Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Søndag 24. oktober 2021

Prædiken i Særslev Kirke 24. oktober 2021
21. søndag efter trinitatis
v. sognepræst Gunvor Sandvad

Evangelielæsning fra Johannesevangeliet kap. 4, vers 46-53

Jesus kom nu atter til Kana i Galilæa, hvor han havde gjort vand til vin. Der var en kongelig embedsmand, hvis søn lå syg i Kapernaum. Da han hørte, at Jesus var kommet fra Judæa til Galilæa, tog han hen til ham og bad ham om at komme med derned og helbrede hans søn; for han lå for døden. Da sagde Jesus til ham: »Hvis I ikke får tegn og undere at se, tror I ikke.« Den kongelige embedsmand svarede: »Herre, kom med derned, før mit barn dør.« Jesus sagde til ham: »Gå hjem, din søn lever.« Manden troede Jesus på hans ord og gik; og allerede mens han var på vej hjem, kom hans tjenere ham i møde og fortalte, at hans dreng var i live. Han spurgte dem så ud om, i hvilken time han havde fået det bedre, og de svarede: »I går ved den syvende time forlod feberen ham.« Da forstod faderen, at det var sket netop i den time, da Jesus havde sagt: »Din søn lever.« Og han og hele hans husstand kom til tro.Prædiken:

Sidste år opstod der mange nye ord i forbindelse med corona-epidemien. Et af de nye ord var: 'Værnemidler'. Værnemidler er: Beskyttelsesdragt, handsker, mundbind og visir osv.

Paulus kendte ikke til værnemidler. Men mellem år og dag havde han set mange romerske soldater. Derfor skrev Paulus til de kristne i Efesos, at de skulle tage Guds rustning på og løfte troens skjold.

Lyder det for krigerisk, så tænk på værnemidler i stedet for. Troen er et af de værnemidler, vi må bruge for at kunne stå imod. For livet er ikke altid medvind. Kriser kan ramme os - og livet byder på udfordringer. Alligevel kan man løfte troens skjold midt i det alt sammen.

Der ligger en vigtig pointe gemt i det her: Nemlig at tro også er handling - praksis. I stedet for at vente på, at troen opstår i ens sind, kan man praktisere tro. Her er et par eksempler:

Efterhånden har jeg flere gange haft min lille pose med bønner med. Meningen er, at man tager en bønne i hånden- og siger Gud tak for et eller andet, som har været godt i dag. Det virker at gøre det. Det åbner ens øjne for de små tegn på, at Gud griber ind i vores liv med godhed og velsignelse.

En anden måde at praktisere tro på, er at gå til gudstjeneste. Fødderne kan bære en hen til kirken. Man kan sætte sig på kirkebænken med et åbent sind. Man kan synge med på salmerne - så godt som man nu kan med det næb, man har fået. Man kan tage del i nadvermåltidet. Man kan lytte til Bibelens ord, salmernes ord og præstens prædiken. Måske er der et eller andet, der sætter nogle tanker i gang - og løfter en om.

Det alt sammen er noget man kan gøre, uanset om man føler noget ved det og det giver mening i ens sind - eller det ikke gør. Pointen er, at man bare skal gøre det. På et senere tidspunkt vil det måske give mening. Først praktiserer man tro - senere kan man så måske opdage, at troen er vokset frem i ens sind.

I dagens evangelium møder vi en far, som praktiserede tro. Han gik 25 km fra Kapernaum nede ved bredden af Genesareth Sø og op i højlandet til Kana, hvor Jesus opholdt sig. Han bad Jesus om at tage med ham hjem og helbrede hans søn. For hans søn var ved at dø. 'Kom med derned, før mit barn dør,' bad han indtrængende Jesus - endda to gange. Men Jesus gik ikke med faderen hjem. Jesus sagde bare: 'Gå hjem, din søn lever.'

'Manden troede Jesus på hans ord - og gik,' fortæller Johannes.

Gad vide, hvordan turen hjemad har været? Mon ikke, den har været lang? Turen tog i hvert fald hele natten. Det var nemlig først dagen efter, at de kom løbende ham i møde hjemmefra og fortalte: 'I går ved den syvende time forlod feberen ham.'

Undervejs hjem, har manden måske ind imellem tænkt opgivende: 'Nu har jeg gået her og spildt tiden til ingen nytte. Når jeg kommer hjem, er min søn måske allerede død. Jeg skulle hellere have blevet hjemme ved ham.'

Eftermiddagen blev til aften - og aftenen blev til nat - og det blev helt mørkt. Men alligevel tog manden et skridt mere - og ét til. Skridt for skridt gik han fremad gennem mørket. Det er at tro.

Jeg opholder mig ved faderens vandretur i mørke og uvished hjemad - fordi det er lige præcis dér, jeg ofte kan genkende mit eget og andres liv: Vi går i mørke - vi ved ikke hvad der venter os om lidt - vi har ingen vished. Sommetider må vi kæmpe med tvivl, bekymring og uro for fremtiden.

Så må vi gøre ligesom manden: Klynge os til det, som Jesus har sagt. Satse på, at det gælder - også i vores tid - også for mig. Og så tage et skridt mere. I tillid til at Gud er til at stole på. Han viser mig nok alligevel en vej gennem livet, selvom jeg ikke altid forstår det, der sker.

At tro er ikke at være fri for usikkerhed. At tro er slet ikke at være skråsikker og uden tvivl. At tro er at holde fast ved alt, hvad Jesus har sagt - selvom man er usikker - og så tage et skridt mere. Og finde hvile i, at vi er i Guds gode hænder, selvom vi ikke ved, hvad der venter bag det næste sving på vejen.

Jesus sagde også til faderen: 'Hvis I ikke får tegn og undere at se, tror I ikke'. Umiddelbart lyder det hårdt og bebrejdende. Men det behøver ikke være det. Måske det blot skal forstås som en nøgtern konstatering: Ja, vi mennesker har vitterligt brug for tegn for at kunne tro. Vi er nødt til at have nogle tegn fra Gud, for at kunne bevæge os fra mismod til håb. Og bevæge os videre fra håb til tro på, at Gud er til og elsker os - og at Gud ved, hvad der tjener os bedst.

Drengen var blevet feberfri lige præcis på det klokkeslæt, hvor Jesus sagde: Gå hjem din søn lever. For hans far var det et tegn på Guds magt og godhed.

Giver Gud stadig sådanne tegn? Har du - har I - oplevet noget, som var et tegn på Guds evige godhed, trofasthed og storhed? Det kan vi jo hver især gå hjem og tænke over.

Når der sker noget godt - eller hvis jeg blev reddet på målstregen, lige før noget gik galt, tager jeg ofte mig selv i at sige: 'Der var jeg godt nok heldig!' Men var det kun held? Eller var det Guds godhed og omsorg for mig? Sommetider retter jeg mig selv og siger: 'Der blev jeg hjulpet af Gud. Tak for det, Gud.'

Og så ved jeg også godt, at det ikke altid går, som vi håber. Sommetider føles det, som om Gud er langt væk. Tegnenes tid synes omme. Vi hører ikke stærke ord, som 'Gå hjem, din søn lever.' Til gengæld kan vi leve hver dag på ordene: 'Guds Søn lever'. Han er med os alle dage indtil verdens ende. Amen.

- Venlig hilsen Gunvor
Flere andagter
Prædiken i Særslev Kirke 28. november 2021
Søndag 28. november 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 14. november 2021
Søndag 14. november 2021
Prædiken Alle helgens dag
Søndag d. 7. november 2021 i Særslev Kirke
Søndag 07. november 2021
Prædiken i Særslev Kirke 17. oktober 2021
Søndag 17. oktober 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 10. oktober 2021
Søndag 10. oktober 2021
Kirkekalender
Torsdag 02. december
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Arrangementer
Babysalmesang
[datotxt] i Særslev Kirke kl. 10.30
Vi synger børnesange og -salmer med fagter, tørklæder m.m. i ca. 20 minutter. Bagefter er der kaffe....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 28. november 2021
Prædiken i Særslev Kirke 28. november 2021 1. søndag i advent v. sognepræst Gunvor Sandvad Eva....
Læs mere
Prædiken i Ejlby Kirke 14. november 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 14. november 2021 24. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af konstituerende møde 3. november 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på n....
Læs mere
Referat
Referat af møde 7. oktober 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på nedenstående link....
Læs mere
Kommende møder:
01. december 2021 kl. 19.00
12. januar 2022 kl. 19.00
08. februar 2022 kl. 19.00
09. marts 2022 kl. 19.00
06. april 2022 kl. 19.00
02. maj 2022 kl. 19.00
02. juni 2022 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring