Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Prædiken i Særslev Kirke 16. oktober 2022
18. søndag efter trinitatis
v. sognepræst Gunvor Sandvad

Fra Det Nye Testamente: Johannesevangeliet kap. 15, vers 1-11

Jesus sagde: »Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner; man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggøres min fader, at I bærer megen frugt og bliver mine disciple. Som Faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer; bliv i min kærlighed. Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed. Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer og jeres glæde blive fuldkommen.«

Prædiken:Sikke et frugtår, det er i år: I haver og frugtplantager, i hegn og langs vejene står æbletræer, pæretræer, nøddebuske osv. fyldt med frugt. Grenene hænger tungt ned mod jorden med masser af modne frugter. Sikke en Guds velsignelse.

I dag hører vi Jesus tale om vindruer, vintræ og vintræsgrene - som et billede på liv, kærlighed og kraft, som strømmer imod os fra Gud.

Jeg er vintræet, I er grenene, siger Jesus. Med de ord løfter Jesus et præstationspres af vores skuldre - og fjerner en misforståelse eller to om, hvad der er vores opgave som mennesker: Vi er grene - og grenes fornemmeste opgave er at være grene - og ikke noget andet. Vi er grene, der får lov til at sidde fast på stammen - Jesus Kristus. Han giver os kærlighed og kraft.

Det er ikke os, der skal lade vores rødder strække sig dybt ned i den mørke jord for at suge næring og vand op. Det er ikke os, der skal lægge lag på lag af bark omkring de små kviste, for at de skal hænge fast på træet. Vi er grene, der sidder på en stamme og suger næring fra stammen og lader vores blade og frugter folde sig ud.

Der kommer ikke frugter på grenene, fordi grenene kæmper og anstrenger sig for det. Frugter fødes ene og alene fordi grene sidder fast på et træ og næres af en stamme. Det virker simpelt og trygt. Samtidig er det helt vildt, hvor meget frugt og liv, der kan komme ud af en gren, der sidder på en stamme og vokser i styrke med opgaverne.

Jeg er vintræet, I er grenene, siger Jesus. Vi er grene - og grenes fornemmeste opgave er at være grene. Det lyder enkelt og lige til. Men jeg tror, at mange af os glemmer det ind imellem. Vi falder for den misforståelse, at vi tror, vi skal være selvstændige træer. Der klarer det hele selv. Eller vi tror måske ligefrem, at vi skal være stammer for andre. At vi skal bære andre og nære deres liv.

Men grene der forsøger at være noget andet end grene, løber tør for energi - før eller siden. Man kan visne af det. Og det er jo egentlig synd for grenen. Derfor er det en aflastning at høre, at vi hver især bare er en gren - og at Kristus er stammen, der bærer os og gør at vi kan bære frugt.

Grenes fornemste opgave er at være grene: Sidde på stammen - lade liv og kraft strømme igennem sig. Være en del af fællesskabet med alle de andre grene - og bære frugt.

Den gren, der ikke længere suger næring fra stammen, visner. Den kan ikke klare sig alene. Derfor er opfordringen fra Jesus klar: Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Vi skal ikke forsøge på at leve løsrevet fra vores stamme og fra vores rødder. Vi skal hele tiden søge tilbage til Gud, til kærlighedens udspring og lade os fylde op, så vi selv kan give videre - sætte frugt.

Vintræet er et billede på at leve med tro og håb til Gud - og have tillid til kraften i Guds kærlighed. Vi hænger sammen med Kristus, der er større end os selv. Bliv i mig - bliv i min kærlighed, siger Jesus gentagne gange.

Kraften kommer fra Jesus Kristus. Hans Ånd - Helligånden får os til at bære frugt. Frugterne kommer når og på den måde, Gud vil det - ham til ære!

-

Så kan man jo spørge: Hvorfor mon Jesus valgte et vintræ? Hvorfor ikke et æbletræ eller et pæretræ. Stod Jesus mon midt i en vinmark, og så faldt det ham bare ind? Eller er der en pointe?

Æble- og pæretræer kan med årene blive høje. Så høje at man skal have en stige for at kunne plukke frugterne. Hvis man ikke vil nøjes med at samle dem op, når de falder ned.

Men vintræet har en lille lav og knudret stamme - og frugterne hænger på lange ranker. Grenene snor sig, griber fat i hinanden og alt, hvad der er muligt at klatre på. Vintræet vokser ikke ind i himlen.

Det lavstammede vintræ viser noget om troen og Guds kærlighed. Guds kærlighed giver os mulighed for at folde os ud og leve med frihed og glæde. Vi har brug for at støtte os til hinanden og alt det, vi omgiver os med.

Kraften kommer fra stammen - Gud. Ham må vi altid vende tilbage til, for at hente næring og ny kraft til at sætte frugt.

Æbler og pærer er iøjnefaldende individualister, som de hænger der på hver sin stilk. Kirsebær kan til nød vokse sammen i smuk tosomhed.

Vintræets frugter er lavthængende frugter. Frugterne kan nås fra jorden. Og druerne hænger sammen som store klaser. Hver især er de ikke særligt prangende, men sammen danner de en smuk helhed.

Nu er det her jo store, genmanipulerede, kernefri druer. Det ødelægger symbolikken lidt. De gammeldags vindruer har kerner og er meget mindre. Selv den mindste lille drue har en kerne i sig. På den måde er hele vintræets kraft til stede i hver eneste lille drue. Det er et fint billede på, at Guds kraft, Helligånden er i os. Helligånden gør, at der kommer frugter ud af vores liv. Måske ikke noget iøjnefaldende, stort og prangende, men bare det der skal til. Min indsats ved siden af en andens indsats. Liv og kærlighed, som er givet videre - glædens druer.

Jesus siger: Som Faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer; bliv i min kærlighed.

Amen

God søndag og Guds fred
Flere andagter
Prædiken Alle Helgens Dag
i Ejlby Kirke og Særslev Kirke
Prædiken i Ejlby Kirke 9. oktober 2022 Prædiken til høstgudstjeneste i Særslev Kirke 25. september 2022 Prædiken i Særslev Kirke 11. september 2022 Prædiken i Ejlby Kirke 4. september 2022
Kirkekalender
Søndag 29. januar
Sidste søndag efter Helligtrekonger
Særslev:10.30
Ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Arrangementer
Martin A. Hansen - Liv og Digtning
Torsdag 9. feb. kl. 19.00 i Hårslev Præstegård
Foredrag ved Kaj Axel Jensen, Brenderup, cand. mag i nordisk litteratur og sprog. Foredraget ha....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken Alle Helgens Dag
i Ejlby Kirke og Særslev Kirke

Prædiken Alle Helgens Dag i Ejlby Kirke og Særslev Kirke Søndag 6. november 2022 v. sognepræst ....
Læs mere
Prædiken i Særslev Kirke 16. oktober 2022
Prædiken i Særslev Kirke 16. oktober 2022 18. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Opdateret kirkekalender
Opdateret kirkekalender kan læses som PDF-fil ved at klikke på nedenstående link. Gudstjenestelist....
Læs mere
Refarat
Referat af møde 11. januar 2023. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på nedenstående link....
Læs mere
Kommende møder:
07. februar 2023 kl. 19.00
08. marts 2023 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Som det ses på kirkegårdene, er der sket store forandringer de seneste par år - og arbejdet fortsætt....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring