Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Søndag 19. september 2021

Prædiken ved høstgudstjeneste
i Melby Kirke 19. september 2021

16. søndag efter trinitatis
v. sognepræst Gunvor SandvadEvangelielæsning fra Lukasevangeliet kap. 7, 11-17
(fra Bibelen 2020)

Et stykke tid efter var Jesus på vej til en by, der hedder Nain. Både disciplene og mange andre mennesker flokkedes om ham, og da de nærmede sig byporten, mødte de et ligtog, der var på vej ud af byen med en ung mand, som var død. Hans mor var enke, og han havde været hendes eneste søn. Mange fra byen fulgtes med hende.

Da Jesus så hende, fik han ondt af hende og sagde: 'Du skal ikke græde.' Han gik hen til båren og tog fat i den. Ligbærerne standsede, og Jesus sagde til drengen: 'Rejs dig op!' Den døde satte sig op og begyndte at tale, og hans mor fik ham tilbage. Folk blev grebet af frygt og takkede Gud. 'Vi har fået en stor profet,' sagde de til hinanden. 'Gud har besøgt sit folk.' Og rygtet om Jesus nåede ud i hele landet og videre til områderne omkring det.Prædiken:

Søndagen i dag kaldes også: Efterårets påskedag.

Efterårets påskedag - der er håb i navnet. Efteråret ender med påske! Det ender med stor opstandelse - opstandelse fra de døde - opstandelse til evigt liv hos Gud i Himlen. Det er denne søndags vigtige og håbfyldte budskab. Det er evangeliet til os, der er på vej til efterår.

Efterår er nypløjet sort muldjord - og hvide måger skrigende efter traktoren. Efterår er tømte marker, træer og køkkenhaver. Men i vor lade, på vor lo, der har vi nu Guds gaver, sang vi. Guds gode gaver i form af korn, grøntsager og frugter.

Efterår er derfor også taknemlighed. Taknemlighed over alt det høstede korn, grøntsager og frugter, som mennesker og dyr kan leve af. Tak til landmænd og gartnere, maskinstationer og mekanikere og så mange andre flittige hænder, der har arbejdet og kørt til langt ud på aftenen i de travle høstuger og som har sørget for årets høst, som vi alle sammen er afhængige af.

Tak siger vi også til Gud. Og derfor holder vi høstgudstjeneste. Tak til Gud for sol og regn på markerne. Tak til Gud for vækstens under: At grønne spirer bliver til modent korn, modne frugter og grøntsager. Tak til Gud at vi kan dyrke og høste jordens afgrøder. Tak til Gud for hans omsorg og kærlighed.

Alle gode gaver, de kommer ovenned.
Så tak da Gud, ja pris dog Gud for al hans kærlighed.

Jeg er ikke særlig flittig til at se fjernsyn. Men jeg får da af og til set TVavisen og vejrudsigten. Det er efterhånden næsten dagligt, at der vises billeder fra et eller andet sted på jorden, hvor vejret er helt vildt. Sommetider også på vores breddegrader:

Enten stormer og regner det voldsomt, så veje og marker forvandles til floder. Eller der er tørke og naturbrand. Så tænker jeg på alle de mennesker, der får deres hjem og deres afgrøder ødelagt af det voldsomme vejr. Jeg tænker også på dem som må flygte over hals og hoved, fordi der er uro og krig omkring dem. De må lade deres korn blive stående uhøstet på marken og lade frugterne blive overmodne og falde rådne ned.

Derfor må det også være med ydmyghed, at vi tager imod Guds gaver og siger Ham tak. Fordi det at kunne høste og have mad nok ikke er en selvfølge. Gode, rolige og fredelige dage er ikke en selvfølge. Det behøver jeg sådan set ikke at sige - det ved vi godt. Indimellem erfarer vi selv modgangen.

Men netop derfor må vi skønne på det gode, vi får - og takke Gud for hver eneste god dag. Og have øje for de medmennesker, som har det svært. Og deles om Guds gaver.

Jesus havde øje for sine medmennesker. Han stoppede op ved dem, der havde det svært. I dag hører vi, at han stoppede op ved en mor, der var på vej til at tage afsked med sin døde søn.

Umiddelbart kan man godt synes, det er hårdt at høre og blive mindet om død og begravelse til sådan en festgudstjeneste som i dag. Men det hører jo også med til livet. Måske lige med undtagelse af de yngste - så har vi alle sammen gået den tunge vej, som moderen i Nain gik. Indtil flere gange.

Jesus mødte ligtoget i byporten. Han fik ondt af den stakkels kvinde og sagde til hende: 'Du skal ikke græde.'

Det skal vi høre og forstå på den rigtige måde. 'Du skal ikke græde' - det er ikke en løftet pegefinger mod at græde. Det er ikke et forbud mod at vise sine følelser. Jesus græd også selv. Det er i orden og helt naturligt at græde, når man er ked af det.

Når Jesus siger: 'Du skal ikke græde' er det ligesom de mange gange, hvor han sagde 'Frygt ikke' eller 'Vær ikke bekymret'.

På den måde vil Jesus sige: 'Jeg kommer dig i møde nu med Guds hjælp. Jeg letter den byrde, du bærer, af fortvivlelse, frygt og bekymring. Jeg hjælper dig. Græd ikke, frygt ikke, vær ikke bekymret - du er i Guds hænder. Også selvom du ikke kan se det lige nu.'

Jesus gik hen til døde dreng og sagde: ' Rejs dig op.' Og så satte drengen sig op. Han begyndte at tale. Drengen havde fået livet tilbage - og hans mor fik ham tilbage. Alle blev fyldt af ærefrygt og taknemlighed. De takkede Gud, som havde gjort det store under.

Den her beretning er et vindue til Himlen. Det er ligesom, når man trækker gardinerne fra om morgenen. Så ser man ud i en meget større virkelighed end sin egen stue. Og man lukker lyset ind. Sådan er den her beretning et vindue til Himlen: Vi ser en meget større virkelighed - Himlen - Guds rige. Og vi lukker Guds lys ind.

Gennem vinduet ser vi, at døden ikke har det sidste ord. Det sidste ord har Gud. I et glimt viste Jesus, hvad Gud kan og vil gøre: Det ender med Guds store høst - hvor Gud tømmer alle kirkegårde, gravpladser og også finder dem, som fik deres aske strøet over havet.

Gud siger: Rejs jer op! til de døde: Og så bliver der stor opstandelse. Opstandelse fra de døde til evigt liv hos Gud. Døden ikke er det sidste. På den anden side af dødens grænse er der liv.

Vi skal være sammen med Gud og hinanden til evig tid. Vi skal gense dem vi savner nu. Vi skal mødes i Guds evige lys. Det håb er livsnerven i den kristne tro.

Vi får et glimt af påskens lys før vinterens mørke sætter ind: Jesus tændte et lys og gav verden et håb.

Efterårets påskedag - der er håb i navnet. Efterår bliver til påske og opstandelse. En evig sommer hos vor Gud i Paradis vi finder. Vi er i Guds gode hænder - altid. Amen.- God søndag - venlig hilsen Gunvor
Flere andagter
Prædiken i Særslev Kirke 24. oktober 2021
Søndag 24. oktober 2021
Prædiken i Særslev Kirke 17. oktober 2021
Søndag 17. oktober 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 10. oktober 2021
Søndag 10. oktober 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Søndag 26. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Søndag 05. september 2021
Kirkekalender
Søndag 24. oktober
21. søndag efter trinitatis
Særslev:10.30
Ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
BUSK-dagen: Familiegudstjeneste
Søndag 31. okt. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi glæder os til igen at holde familiegudstjeneste den sidste søndag i oktober, som også kaldes BUSK....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 24. oktober 2021
Prædiken i Særslev Kirke 24. oktober 2021 21. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sand....
Læs mere
Prædiken i Særslev Kirke 17. oktober 2021
Prædiken i Særslev Kirke 17. oktober 2021 20. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sand....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referat
Referat af møde 7. oktober 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på nedenstående link....
Læs mere
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Kommende møder:
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring