Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Prædiken i Ejlby Kirke 22. maj 2022
5. søndag efter påske
v. sognepræst Gunvor Sandvad

Fra Det Nye Testamente - Johannesevangeliet kap. 17, vers 1-11
(fra Den autoriserede bibeloversættelse 1992)
 
Sådan talte Jesus; og han så op mod himlen og sagde: »Fader, timen er kommet. Herliggør din søn, for at Sønnen kan herliggøre dig, ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Fader, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til. Jeg har åbenbaret dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. De var dine, og du gav dem til mig, og de har holdt fast ved dit ord. Nu forstår de, at alt, hvad du har givet mig, er fra dig. For de ord, du gav mig, har jeg givet dem, og de har taget imod dem, og de har i sandhed forstået, at jeg er udgået fra dig, og de er kommet til tro på, at det er dig, der har udsendt mig. Jeg beder for dem; ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig, for de er dine; alt mit er dit, og dit er mit, og jeg er herliggjort i dem. Jeg er ikke længere i verden, men de er i verden, og jeg kommer til dig. Hellige fader, hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være ét ligesom vi.« 

Prædiken:

Nu kvidrer svalen på kirketag - og spurve ved menneskers huse, sang vi for lidt siden. Måske det er mine svaler. De seneste mange år, har det samme landsvalepar bygget rede i garagen ved præstegården i Særslev.

Nu ved jeg godt, at alle svaler er ens klædt - i kjole og hvidt - med lange svalehaler, så det er svært at se forskel på dem. Alligevel tror jeg, at det er de samme to svaler, som kommer tilbage sommer efter sommer. De sidder nemlig nøjagtig det samme sted hvert år - på et gammelt hængsel fra en port - og de er ikke spor bange for mig, når jeg kommer og starter bilen.

Landsvaler er trækfugle. Om efteråret flyver svalerne helt ned til Sydafrika og er der om vinteren. Det er imponerende, at sådan en lille fugl kan flyve så langt. Men hvad der så er endnu mere imponerende er, at de kan finde vejen tilbage igen. Ikke bare finde vejen her til Danmark og til Fyn - men at sådan et svalepar kan finde hele vejen fra Sydafrika tilbage til min garage i Særslev. Det overgår min forstand, at de kan finde ud af det og ikke farer vild og flyver forkert undervejs!

Svalerne må jo have en slags indre kompas inde i sig - som peger i den retning, som de skal flyve.
Jesus var på en måde ligesom svalerne. Han havde en slags kompas inde i sig, som altid pegede på Gud. Uanset hvor han var - og hvordan det gik - bad Jesus til Gud. På de lyse dage - og de mørke dage, bad han.

-

Skærtorsdag aften spiste Jesus og disciplene påskemåltidet sammen - og Jesus gav disciplene nadveren. Og så bad Jesus en lang bøn til Gud, mens disciplene sad og hørte på det. Vi hørte begyndelsen af Jesu lange bøn før. På næste søndag, skal vi høre et afsnit mere af den lange bøn.

Først bad Jesus for sig selv - at Gud ville tage imod ham igen i sit Himmerige. Derefter gav Jesus sig til at bede for de mennesker, Gud havde givet ham. I den flok er vi også inkluderet. Vi tilhører Jesus. Også vi er hans. Vi blev tegnet med hans korstegn ved dåben, som et tegn på, at vi altid skal høre Jesus Kristus til.

Jesus bad Gud om at holde os fast. Hellige Far, hold dem fast ved dit navn, bad han.

Hvor er det godt, at Jesus bad Gud om at holde fast ved os. Vi kan nemlig selv have svært ved at holde fast ved Gud og holde fast ved troen på ham. Men Jesus bad Gud om at holde fast ved os. Så vi altid må være i fællesskab med Gud.

Jesus bad om, at vi må blive holdt fast ved Guds navn. Jesus lærte os, at Guds navn er Far - Vor Fader, du som er i himlen. Jesus lærte disciplene at bede Fadervor - og så er Fadervor blevet givet videre fra generation til generation - og oversat fra det ene sprog til det næste. På den måde er Fadervor blevet alle menneskers bøn. Fadervor. Fadervor kan vi bede i alle situationer.

Jeg tror, at Jesus ønsker, at vi har tillid til Gud - og beder til ham. Jesus ønsker, at vi stoler på, at vores himmelske far vil os det bedste. Jesus vil, at vores indre kompasnål peger i retning mod Gud - ligesom det gjorde for ham selv. Så vi beder til Gud, uanset hvor vi er i livet - og hvordan vi har det.

-Sommetider tager jeg de her skilte med, når jeg snakker med konfirmanderne eller minikonfirmanderne om at bede. Det er begyndelsen på en bøn til Gud, og så skal de selv lave sætningen færdig.

Jeg begynder altid med denne her: Kære Gud, tak for ... Nu kan I jo tænke lidt. Hvad vil I sige Gud tak for ? Her er et par forslag: Kære Gud, tak for livet - tak for min familie - tak fordi nogen holder af mig osv.

Det næste skilt er dette her: Kære Gud, hjælp..
Hvem tænker du på, og synes, at Gud skal hjælpe?

Konfirmanderne og minikonfirmanderne er ofte hurtige til at finde på noget. De tænker på dem, som de holder af - og særligt dem, som har det svært. Kære Gud, hjælp min mormor, så hun bliver rask igen - hjælp dem, som er kede af det - hjælp de børn, som må flygte fra krigen osv - hjælp mig med de svære lektier til i morgen. Nu kan I jo selv tænke videre, hvem og hvad I synes, at Gud skal hjælpe.

På det tredje skilt står der: Kære Gud, pas godt på... Hvem vil du gerne, at Gud passer godt på? Så kommer man i tanke om dem, man holder af og ønsker det bedste for. Minikonfirmanderne og konfirmanderne har straks nogle bud: Kære Gud, pas godt på min mor og far - pas godt på min hund og min lillesøster.

-

Jesus bad til sidst for sine disciple: At de kan være ét ligesom vi.

At være ét er ikke det samme, som at være ens. For det er vi jo ikke. At være ét er derimod, at være klar over, at vi er forbundet med hinanden - at vi hører sammen.

Dem vi takker Gud for - og dem vi beder Gud hjælpe og passe godt på - er vi også ét med. Vi er ét - når vi beder for andre - og når vi håber for andre og gør noget for andre. Så mærker vi, at vi er ét - forbundet med hinanden og forbundet med Gud i kærlighed og omsorg.

Og hvis du og jeg synes, at vi slet ikke kan bede, håbe eller gøre noget. Så er Guds trøst til os i dag - at både Jesus og Helligånden beder for os. Vi er i gode hænder.

Amen.

God søndag - og Guds fred
Flere andagter
Prædiken i Særslev Kirke 12. juni 2022 Prædiken i Melby Kirke 6. juni 2022 Prædiken i Ejlby Kirke & Særslev Kirke 5. juni 2022 Prædiken i Særslev Kirke 26. maj 2022 Prædiken i Melby Kirke 15. maj 2022
Kirkekalender
Søndag 03. juli
3. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Melby:
Se flere datoer

Arrangementer
Glæd dig til efter sommerferien:
Sangaften i sensommeren
Torsdag 25. aug. kl. 19.00 i Ejlby Kirke. Fællessang fra Højskolesangbogen med Georg & Gunvor. Kaff....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 12. juni 2022
Prædiken i Særslev Kirke 12. juni 2022 Trinitatis søndag v. sognepræst Gunvor Sandvad Fra D....
Læs mere
Prædiken i Melby Kirke 6. juni 2022
Prædiken i Melby Kirke 6. juni 2022 2. pinsedag v. sognepræst Gunvor Sandvad Fra Det Nye Testa....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referat
Referat af møde 2. juni 2022. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på nedenstående link. ....
Læs mere
Lys på Særslev Kirke
Lys på Særslev Kirke En Særslev-borger har skænket kirken et skumringsanlæg. Det er et avancer....
Læs mere
Kommende møder:

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring