Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Prædiken i Ejlby Kirke 24. juli 2022
6. søndag efter trinitatis
v. sognepræst Gunvor SandvadFra Det Nye Testamente: Matthæusevangeliet kap. 19, vers 16-26

Og se, der kom en hen til Jesus og spurgte: »Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv?« Han svarede ham: »Hvorfor spørger du mig om det gode? Én er den gode. Men vil du gå ind til livet, så hold budene!«

Han spurgte: »Hvilke?« Jesus svarede: »›Du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk, ær din far og din mor!‹ og: ›Du skal elske din næste som dig selv.‹« Den unge mand sagde: »Det har jeg holdt alt sammen. Hvad mangler jeg så?«

Jesus sagde til ham: »Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig!« Da den unge mand hørte det svar, gik han bedrøvet bort, for han var meget velhavende.

Og Jesus sagde til sine disciple: »Sandelig siger jeg jer: Det er vanskeligt for en rig at komme ind i Himmeriget. Ja, jeg siger jer, det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje end for en rig at komme ind i Guds rige.« Da disciplene hørte det, blev de meget forfærdede og sagde: »Hvem kan så blive frelst?«

Jesus så på dem og svarede: »For mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt.« 

Prædiken:

'Forestil dig, at du møder Gud. Du må stille Gud et spørgsmål, men kun 1 spørgsmål. Hvad vil du spørge Gud om?'

Den opgave har jeg sommetider givet de nye konfirmander - lige når vi er begyndt med konfirmationsforberedelse. For at hjælpe konfirmanderne i gang med at stille de store spørgsmål - og for selv at få en fornemmelse af, hvad der optager de unge mennesker.

'Hvordan kan jeg vide, om jeg kommer i Himlen eller i Helvedet, når jeg dør?' - Nogenlunde sådan lød et af konfirmandernes spørgsmål til Gud for nogle år siden.

Det gjorde indtryk på mig, at en 13-årig tænker på, hvad der venter efter døden - om det er Himlen eller Helvedet. Jeg måtte revidere min fordom. De unge tænker ikke kun på fodbold, kærester og den nyeste IPhone. De unge tænker også store og alvorlige tanker om livet og døden - og hvad der er efter døden.

Nutidens unge er nok ikke så forskellige endda fra den unge mand for 2000 år siden, som kom til Jesus. Han ville gerne i Himlen efter døden. Derfor var han optaget af, hvad han skulle gøre for at opnå det. 'Hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv?' spurgte han Jesus.

Jesus greb ordet 'godt' i luften - og svarede: Hvorfor spørger du mig om det gode? Én er den gode.

Det synger i mit blod, at Livets Gud er god - og under mig en lykkedag på jorden, sang vi lige før.

Livets Gud er god. Gud er fuldkommen god. Ligesom Gud er fuldkommen retfærdighed, barmhjertig, kærlig osv.

Kort sagt: Gud er fuldkommen i alt, hvad Gud gør og er. På den måde er Gud anderledes end mennesker. Vi er ikke fuldkomne og entydige. Vi er altid en blanding. Vi rummer lidt af hvert: Sommetider er vi gode, retfærdige og barmhjertige mod andre - sommetider er vi onde, uretfærdige og ubarmhjertige. Sådan er det at være menneske. Over for Guds fuldkommenhed kommer vi altid til kort. Der er kun én - nemlig Gud - som er helt igennem god.

Den unge mand efterlyste et konkret svar fra Jesus - og det fik han også. Vil du gå ind til livet, så hold budene, sagde Jesus. Derefter remsede Jesus nogle af de ti bud op og næstekærlighedsbuddet: Du skal elske din næste som dig selv.

Det har jeg holdt alt sammen - hvad mangler jeg så? spurgte den unge mand. Jesus svarede: Hvis du vil være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig.

Jesus ville gerne have den unge, seriøse og engagerede mand med i discipelflokken. Men den unge mand sagde ikke mere. Han gik tavs og bedrøvet sin vej igen.

Og det var virkelig ærgerligt, at han ikke blev lidt længere. For han nåede ikke at høre pointen.

Han nåede nemlig ikke at høre det med kamelen og nåleøjet.

Han nåede ikke at høre, at Guds rige kan vi lige så lidt gå ind i, som en kamel kan gå gennem et nåleøje.

Den unge mand nåede heller ikke at opleve, at disciplene blev rystede. De havde jo ellers gjort det, som han ikke selv kunne: Disciplene havde forladt alt, hvad de ejede for at følge Jesus. De forventede måske til gengæld, at de så kunne gå den lige vej ind i Himlen. Men nu blev de bange. Det var måske alligevel ikke tilstrækkeligt til at komme i Himlen. Rystede spurgte de Jesus: Hvem kan så blive frelst?

Og nu kommer den pointe - og det svar fra Jesus, som den unge mand desværre ikke fik at høre. Jesus sagde: For mennesker er det umuligt. Men for Gud er alting muligt.

Kun Gud er den helt igennem gode. Vi mennesker er ufuldkomne. Vi slæber skyld, svigt og synd med os - sammen med alt det gode vi får gjort. Vi når aldrig til at have levet vort liv så godt, rigtigt og fuldkomment, at vi engang kan banke på Himlens port og sige til Gud: Vi har fortjent at komme i Himlen. Du skylder os at lukke os ind.

Bevægelsen går den anden vej: Gud har uden vores fortjeneste åbnet døren til Himlen - til sit Rige. Det har Gud gjort i og med Jesus. Han er døren til Guds Rige. For Gud er alting muligt. Også at frelse os.

Du Herre Krist, min frelser est, til dig jeg håber ene - skal vi synge lige straks. Det er Jesus- vi ene og alene kan håbe og tro på. Vi må tro på, at han tager os ved hånden og fører os gennem nåleøjet og ind i Himlen og Guds Rige. Af Guds nåde - og til Guds ære - og som ren foræring.

Guds Rige kommer til os - og det er allerede i fuld gang her på denne side af nåleøjet. Det handler om at følge Jesus. Det vil sige at tro på, at han har åbnet døren til Himlen for os - og vide, at det er en gave, vi får af Guds nåde og fuldkomne godhed.

Og så ellers leve i tak og tro og bruge alle vores år, dage og timer på at elske vores næste og gøre noget godt for vores medmennesker. På den måde følger vi Jesus alle vore dage. Og dertil må vi bede:

Og, Fader, når du ejegod
oprykker blomsten med sin rod
for bedre den at gemme.
o, plant mig da, og giv mig læ
ved livets væld, ved livets træ
i Paradis derhjemme.

Amen.

God søndag og Guds fred
Flere andagter
Prædiken i Særslev Kirke, søndag 4. juni 2023 Prædiken i Melby Kirke, mandag 29. maj 2023 Prædiken i Ejlby Kirke
og Særslev Kirke
søndag 28. maj 2023
Prædiken i Melby Kirke, 21. maj 2023 Prædiken i Særslev Kirke, 18. maj 2023 Prædiken i Ejlby Kirke, 7. maj 2023
Kirkekalender
Søndag 04. juni
Trinitatis søndag
Særslev:10.30
Ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Arrangementer
Sangeftermiddag
i Præstegårdshaven

Onsdag 30. aug. kl. 15.00
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke, søndag 4. juni 2023
Prædiken i Særslev Kirke, søndag 4. juni 2023 Trinitatis Søndag v. sognepræst Gunvor Sandvad F....
Læs mere
Prædiken i Melby Kirke, mandag 29. maj 2023
Prædiken i Melby Kirke, mandag 29. maj 2023 2. Pinsedag v. sognepræst Gunvor Sandvad Fra De....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Sammen er vi rigtig gode
Sammen er vi rigtig gode Derfor savner vi frivillige, som har tid og lyst til at hjælpe med lidt ....
Læs mere
Gudstjenester på Fredensbo
Gudstjenester på Fredensbo Det er altid vemodigt at skulle afslutte noget. I mange år har der vær....
Læs mere
Kommende møder:
09. juni 2023 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Som det ses på kirkegårdene, er der sket store forandringer de seneste par år - og arbejdet fortsætt....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring