er man allerede på vej. For det er ikke til at leve uden andre mennesker.

Og så til sidst: Jesus nøjedes ikke med at halvere gældsbeviserne som forvalteren gjorde. Han tog selv hele vores gæld - hele vores skyld på sig - og med sig - i døden på korset. Derfor nøjes Gud heller ikke med at gøre vores gæld lidt mindre, når vi kommer til ham og står ved vores fejl og svigt. Han sletter gælden - og tilgiver det hele. Han tager en misbrugt dag tilbage - og giver os lov til at begynde forfra på en frisk. Amen.

Amen.-- God sommerdag! venlig hilsen Gunvor
Flere andagter
Prædiken i Særslev Kirke 24. oktober 2021
Søndag 24. oktober 2021
Prædiken i Særslev Kirke 17. oktober 2021
Søndag 17. oktober 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 10. oktober 2021
Søndag 10. oktober 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Søndag 26. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Søndag 19. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Kirkekalender
Søndag 24. oktober
21. søndag efter trinitatis
Særslev:10.30
Ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
BUSK-dagen: Familiegudstjeneste
Søndag 31. okt. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi glæder os til igen at holde familiegudstjeneste den sidste søndag i oktober, som også kaldes BUSK....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 24. oktober 2021
Prædiken i Særslev Kirke 24. oktober 2021 21. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sand....
Læs mere
Prædiken i Særslev Kirke 17. oktober 2021
Prædiken i Særslev Kirke 17. oktober 2021 20. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sand....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referat
Referat af møde 7. oktober 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på nedenstående link....
Læs mere
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Kommende møder:
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring