Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Prædiken i Melby Kirke 6. juni 2022
2. pinsedag
v. sognepræst Gunvor Sandvad

Fra Det Nye Testamente - Johannesevangeliet kap. 6, vers 44-51
 
Jesus sagde: »Ingen kan komme til mig, hvis ikke Faderen, som har sendt mig, drager ham, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Der står skrevet hos profeterne: ›Alle skal være oplært af Gud.‹ Enhver, som har hørt og lært af Faderen, kommer til mig. Ikke at nogen har set Faderen, undtagen den, der er fra Gud; han har set Faderen.

Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der tror, har evigt liv. Jeg er livets brød. Jeres fædre spiste manna i ørkenen, og de døde. Men det brød, som kommer ned fra himlen, gør, at den, der spiser af det, ikke dør. Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himlen; den, der spiser af det brød, skal leve til evig tid. Og det brød, jeg vil give, er mit kød, som gives til liv for verden.« 

Prædiken:

Sidste efterår var jeg en tur i København - og så blandt andet Københavns Domkirke. Der var en fin udstilling i Domkirken af en hel masse broderede fisk.Det var et corona-projekt. Ligesom man kunne sidde hjemme i stuen og synge sammen hver for sig - sådan havde nogen fundet på, at man også kunne brodere sammen hver for sig. Folk over hele landet - børn og voksne og ældre - havde siddet hjemme i hver deres corona-isolation og broderet fisk - og sendt fisken ind til Københavns Domkirke. Det var der så kommet en fin fiskeudstilling ud af.

Fisken er det tidligste og allerældste kristne symbol. De første kristne brugte fisken som symbol på deres kristne tro. Længe før korset blev det vigtigste kristne symbol. De første kristne talte græsk - i hvert fald nogle af dem - og ordet fisk hedder ICTHYS på græsk. Det er samtidig forbogstaverne i sætningen: Jesus er Kristus, Guds Søn, Frelseren.

Når to af de første kristne mødtes, så begyndte den ene at tegne en fisk i sandet - og sagde uden ord med sin tegning: Jeg tror, at Jesus er Kristus, Guds Søn og Frelseren. Den anden tegnede så fisken færdig og sagde derved: Jeg tror det samme som dig.

En fisk tegnet i sandet - eller broderet på stof - er en kort og præcis trosbekendelse: Jeg tror, at Jesus er Kristus, Guds Søn, Frelseren.

Det kræver en god portion tid og tålmodighed at brodere. Disse fisk har taget mange timer at sy. Langsomt - sting for sting - vokser motivet frem.

Sådan er det også med troen på Gud. Jeg kan ikke tage mig sammen til at tro - eller beslutte mig for, at nu vil jeg altså tro. Men over tid kan troen vokse frem i mig.

Det er Helligånden, som gør forskellen. Helligånden får mig til at tro. Helligånden skænker mig troen fuld af glæde - og pointen er, at man skal tage imod med åbent sind og lade Helligånden gøre det - langsomt lade troen vokse frem i os.

Og så landede vi langt om længe i pinsen. Pinse fejrer vi i tak og sang til Gud. Vi takker Gud for, at Gud sendte Helligånden den første pinse efter Jesu opstandelse for 2000 år siden. Og den kristne kirke blev til. Vi takker Gud for, at Gud lige siden har sendt Helligånden - sin egen hellige ånd - der skaber tro og håb og kærlighed i mennesker - og også i dig og mig. Så også vi kan blive en i den lange række, der bekender og siger: Jeg tror, at Jesus er Kristus, Guds Søn, Frelseren.

Sommetider af hjertets fulde overbevisning - og sommetider med tvivl - om man nu alligevel tror på det. For troen er til tider lige så svær at holde fast i som en sprællende, våd fisk.

Men heldigvis står og falder det ikke med os - og hvor faste vi er i troen. Det afgørende er, at Gud selv holder fast i os - og lader Helligånden virke i os.

Den første bibellæsning fra Ezekiels bog i Det gamle Testamente er et stærkt løfte fra Gud: Dette siger Gud Herren: Jeg giver dem et andet hjerte og en ny ånd i deres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra deres krop og giver dem et hjerte af kød, så de følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. De skal være mit folk, og jeg vil være deres Gud.

Sikke en hjerteoperation: Et stenhjerte bliver erstattet af et kødhjerte. Det er et billede på, hvad Helligånden gør.

Et hjerte hårdt som sten er tungt at have. Når hjertet er tungt af sorg og bekymringer. Og det som ellers kunne gøre mig glad og engageret, preller af og kan ikke røre mig. Så er hjertet tungt - og Gud må hjælpe mig - og vælte de tunge sten fra mit hjerte.

Og selvom jeg tror, at der ikke kan ske noget. Så sker det alligevel en dag, at Helligånden vælter de tunge sten fra hjertet og giver mig et hjerte af kød - et blødgjort hjerte, der kan røres. Når livsmodet, håbet og troen kommer tilbage - og man igen kan bevæges og engageres - så er det Helligånden, der har været i gang: Helligånden vælter de tunge sten fra hjertet.

-

I dagens evangelium siger Jesus: Jeg er livets brød.... Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himlen; den, der spiser af det brød, skal leve til evig tid. Og det brød, jeg vil give, er mit kød, som gives til liv for verden.

Vi har vel alle sammen prøvet at være sultne og mærket, hvordan man bliver helt slap. Men et par stykker rugbrød senere - så kan man igen. Sådan vil Jesus give ny kraft og styrke til os.

Brødet der giver liv - og det hårde stenhjerte, der bliver et blødt kødhjerte - er billeder på Gud og Jesus og Helligånden - og hvad de gør ved os.

Og så er vi tilbage ved fisken og bekendelsen: Jeg tror, at Jesus er Kristus, Guds Søn, Frelseren.

Det betyder - blandt andet - at jeg ikke står alene i denne brogede verden - og med alle de udfordringer, bekymringer og sorger, som kan gøre mit hjerte tungt. Jesus - Frelseren går med mig.

Det betyder også, at Helligånden efterlader den hellige uro i hjertet. Uro og bekymring for andre. Helligånden kalder os til medmenneskeligt engagement. Vi skal ødsle med kærlighed og give vores liv væk - ligesom Jesus gjorde og lærte. Det handler alle de kommende 24 søndage i den lange trinitatis tid om.

Så tag frimodigt fat - Helligånden er med dig.

Amen

Glædelig pinse og Guds fred
Flere andagter
Prædiken Alle Helgens Dag
i Ejlby Kirke og Særslev Kirke
Prædiken i Særslev Kirke 16. oktober 2022 Prædiken i Ejlby Kirke 9. oktober 2022 Prædiken til høstgudstjeneste i Særslev Kirke 25. september 2022 Prædiken i Særslev Kirke 11. september 2022 Prædiken i Ejlby Kirke 4. september 2022
Kirkekalender
Onsdag 07. december
Fredensbo:14.00
Vi synger julen ind – kaffe & fællessang
Se flere datoer

Arrangementer
Nørklecafe
Fredag 16. december
Hver anden fredag kl. 9.30-11.30 i Præstegården. Ingen tilmelding. Kaffe mv. koster 10 kr. Fredag ....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken Alle Helgens Dag
i Ejlby Kirke og Særslev Kirke

Prædiken Alle Helgens Dag i Ejlby Kirke og Særslev Kirke Søndag 6. november 2022 v. sognepræst ....
Læs mere
Prædiken i Særslev Kirke 16. oktober 2022
Prædiken i Særslev Kirke 16. oktober 2022 18. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Sammen er vi rigtig gode
Sammen er vi rigtig gode Derfor savner vi frivillige, som har tid og lyst til at hjælpe med lidt....
Læs mere
Referater
Referat af konstituerende møde 3. november 2022. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på n....
Læs mere
Kommende møder:
07. december 2022 kl. 18.00
11. januar 2023 kl. 19.00
07. februar 2023 kl. 19.00
08. marts 2023 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Som det ses på kirkegårdene, er der sket store forandringer de seneste par år - og arbejdet fortsætt....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring