Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Søndag 28. november 2021

Prædiken i Særslev Kirke 28. november 2021
1. søndag i advent
v. sognepræst Gunvor Sandvad

Evangelielæsning fra Lukasevangeliet kap. 4, vers 16-30
(fra den autoriserede bibeloversættelse 1992)

Jesus kom også til Nazaret, hvor han var vokset op. På sabbatten gik han efter sædvane ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man rakte ham profeten Esajas' bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet:

'Herrens ånd er over mig,
fordi han har salvet mig.
Han har sendt mig
for at bringe godt budskab til fattige,
for at udråbe frigivelse for fanger
og syn til blinde,
for at sætte undertrykte i frihed,
for at udråbe et nådeår fra Herren.'

Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham.

Da begyndte han at tale til dem og sagde: »I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse.«

Alle gav de ham deres bifald og undrede sig over de nådefulde ord, som udgik af hans mund, og de spurgte: »Er det ikke Josefs søn?«

Han svarede dem: »I vil sikkert bruge denne talemåde mod mig: Læge, læg dig selv! og sige: Vi har hørt om alt det, der er sket i Kapernaum; gør det samme her i din hjemby!« Men han sagde: »Sandelig siger jeg jer: Ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og jeg siger jer, som sandt er: Der var mange enker i Israel på Elias' tid, dengang himlen var lukket i tre år og seks måneder, så der blev stor hungersnød i hele landet; og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en enke i Sarepta i Sidons land. Og der var mange spedalske i Israel på profeten Elisas tid; og ingen af dem blev renset, men det blev syreren Na'aman.«

Alle i synagogen blev ude af sig selv af raseri, da de hørte det; de sprang op, jog ham ud af byen og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned. Men han banede sig vej imellem dem og gik.

Prædiken:Tænk lige, hvis det var lykkedes for de rasende folk i Nazareth at skubbe Jesus ud over kanten. Så var Jesus blev slået ihjel. Og vi var alle sammen gået glip af det af meste af, hvad Jesus sagde og gjorde.

Nu gik det heldigvis ikke så galt. Jesus banede sig vej imellem dem og gik. Han forlod Nazareth. Måske kom han aldrig mere tilbage. Hvor gik Nazareth-borgerne glip af meget.

Det begyndte ellers så godt. Først lyttede de spændt på Jesus. De sugede hver eneste ord, han sagde til sig. Det var stærke ord. Fulde af håb og trøst fra Gud. De var imponerede og kunne næsten ikke tro, at det bare var Josef Tømrers søn. Ham, som de havde kendt siden han var en lille dreng.

Men så vendte stemningen pludselig. Jesus gjorde det heller ikke ligefrem nemt for dem. Han smed en rød klud i ansigtet på dem. Han sagde nemlig, at de ikke skulle forvente, at han ville gøre en masse undere hos dem, bare fordi det var her, han var vokset op. Så blev folk vildt rasende og smed ham ud - og var lige ved at slå ham ihjel. Men det skete ikke. For hans time var endnu ikke kommet.

Det lykkedes dem ikke at slå Jesus ihjel. Men de ødelagde noget for sig selv, fordi de så hurtigt gjorde sig færdig med Jesus. De gik glip af muligheden for at få noget mere at vide - blive klogere - se dybere - forstå noget mere af hvem Jesus var og hvad han ville sige om Guds væsen og virkelighed.

Jeg ved ikke, om vi kan lære af andres fejl. For det her er jo ikke bare gammel historie. Lige nu skruer regeringer i mange lande op for corona-restriktionerne. Nogle steder koger stemningen helt over. Vrede folk går på gaden i voldsomme demonstrationer og smadrer biler og butiksruder og kræver frihed for alle.

Og selvom man hører til dem, der aldrig eller sjældent går på gaden i vrede demonstrationer, har man nok alligevel en rem af huden - og har prøvet at være oppe i det røde felt.

Det er så let at blive revet med af en stemning. Det er så let at danne sig en hurtig mening - tage en hurtig beslutning - sige nogle hurtige ord. Men så gå man glip af nuancerne - og detaljerne. Og får måske også såret andre i farten.

På en bagvendt måde er denne søndags evangelium en opfordring til at leve langsomt. En opfordring til at være åben og lydhør. Blive et kvarter længere og spørge og lytte noget mere.

Et gammelt mundheld siger, at der er en god grund til, at Gud skabte os mennesker med to ører og én mund. Vi skal nemlig lytte dobbelt så meget, som vi taler.
-

Om lidt skal vi synge julesalmen: 'Den yndigste rose er funden'. 6. vers slutter med linjen: Thi roserne vokser i dale.

Hvis vi er for hurtige, går vi glip af at se roserne. For roser vokser ikke midt på vejen eller oppe på toppen - roser vokser i dalene. Det er svært at nå at få øje på roser i farten. Men når man sætter sig ned og giver sig tid - tid til at lytte til andre - så opdager man roserne: Det værdifulde, dybsindige, lærerige eller måske ligefrem geniale som er i mit medmenneske. Der er roser i alle mennesker. Men vi må give os tid, for at opdage roserne.

Blandt roserne i dale - er også 'den yndigste rose' - Jesus, Guds søn. Han råber ikke højt. Hans stemme drukner så nemt i alt muligt andet. Tit siger Jesus også noget, som virkelig er mærkeligt og svært at finde ud af, hvordan det lige skal forstås.
Jesus er ikke altid politisk korrekt - og han stryger os heller ikke altid med håret. Men der åbner sig nye horisonter og perspektiver - når man tager sig tid til at lytte til ham. Vi ser Guds perspektiver og vilje med verden og os:

Jesus læste fra Esajas’ Bog i Det Gamle Testamente. Han læste om frihed til undertrykte, godt budskab til fattige og nyt syn til blinde. Det var en profeti - en forudsigelse af, hvad Gud vil gøre og give engang i fremtiden.

Men så rullede Jesus bogrullen sammen og sagde: I dag er det skriftord, der lød i jeres ører gået i opfyldelse.

Det er altså ikke en fremtidsforudsigelse mere. Det er nutid.
Jesus sagde, at han selv er opfyldelsen. Det er gennem ham, at Gud vil redde verden - redde os - gøre alting godt igen.
Det var måske det, som provokerede folk i Nazareth så meget. At Jesus pegede på sig selv, som opfyldelsen af forudsigelsen.

Men nu er det os, det gælder. Vi får chancen igen - til at lytte til ham og plukke de roser han vil give os - en for en:

Det gamle ord 'advent' betyder: Herren kommer. Guds søn giver afkald på himlen for at nå jorden. Han kommer, fordi han vil nå os - og sætte os fri:

Han vil tænde lys og frelse os fra de mørke kræfter i os selv. Han vil sætte os fri. Han vil give os Guds tilgivelse. Han vil åbne vores blinde øjne. Han vil få os til at se mere. Han vil få ørkenen til at blomstre med roser.

Advent betyder: Herren kommer. Jesus kommer og går med os på vejen. Vi er ikke alene. Vi er ikke låst fast i vores situation. Selvom det sommetider godt kan se sådan ud.

Jesus lover os ikke et problemfrit liv eller at vi får alle vores ønsker opfyldt. Men han lover os sit nærvær. Han lover at komme og gå sammen med os. Han vil åbne en vej for os. Han vil velsigne os. På den måde bliver den tid, der nu ligger foran os, til et nådeår fra Herren.

Glædelig advent. Amen

- God adventssøndag og Guds fred
Venlig hilsen Gunvor
Flere andagter
Prædiken i Ejlby Kirke 16. januar 2022
Søndag 16. januar 2022
Prædiken i Særslev Kirke 2. januar 2022
Søndag 02. januar 2022
Prædiken Nytårsdag 2022
Lørdag 01. januar 2022
Prædiken 2. Juledag 2021
Søndag 26. december 2021
Prædiken Juledag 2021
Lørdag 25. december 2021
Prædiken Juleaften 2021
Fredag 24. december 2021
Kirkekalender
Søndag 23. januar
3. søndag efter Helligtrekonger
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Arrangementer
Vintermøde
Søndag 23. januar kl. 14.00 i Særslev Kirke
Johs. Nørregaard Frandsen, professor, holder foredrag om: Den moderne H. C. Andersen Foredrage....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 16. januar 2022
Prædiken i Ejlby Kirke 16. januar 2022 2. søndag efter Hellig tre konger v. sognepræst Gunvor Sa....
Læs mere
Prædiken i Særslev Kirke 2. januar 2022
Prædiken i Særslev Kirke 2. januar 2022 Hellig tre kongers søndag v. sognepræst Gunvor Sandvad....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Julehilsen fra Gunvor
Julehilsen fra Gunvor ....
Læs mere
Referat
Referat af møde 1. december 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på nedenstående lin....
Læs mere
Kommende møder:
08. februar 2022 kl. 19.00
02. marts 2022 kl. 19.00
06. april 2022 kl. 19.00
02. maj 2022 kl. 19.00
02. juni 2022 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring