Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Prædiken i Ejlby Kirke & Særslev Kirke 5. juni 2022
Pinsedag
v. sognepræst Gunvor Sandvad

Fra Det Nye Testamente - Johannesevangeliet kap. 14, vers 15-21
(fra Den autoriserede bibeloversættelse 1992)
 
Jesus sagde: »Elsker I mig, så hold mine bud; og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid: sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer.
 
Jeg vil ikke efterlade jer faderløse; jeg kommer til jer. Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere, men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve. Den dag skal I erkende, at jeg er i min fader, og I er i mig og jeg i jer.
 
Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig; og den, der elsker mig, skal elskes af min fader; også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham.« 
 


Prædiken:

Så blev det pinse. Den tredje og sidste af de tre store højtider i kirkeåret: Jul, påske og pinse.

Pinsens begivenhed er virkelig svær at forestille sig. Vi hørte beretningen om pinseunderet for lidt siden: Alle de mænd og kvinder, som havde fulgt Jesus, var samlet på pinsedagen i et hus. Pludselig lød der et ordentlig brag. Det lød ligesom et stormvejr. Det fyldte hele huset. Der var tunger, der lignede flammer, som satte sig på mændene og kvinderne - så man skulle tro, der var gået ild i dem.

På en måde var der også gået ild i dem. De var i hvert fald fyr og flamme. Helligånden fyldte dem helt, så ordene strømmede ud af munden på dem.

Fromme jøder udenfor hørte også braget. De skyndte sig derind. Og blev meget forbavsede. De kunne nemlig forstå, hvad der blev sagt. Selvom de kom fra forskellige lande og talte hvert sit sprog. Alligevel kunne de forstå, hvert eneste ord. Det var som om hele verden i det øjeblik var forenet med fælles sprog. Det var et Guds under. Det var et sprogunder.

De 11 disciple og mange andre, som havde fulgt Jesus - fortalte lige ud og ligefremt om alt det store, Gud havde gjort for verden gennem Jesus. Det var Helligånden, som fik dem til at tale frejdigt og frygtløst - og som gjorde det uforståelige til at forstå og tro for alle.

-

I dagens bibelstykke fra Johannesevangeliet, hører vi Jesus forklare, at Helligånden er Sandhedens Ånd. Helligånden kaster lys over det, som Jesus sagde og gør det levende, virkeligt og forståeligt for os. Helligånden får det uforståelige til at give mening og liv. Dengang og nu.

Det meste af det, som sker i kirken, kan ikke forklares. Hvordan kan tre håndfulde vand på et lille barns hoved bevirke, at barnet bliver Guds barn og får Helligånden og det evige liv?

Hvordan kan et lille rundt nadverbrød og en mundfuld vin give os Guds tilgivelse for alt, hvad vi har svigtet og gjort fortræd - og samtidig være et løfte om det evige liv og en forsmag på det? Det er ikke til at forstå eller forklare.

Men Helligånden gør at vi kan tro det, vi ikke forstår. Helligånden får os til at mærke, at der er styrke og velsignelse i dåben og nadveren og alle Jesu ord - at det kan bære os et helt liv fra vugge til grav og give fred i hjertet.

-

For 500 år siden skrev kirkens reformator Martin Luther Den lille katekismus. Det var en børnelærdom om den kristne tro. Selvom der er skrevet meget siden, er Luthers lille katekismus stadigvæk noget af det bedste og mest enkle.

Om Helligånden skrev Martin Luther: Jeg kan ikke ved egen fornuft eller kraft tro på Jesus Kristus, min Herre - eller komme til ham. Men Helligånden kalder mig, oplyser mig, helliger og bevarer mig i den sande tro.

Det er Helligånden, som gør forskellen. Jeg kan ikke tage mig sammen til at tro eller beslutte mig for at ville tro. Men Helligånden får mig til at tro. Helligånden skænker mig troen fuld af glæde.

Derfor giver det også mening, at vi spørger et lille dåbsbarn - om han eller hun tror på Gud Fader, på Jesus Kristus og på Helligånden, selvom barnet stadig er så lille og ikke selv kan svare ja.

Dåbsbørn tror nemlig allerede nu på den helt perfekte måde. De tager imod Guds velsignelse med åbent sind og hjerte - og lader Helligånden virke sig.

Helligånden er Guds kraft i os. Helligånden styrker os, så vi er i stand til at tro og håbe på Gud - og så vi kan give godhed og kærlighed til andre. Det er Helligånden, som giver os kraften til det. Helligånden er Guds styrke i os, så vi kan tro, håbe og gøre noget godt.

Helligånden giver liv til alt det Jesus sagde, så det ikke længere bare er ord fra en fjern fortid. Helligånden gør ordene vedkommende og nærværende - som netop det, der giver os styrke og mod til at tage det næste skridt.

Jesus kalder Jesus Helligånden for Sandhedens Ånd. Helligånden husker os på den sandhed, som Jesus lærte os: At vi har fået livet for at give det væk til andre. At vi skal give væk af alle vores evner og kræfter. Vi skal ødsle med kærlig tålmodighed og godhed mod andre. Helligånden rusker op i os som en frisk forårsblæst, hvis vi er ved at glemme det, og kun tænker på os selv. Helligånden husker os på, at Jesus sagde: Elsker I mig, så hold mine bud.

Og hvis vi er ved at miste modet og synes, at vi ikke slår til, giver Helligånden sig til at opmuntre og forsikre os om, at uanset hvad der sker og hvad der rammer os, så svigter Gud os ikke. Gud tog os til sig som sine børn, da vi blev døbt. Og han slipper os ikke. Det er det trygge fundament, vi kan bygge vores liv på. Amen.

Glædelig pinse og Guds fred
Flere andagter
Prædiken i Særslev Kirke 12. juni 2022 Prædiken i Melby Kirke 6. juni 2022 Prædiken i Særslev Kirke 26. maj 2022 Prædiken i Ejlby Kirke 22. maj 2022 Prædiken i Melby Kirke 15. maj 2022
Kirkekalender
Søndag 03. juli
3. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Melby:
Se flere datoer

Arrangementer
Glæd dig til efter sommerferien:
Sangaften i sensommeren
Torsdag 25. aug. kl. 19.00 i Ejlby Kirke. Fællessang fra Højskolesangbogen med Georg & Gunvor. Kaff....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 12. juni 2022
Prædiken i Særslev Kirke 12. juni 2022 Trinitatis søndag v. sognepræst Gunvor Sandvad Fra D....
Læs mere
Prædiken i Melby Kirke 6. juni 2022
Prædiken i Melby Kirke 6. juni 2022 2. pinsedag v. sognepræst Gunvor Sandvad Fra Det Nye Testa....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referat
Referat af møde 2. juni 2022. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på nedenstående link. ....
Læs mere
Lys på Særslev Kirke
Lys på Særslev Kirke En Særslev-borger har skænket kirken et skumringsanlæg. Det er et avancer....
Læs mere
Kommende møder:

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring