Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Søndag 22. august 2021

Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2021
22. august: Melby Kirke kl. 10.30 og Særslev Kirke kl. 19.00 (konfirmandvelkomst)Lad os bede: Herre Jesus. Luk også vores ører op - så vi kan høre dine ord. Amen.

Læsning: Markusevangeliet 7, 31-37

'Hvad var det dog, du gjorde, Jesus? Først stak du dine fingre ind i ørerne på den døve mand. Uden at spritte hænderne af først. Bagefter spyttede du på fingrene og rørte ved hans tunge. Du kunne jo komme til at smitte ham med alle mulige farlige virusser! Kunne du ikke bare have nøjedes med at stå på god afstand og sige: 'Effata - luk dig op?'

Nå - men manden blev nu ikke syg af, at Jesus rørte ved ham - tværtimod. Bagefter kunne han både høre og tale uden problemer. Det var et under.

Flere steder i Bibelen kan vi læse om, hvordan Jesus helbredte syge mennesker - ja, endda gav døde mennesker livet tilbage - bare ved at sige nogle få ord.

Ligesom Gud gjorde, dengang han skabte verden og sagde: Bliv lys - bliv til - og så blev det til og levende. Det skete, fordi det var Gud, som sagde det. På samme måde skete det, som Jesus sagde, fordi han er Guds Søn. Jesus er ét med Gud - og har Guds magt og myndighed i sig. Jesus kunne sagtens have fået manden til at høre og tale igen - bare ved at sige 'Effata - luk dig op'. Så hvorfor mon Jesus stak fingrene i ørerne på den døvstumme mand og rørte ved hans tunge?

Jeg tror, at det var en slags tegnsprog. For at manden skulle være klar over, at nu skete der noget godt med hans ører og hans tunge. Han skulle vide, at det var ham - lige netop ham - Gud ville velsigne og hjælpe.

-

I det sidste halvandet års tid, hvor vi har holdt afstand, har vi også opdaget, hvor meget berøring betyder. Fordi vi har måttet undvære det. Andre kan sagtens sige eller skrive noget godt og kærligt til en - bruge ord alene. Men det giver noget mere, når man også får et håndtryk, et knus, et kærtegn.

I de her uger er der mange unge, som bliver konfirmeret - og der er også mange unge, som begynder at gå til konfirmationsforberedelse. (Endnu engang velkommen!!)

Konfirmationen i kirken er et festligt højdepunkt. Præsten spørger: 'Vil du konfirmeres i den kristne tro?' Konfirmanden svarer 'Ja' - og knæler så ned på knæfaldet. Præsten lægger forsigtigt hånden på konfirmandens hoved - og siger velsignelsen fra Gud imens.

Det at mærke en hånd på sit hoved, betyder noget: Det siger til konfirmanden: Den her velsignelse fra Gud - den gælder dig. Lige netop dig, som den, du er. Lige så tæt som hånden er ved dit hoved - lige så tæt er Gud ved dig - ja endnu tættere. Og Gud vil dig det godt og nu velsigner han dig. Gud styrker dig i din tro. Han giver dig håb og bevarer dig i sin kærlighed.

Guds velsignelse kan sagtens nå frem til os med ord alene. Som når vi hører velsignelsen til sidst i gudstjenesten. Eller hvis vi f.eks. hører en gudstjeneste i radioen. Ordene er nok.

Alligevel giver det noget mere, når man også kan mærke at man bliver velsignet - som hånden på hovedet til konfirmationen.

Eller når vi om lidt har nadver - og tager imod Guds velsignelse og kærlighed - i form af et lille rundt nadverbrød og en lille smule (vin eller) saft. Som vi får i hånden og putter i munden. Så mærker man det helt personligt - det her er Guds velsignelse netop til mig.

-

Manden, som Jesus rørte ved og helbredte, var døv. Hvad er mon værst: Ikke at kunne høre eller ikke at kunne se?

Jeg har hørt flere, som er ramt på både hørelse og syn, sige, at det er værst, ikke at kunne høre. Man er ligesom inde i sin egen boble - og uden for fællesskabet. Fordi man ikke når at opfange alle ord. Derfor er det svært at følge med i snakken, der går.

Da Jesus sagde: 'Effata - Luk dig op' og gav den døve mand hørelse - kom manden også ud af sin boble. Nu kunne han lettere være med i fællesskabet med andre mennesker. Det må have været fantastisk for ham, sådan at kunne høre og snakke med andre - måske for første gang i sit liv. Som en helt ny verden, der åbnede sig

-

Man kan også godt være inde i en boble, selvom man har fuld hørelse. Være inde i sin egen lille lukkede verden. F.eks. hvis man er nedtrykt og ked af det - ramt af sorg, sygdom eller mange bekymringer. Nogle har følt sig i en corona-boble det sidste halvandet års tid. Og synes, det er svært at vænne sig til, at alting nu lukker op igen. Det tager tid at komme ud af boblen.

På den måde er dagens evangelium aktuelt. Vi har brug for, at Jesus kommer til os og siger: 'Effata - luk dig op.' At han hjælper os med at åbne os for hinanden igen - åbne os for de nye dage og muligheder, der kommer til os.

-

På den anden side skal man heller ikke åbne sig for hvad som helst. Fra Det gamle Testamente hørte vi, at guder af sølv og guld ikke er noget værd. Det er gamle ord - 3000 år eller mere. Der er nok ikke ret mange i dagens Danmark, der laver sig gudebilleder af guld og sølv og stiller dem op i stuen derhjemme.

Men hvis vi nu forstår guder af guld og sølv i overført betydning som forbrug - som det at tjene penge og bruge dem på alt muligt. Så bliver de gamle ord pludselig aktuelle: Kast dig nu ikke hovedkulds ud i forbrug i den tro, at forbrug skulle være livets mening og det, der kan redde dit liv.

Guder af guld og sølv kan hverken se eller høre eller redde nogen. 'Stol på Gud - han er jeres hjælper og beskytter' - slutter stykket fra Det Gamle Testamente. Luk dig op for Gud - og stol på ham.

Lad os bede om, at Gud vil sige 'Effata - Luk dig op!' - også til os. At vi må kunne åbne os for den usynlige virkelighed. At vi må kunne tro på Gud. Og at Gud må hjælpe os til at se glimt af, hvordan han er nær i vores hverdag. Hvordan Gud hjælper os, velsigner os og viser os vejen, vi skal gå.

Det er mit håb og min bøn - for nuværende og kommende og tidligere konfirmander - for unge og gamle - ja, for os alle sammen: At vi må kunne tro på Gud - stole på Gud og erfare hans hjælp og velsignelse. Amen.

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som det var i begyndelsen, således også nu og altid
og i al evighed. Amen.

Kirkebøn: Gud. Tak fordi du elsker os og altid er os nær. Vi beder om, at du også vil sige dit Effata - luk dig op' til os. Hjælp os til at åbne os for hinanden, for mulighederne og for dig, Gud. Giv os at tro og stole på dig - og erfare din hjælp og velsignelse.

Vi beder for vore kære og hvert eneste menneske i vore sogne. I dag beder vi særligt for de unge, som nu begynder på konfirmationsforberedelse.

Så beder vi for alle, som har det svært. For syge, bange og ensomme. For dem, som er ramt af kaos og ulykke. For dem, der snart skal dø og dem, der sørger over en, de har mistet.

Vi beder for vores land, for folketinget, for dronningen og hendes familie. Vi beder for hele verden - for de mange fattige og syge - for ofrene for krig, terror og naturkatastrofe.

Vi beder for vores jord, naturen og klimaet. At du må bevare livets mangfoldighed og naturens rigdomme og vise os veje til at genoprette de skader, vi har forvoldt. Vi beder om, at høsten må komme godt i hus - og at vi alle må få det daglige brød.

Vi beder for kirken. Velsign og bevar kirken - her i vores land og alle steder. Giv liv og velsignelse til alt det, der sker i kirken. Lad dine ord blive hørt og skabe glæde, tro og handlekraft.

Gud, lyt til os og hvad vi hver især tænker på og gerne vil bede om - når vi nu er stille sammen et øjeblik:

----- Herre, hør vor bøn. Amen.

Meddelelser efter prædiken: Melby

Efter næste salme er der nadver. Man knæler eller stiller sig ud for en prik ved alterskranken - så er der god afstand.

Der er både vin og saft ved nadveren. Jeg går først rundt med den store alterkalk, som der vin i. Bagefter går jeg rundt med den lille alterkalk, som der er saft i. Hvis man foretrækker saft, venter man bare med at løfte sit alterbæger, til jeg kommer rundt med den lille alterkalk.

Jesus Kristus inviterer os alle til at tage imod nadveren. Så alle, der har lyst, kan være med.

Særslev:

Efter næste salme er der nadver. Vi beder en bøn og Fadervor - så siger jeg de ord, som Jesus sagde, da han indstiftede nadveren. Derefter er alle, som har lyst, velkommen til at være med til nadver.

Man knæler eller stiller sig ud for en prik ved alterskranken - så er der god afstand. Først går jeg rundt med brød - og bagefter med saft. Normalt er der både vin og saft ved nadveren. Men i aften er der kun saft. Alle der har lyst kan være med til nadveren.

Lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden:

Vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed
og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.

Indledning:

Velkommen til gudstjeneste. (Og særligt velkommen til alle nye konfirmander og jeres familier.)

Det er 12. søndag efter trinitatis. Vi skal høre om, at Jesus helbredte en døvstum mand. Jesus sagde: 'Effata' - det er aramæisk og betyder: Luk dig op.

Luk dig op - er dagens overskrift og tema.

--

I har fået et ark med bibelteksterne på, så I kan læse med, hvis I har lyst.

Lige straks beder Lotte indgangsbønnen. Så skal vi synge den første salme. Det er ikke sidetal, men numrene i salmebogen, som står her på tavlen. Og rækkefølgen er ligesom man læser i en bog. Vi begynder med 786 - derefter nr. 29 - 478 osv. fremefter.

--

Lad os nu holde gudstjeneste sammen.

Meddelelser efter sidste salme:

På næste søndag d. 29. august er der konfirmation i Særslev Kirke kl. 10.30. Der er 13 konfirmander og deres familier. Alligevel er der nogle enkelte, ledige pladser.

Søndagen efter d. 5. september - er der gudstjeneste kl. 9.00 i Ejlby Kirke og konfirmation kl. 10.30 i Særslev. Begge steder er der god plads - for der er kun én konfirmand søndag d. 5. september.

Vi samler ind i kirkebøsserne til vores julehjælp. Man kan også give et bidrag med MobilePay. Nummeret står på tekstarket og i våbenhuset.

--

Melby: Der er kirkekaffe efter gudstjenesten i dag, så vi kan blive lidt længere og snakke sammen - de som har lyst.

Særslev:
Der er dækket op med kaffe, te, sodavand og kage ovre i konfirmandstuen i præstegården. Jeg håber I vil gå med over - alle er velkomne - og så vil jeg også fortælle noget mere om konfirmation og forberedelsestiden.

--

Nu vil Dorthe / Lotte bede udgangsbønnen. - God søndag
Flere andagter
Prædiken i Særslev Kirke 24. oktober 2021
Søndag 24. oktober 2021
Prædiken i Særslev Kirke 17. oktober 2021
Søndag 17. oktober 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 10. oktober 2021
Søndag 10. oktober 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Søndag 26. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Søndag 19. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Kirkekalender
Søndag 24. oktober
21. søndag efter trinitatis
Særslev:10.30
Ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
BUSK-dagen: Familiegudstjeneste
Søndag 31. okt. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi glæder os til igen at holde familiegudstjeneste den sidste søndag i oktober, som også kaldes BUSK....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 24. oktober 2021
Prædiken i Særslev Kirke 24. oktober 2021 21. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sand....
Læs mere
Prædiken i Særslev Kirke 17. oktober 2021
Prædiken i Særslev Kirke 17. oktober 2021 20. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sand....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referat
Referat af møde 7. oktober 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på nedenstående link....
Læs mere
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Kommende møder:
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring