Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Prædiken i Melby Kirke 15. maj 2022
4. søndag efter påske
v. sognepræst Gunvor Sandvad

Fra Det Nye Testamente - Johannesevangeliet kap. 8, vers 28-36
(fra Den autoriserede bibeloversættelse 1992)
 
Jesus sagde da til dem: »Når I får ophøjet Menneskesønnen, da skal I forstå, at jeg er den, jeg er, og at jeg intet gør af mig selv; men som Faderen har lært mig, sådan taler jeg. Og han, som har sendt mig, er med mig; han har ikke ladt mig alene, for jeg gør altid det, der er godt i hans øjne.« Da han talte sådan, kom mange til tro på ham.

Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham: »Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie.«

De svarede ham: »Vi er Abrahams efterkommere og har aldrig trællet for nogen. Hvordan kan du så sige: I skal blive frie?«

Jesus svarede dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Enhver, som gør synden, er syndens træl. Men trællen bliver ikke i huset for evigt, Sønnen bliver der for evigt. Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie.«

Prædiken:Nu har vi sunget om nogle af dem, som fik Jesus at se - ikke så lang tid efter at Jesus var stået op fra de døde. Det var en oplevelse, som vendte op og ned på alting - på den gode måde. Det gav mening. Det gav mod og tro. Det gav frihed!

Vi hørte også Jesus sige til nogle jøder, der var kommet til tro på ham: Hvis Sønnen - altså Jesus selv - får gjort jer frie, skal I være virkeligt frie.

Så sagde de ellers stop: Nu går du får vidt Jesus. Vi er Abrahams efterkommere - vi er frie - vi har aldrig trællet for nogen!

Hvad med dig og mig? Hvad tænker du? Er vi frie? Det vil vi jo nok helst tro - tro, at vi har en fri vilje, så vi kan vælge og handle frit uden at være bundet på nogen måde.

Eller sagt på en måde: Der er nok ikke nogen, som ønsker at være ham manden i trædemøllen, som I kan se på forsiden af tekstarket. Prøv at se på billedet:

Walter Habdank Tretmühle
Galerie Chlodwig Selmer


Stakkels mand. Lige meget, hvor mange skridt han tager, kommer han ingen vegne. Når han sætter sin fod på det næste trin, drejer møllehjulet bare rundt og rundt. Han kommer ingen vegne. Der er også en tværstang - et åg over hans nakke, så han ikke kan rette sig op. Bare ved at se på billedet, mærker man i ryggen, hvordan det må føles! Ser han mon en frihed forude? Eller er hans blik tomt og hjertet uden håb?

Det er ikke Guds ønske, at mennesker skal have et åg over nakken og trampe ørkesløst i en trædemølle, uden at komme nogen steder. Gud sendte Jesus for at sætte os fri. Jesus levede, døde og stod op fra de døde med det mål for øje: At sætte mennesker fri. Så vi kan rette ryggen - og gå frit og stole på Guds nåde.

Det er nødvendigt med Guds hjælp. For dybt i vores væsen er vi bundet af noget, som ikke er fra Gud. Jesus kalder det synden. Vi kan også bruge andre ord: Selvoptagethed, magtsyge, ondskab osv. Når motiverne og drivkraften er noget andet end kærlighed og selvforglemmelse.

Det er slet ikke enkelt og lige til: Det er svært at gennemskue sine egne motiver. Det er ofte svært at vide, hvad der er rigtigt og forkert at gøre. Sommetider kan man være fuld overbevist om, at det man gør, er rigtigt. Men senere opdager man, at det alligevel var forkert.

Sådan var det for Paulus. Først hed han Saul. Han var rettroende jøde til fingerspidserne. Han var principfast og kæmpede indædt for sin sag. Han fór frem med bål og brand og død mod den første generation af kristne. Han var fuldstændig overbevist om, at han gjorde det rigtige.

Lige indtil den dag, hvor Saul selv mødte den opstandne Jesus i et syn. Midt på vejen - lige uden for byen Damaskus. Pludselig blev han omgivet af et stærkt lys fra Himlen. Han blev blændet og kastet til jorden. Han hørte en himmelsk stemme: 'Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Jeg er Jesus, som du forfølger. Rejs dig op og gå ind i byen, så får du at vide, hvad du skal gøre.'
 
Saul kom op at stå igen. Men selvom han åbnede øjnene, kunne han ikke se noget. De andre måtte tage ham ved hånden. I tre dage var han fuldstændig blind. Men på tredjedagen skete der noget. Ligesom med Jesus, der opstod fra de døde på tredjedagen.

På tredjedagen sendte Gud Ananias til Saul. Ja, Ananias var ikke meget for at begive sig derhen. Saul havde jo en arrestordre i lommen, som kunne sende Ananias i fængsel. Men Anannias gik alligevel derhen - på Guds befaling.

Ananias velsignede Saul. I samme øjeblik, fik han synet tilbage.

Det første han gjorde, var at blive døbt med den kristne dåb. På tredjedagen blev han døbt. En opstandelse til et helt nyt liv ud af Guds nåde.

Han skiftede navn. Nu kaldte han sig Paulus. Han skiftede også kurs. Paulus tog straks fat og kæmpede lige så indædt igen - nu bare på den modsatte side. Han kæmpede for at udbrede den kristne tro.

Selvom Paulus’ omvendelse foregik for 2000 år siden - så er det en historie vi kan bruge i dag. Historien siger: Lad dig ikke slå ud. Det er menneskeligt at fejle. Vi kan også tage fuldstændig fejl - og gøre det helt forkerte i den tro, at vi gør det helt rigtige. Måske slår det os til jorden, lige når vi opdager det. Men kom op på benene igen - ligesom Paulus.

Skynd dig, at huske på at du er blevet døbt. Og hvis du ikke er blevet døbt, må du se at blive det. For dåben gør hele forskellen:

I dåben fik vi Guds kærlighed og tilgivelse, som gør os frie.

Frie til at fejle - og indse det - og få mod og styrke til at begynde på en frisk. I nadveren får vi også Guds kærlighed og tilgivelse - igen og igen.

Vi hænger ikke i trædemøllen - med et åg på nakken med de nederlag og fejltrin, vi har begået. Vi kan rejse os frie i Guds nåde og folde os ud på ny. Det er opstandelse!

Udgangsbønnen til sidst i gudstjenesten samler det så fint:

Herre, vi takker dig, fordi vi går herfra med din fred,
frie i din nåde og bundet i kærlighed til dig og vor næste.
Bliv hos os med din velsignelse, og giv os styrke til at leve
efter din vilje.

Amen.

God søndag - og Guds fred
Flere andagter
Prædiken i Særslev Kirke 12. juni 2022 Prædiken i Melby Kirke 6. juni 2022 Prædiken i Ejlby Kirke & Særslev Kirke 5. juni 2022 Prædiken i Særslev Kirke 26. maj 2022 Prædiken i Ejlby Kirke 22. maj 2022
Kirkekalender
Søndag 03. juli
3. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Melby:
Se flere datoer

Arrangementer
Glæd dig til efter sommerferien:
Sangaften i sensommeren
Torsdag 25. aug. kl. 19.00 i Ejlby Kirke. Fællessang fra Højskolesangbogen med Georg & Gunvor. Kaff....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 12. juni 2022
Prædiken i Særslev Kirke 12. juni 2022 Trinitatis søndag v. sognepræst Gunvor Sandvad Fra D....
Læs mere
Prædiken i Melby Kirke 6. juni 2022
Prædiken i Melby Kirke 6. juni 2022 2. pinsedag v. sognepræst Gunvor Sandvad Fra Det Nye Testa....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referat
Referat af møde 2. juni 2022. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på nedenstående link. ....
Læs mere
Lys på Særslev Kirke
Lys på Særslev Kirke En Særslev-borger har skænket kirken et skumringsanlæg. Det er et avancer....
Læs mere
Kommende møder:

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring