Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Prædiken i Særslev Kirke 26. maj 2022
Kristi Himmelfarts dag
v. sognepræst Gunvor Sandvad

Fra Det Nye Testamente - Lukasevangeliet kap. 24, vers 46-53
(fra Den autoriserede bibeloversættelse 1992)
 
Jesus sagde til dem: »Således står der skrevet: Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidner om alt dette. Og se, jeg sender det, min fader har lovet jer; men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje.«

Han tog dem med ud af byen, hen i nærheden af Betania, og løftede sine hænder og velsignede dem. Idet han velsignede dem, skiltes han fra dem og blev båret op til himlen. De tilbad ham, og fyldt med glæde vendte de tilbage til Jerusalem, og de var hele tiden i templet og lovpriste Gud.

Prædiken:Kristi Himmelfartsdag er en helligdag fyldt med glæde. Kristi himmelfartsdag ligger i forlængelse af påskedag. Tæller man på kalenderen - og tæller påskedag med - er der gået 40 dage siden, det var påskedag.

Påskedag kom nogle kvinder tidligt om morgenen til Jesu grav. Til deres store overraskelse så de, at graven var åben og forladt. Inde i gravkammeret sad en engel, som fortalte, at Jesus var stået op fra de døde. Kvinderne skyndte sig hjem - og fortalte til Jesu disciple, hvad de havde set og hørt.

Allerede om aftenen påskedag, viste Jesus sig for disciplene. Selvom de havde låst døren - stod Jesus der pludselig midt i stuen - levende og virkelig. Jesus viste sig mange gange efter sin opstandelse for disciplene. Han snakkede med dem og spiste sammen med dem. Efterhånden gik det ufattelige op for disciplene: At Jesus virkelig havde overvundet døden og var stået op fra de døde. Det var næsten, ligesom før han blev korsfæstet og døde. Men Jesus forberedte dem også på, at det ikke skulle vare ved.

På denne dag nr. 40 efter påske - tog Jesus disciplene med uden for Jerusalem. Jesus velsignede dem alle sammen. Derefter blev han løftet op for øjnene af dem - og forsvandt i skyerne, så de ikke længere kunne se ham. I første omgang stod disciplene og stirrede forundret op i luften. For hvad var det lige, der skete? Og hvor blev Jesus af?

Prøv engang at se tegningen på forsiden af salmehæftet. Vi ser undersiden af et par fødder mellem skyerne. Var det mon sådan, det så ud, det sidste glimt af Jesus? Et par fødder - og så var de også væk i skyerne?

Men det store er, at de her fødder - Guds Søns fødder - har været her nede på jorden. Guds egen Søn har gået omkring og satte sine fodspor. Gud lod sin Søn føde ind i vores historie for at ændre verdens gang.

Guds Søn blev undfanget ved Helligånden i Marias livmoder. Småbitte fødder sparkede i Marias mave. Og en julenat i Betlehem blev Jesus, Guds søn født i Betlehem - og Maria og Josef tog kærligt og forsigtigt Gud Søns små røde rynkede fødder i deres hænder og blev overvældet af forældrekærlighed.

Guds Søn blev voksen. Jesus gik omkring og fortalte om Gud. Trøstede, helbredte og viste nye veje for mange mennesker. Nogle lyttede til ham og kyssede hans fødder. Andre afskyede ham og så hellere hans hæl end hans tå. Til sidst blev Guds Søns fødder naglet fast til kors. Han blev korsfæstet og døde. Kolde og hvide lå Guds Søns fødder i gravkammeret.

Men Gud er stærkere end døden: Gud lod Jesus stå op fra de døde. Guds Søn stod op på sine fødder og gik levende ud af sin grav. Gud lod sin Søn fare til himmels. Jesus kom tilbage og hjem til Himlen, hvor han havde været fra evighed af. Og nu kommer pointen: Det er til fordel for os! For ved at være i Himlen er Jesus til at få fat på for os alle sammen.

Jesus forsvandt ikke. Han blev ikke væk. Tværtimod. Ved sin himmelfart sprængte Jesus alle grænser. Han er ikke længere bundet af tid og sted. Fra at være på ét bestemt sted og i en bestemt tid - er Jesus nu overalt, på alle steder og i alle tider - til evig tid.

Jesus sidder nu ved Guds højre hånd, siger vi i trosbekendelsen. Det betyder, at Jesus nu er nær alle steder - ligesom Gud er det. Nær ved hvert eneste menneske.

Nu behøver vi bare bede til Jesus, Guds Søn - og så er han der for os - og lytter til os. Han er der for øvrigt også, når vi ikke skænker ham en tanke. Han er der hele tiden.

Kristi Himmelfart betyder, at Jesus nu er overalt - alle steder - selvom vi ikke kan se ham. Guds himmel er nemlig også lige her, hvor Gud løfter os små op til at være hans børn og høre ham til - i al evighed.

For et øjeblik siden blev Luna døbt til at være Guds barn. Luna fik tegnet korset for sit ansigt og bryst. Som tegn på at hun med hjerte og forstand, og alt hvad hun er, skal være i evigt fællesskab med Jesus Kristus. Og et øjeblik efter blev hun døbt med dåbens vand og velsignelse, som varer til evig tid.

Gud - Jesus - Helligånden vil aldrig nogensinde være langt væk fra Luna - eller os andre. Vi behøver bare bede - så lytter de - alle tre.

Og det må vi jo så hjælpes ad med. Hjælpes ad med at bede og vandre i alle de spor, som Jesus satte her på jorden. Vi skal give alt det videre, som Jesus lærte og levede for - ligesom de første disciple gjorde.

Der er brug for os alle sammen: Der er brug for fædre, mødre og faddere, der bærer børn til dåben. Der er brug for bedsteforældre, der har tid til at læse bibelhistorie for børnene - og snakke om troen og livet.

Der er brug for kirkegængere, der slider på bænkene - og andre igen, som sørger for at de gamle kirker er klar til brug og ikke falder sammen om ørerne på os.

Der er brug for nogle til at give Jesu budskab videre - i alle mulige næstekærlige handlinger. Der er brug for os alle - hver på vores måde - til at give det hele videre.

Jesus velsignede disciplene, før han blev løftet op til Himlen. Nu er det os, Jesus velsigner. Han siger: Se, jeg er med jer alle dage, indtil verdens ende.

Amen.
God Kristi Himmelfartsdag og Guds fred.
Flere andagter
Prædiken i Særslev Kirke 12. juni 2022 Prædiken i Melby Kirke 6. juni 2022 Prædiken i Ejlby Kirke & Særslev Kirke 5. juni 2022 Prædiken i Ejlby Kirke 22. maj 2022 Prædiken i Melby Kirke 15. maj 2022
Kirkekalender
Søndag 03. juli
3. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Melby:
Se flere datoer

Arrangementer
Glæd dig til efter sommerferien:
Sangaften i sensommeren
Torsdag 25. aug. kl. 19.00 i Ejlby Kirke. Fællessang fra Højskolesangbogen med Georg & Gunvor. Kaff....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 12. juni 2022
Prædiken i Særslev Kirke 12. juni 2022 Trinitatis søndag v. sognepræst Gunvor Sandvad Fra D....
Læs mere
Prædiken i Melby Kirke 6. juni 2022
Prædiken i Melby Kirke 6. juni 2022 2. pinsedag v. sognepræst Gunvor Sandvad Fra Det Nye Testa....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referat
Referat af møde 2. juni 2022. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på nedenstående link. ....
Læs mere
Lys på Særslev Kirke
Lys på Særslev Kirke En Særslev-borger har skænket kirken et skumringsanlæg. Det er et avancer....
Læs mere
Kommende møder:

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring