Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Prædiken i Særslev Kirke 12. marts 2023
3. søndag i fasten
v. sognepræst Gunvor SandvadFra Det Nye Testamente: Lukasevangeliet kap. 11, vers 14-28
(fra Bibelen 2020)

Engang drev Jesus en dæmon ud, der havde gjort en mand stum. Så snart dæmonen havde forladt manden, kunne han tale igen, og det undrede folk sig højlydt over.

Men nogle af dem sagde: 'Når han kan drive dæmoner ud, er det bare, fordi han får hjælp af Beelzebul, dæmonernes fyrste.' Andre ville udfordre ham og forlangte, at han gav dem et bevis på, at han var sendt af Gud.

Men Jesus gennemskuede dem og sagde: 'Hvis der er borgerkrig i et land, bliver det ødelagt, og den ene familie overfalder den anden. Hvis Satan bekæmpede sig selv, hvordan skulle han så kunne beholde sin magt? I siger jo, at jeg får hjælp af Beelzebul til at driver dæmoner ud. Men hvis det er rigtigt, hvem hjælper så jeres egne folk, når de gør det? Lad dem afgøre, om I har ret. Men hvis det nu er Gud, der hjælper mig med at uddrive dæmoner, så er det jo tegn på, at det er Gud, der har magten.

Man kan sammenligne Satan med en stærk mand, der forsvarer sit hjem med våben og derfor kan have sine ting i fred. Min hvis der kommer en, der er endnu stærkere og besejrer den stærke mand, vil han tage de våben fra ham, som han stolede fuldt og fast på. Han tager alle mandens ting med sig og deler ud af dem. Den, der ikke er med mig, er imod mig. Og den, der ikke hjælper mig med at samle, han spreder.

Når en dæmon er faret ud af et menneske, flakker den rundt i ørkenen for at finde et sted at slå sig ned, men det lykkes ikke. Derfor bestemmer den sig for at tage tilbage til det hus, den blev drevet ud fra. Når den gør det, opdager den, at huset er rent og pænt, og så henter den syv andre dæmoner, der er værre end den selv, og flytter ind sammen med dem. På den måde bliver det værre for den besatte, end det var før.'

Mens Jesus talte, var der en kvinde mellem tilhørerne, der råbte til ham: 'Hvor er din mor heldig. Hun har både født dig og ammet dig.' Men han svarede: 'Ja, men dem, der hører, hvad Gud siger, og holder fast ved det, er endnu heldigere.'

Prædiken:

Lev som lysets børn, for lysets frugt er lutter godhed, retfærdighed og sandhed. Sådan skrev Paulus i den første bibellæsning, vi hørte. Det er pointen i dag. Lev som lysets børn - eller sagt på en anden måde: Lev som Guds børn.

Det betyder at sige ja til lyset - sige ja, til det som er godt, retfærdigt og sandt. Og det betyder at sige nej til mørket - sige nej til det, som er ondt, uretfærdigt og en opdigtet løgn.

For at kunne leve som lysets børn, må man kende forskel på lyset og mørket. Ellers er man ikke i stand til at vælge lyset.

Det var svært for dem, som var omkring Jesus den dag, han hjalp den stumme.

Det hele begyndte eller så godt. Jesus uddrev en stum dæmon af et menneske. Folk omkring ham undrede sig over helbredelsen - og de så med glæde, hvordan den stumme kom til at kunne sige noget. Det var et under.

Men bagest blandt tilskuerne stod en lille flok. De dannede en mur af uvilje, mens de indbyrdes mumlede om, at det måske slet ikke var Gud, der stod bag - men at Jesus måtte være i kompagniskab med Djævelen selv, for at kunne gøre sådan et under. Og andre forlangte et tegn fra himlen, som kunne bevise, at Jesus faktisk gjorde det på Guds vegne.

Men så kan det ellers nok være, at Jesus svarede igen: At Jesus havde befriet et menneske til at kunne tale igen - var noget godt. Og det gode kommer ikke fra den Onde. Det gode kommer fra Gud. Det onde derimod kommer fra de ubudne gæster, som flytter ind.

Måske har I prøvet at have ubudne gæster? Det er virkelig ubehageligt. For efterhånden mange år siden, mens jeg læste teologi i Århus, havde en indbrudstyv været på besøg en aften, jeg ikke var hjemme. Selvom det er mange år siden, kan jeg stadig huske, hvor ubehageligt det var at komme hjem og opdage, at en ubuden gæst havde rodet i skabe og skuffer og smidt omkring sig med tingene. Det tog et godt stykke tid, inden jeg følte mig tryg igen. Utrygheden var på den måde også en ubuden gæst, som kom og blev boende i huset et godt stykke tid, efter at indbrudstyven for længst var væk.

Ubudne gæster - det kan nemlig også være mørke tanker: For eksempel utryghed, angst, bitterhed, misundelse, mistillid osv. Det fylder os med mørke - og tager noget af friheden fra os, som Guds barn. Det er med at få de mørke tanker vist hen til døren og smidt ud hurtigst muligt, inden de bliver fastboende.

Men det er jo lettere sagt end gjort. Derfor skal vi benytte vores privilegium som lysets børn - Guds børn: Vores privilegium er, at vi altid og til enhver tid må bede til Gud vores Far i Himlen - til Jesus, vores frelser - og til Helligånden. Vi må bede om, at Gud vil kæmpe på vores side og hjælpe os med at få smidt alle de mørke tanker på porten. Ligesom vi kan bede om, at Gud vil holde os fast på, at vi tilhører ham - at vi er lysets børn.

Det er blandt andet det, vi får at vide, når vi bliver døbt - og får gentaget og bekræftet, når vi bliver konfirmeret. At blive døbt og konfirmeret er at få Guds velsignelse og et ståsted her i livet. At blive døbt og konfirmeret er også at få en retning for sit liv - en vej at gå - et spor at følge.

Konfirmanderne får også et konfirmationsord. Et bibelvers til at tage med sig videre i livet. Konfirmanderne har selv valgt deres konfirmationsord. Nu vil jeg ikke stå her en måned før konfirmationen - og afsløre, hvad vores konfirmander har valgt hver især.

I stedet for, kan vi alle sammen tage Paulus' ord til os som denne søndags ord til os: Lev som lysets børn.

Det er en velsignelse fra Gud og et ståsted i livet: Ja, du hører til et sted. Du er Guds barn. Du er lysets barn.

Det er også en retning for vores liv - en vej at gå: Du skal leve som lysets barn - du skal vælge lyset og ikke mørket - vælge godheden og ikke ondskaben, - vælge retfærdigheden og ikke uretfærdigheden - vælge sandheden og ikke løgnen.

Og endelig er det et spor at følge: For om nogen - så var Jesus et lysets barn.

I dag hørte vi, hvordan Jesus hjalp en der var stum, på trods af, at han blev beskyldt for alt muligt ondt. Sådan kostede det Jesus dyrt at stille sig ved siden af mennesker i nød. Til sidst kostede det ham livet, da han blev korsfæstet. Men Jesus betalte gerne prisen. Han valgte lyset og ikke mørket. Sådan gav han os et spor at følge.

Om lidt skal vi synge om Jesus:

Kærligheden, hjertegløden
stærkere var her end døden,
heller giver du end tager,
ene derfor dig behager,
korsets død i vores sted.

Lev som lysets børn, for lysets frugt er lutter godhed, retfærdighed og sandhed.

Amen

God søndag og Guds fred
Flere andagter
Prædiken i Særslev Kirke, søndag 4. juni 2023 Prædiken i Melby Kirke, mandag 29. maj 2023 Prædiken i Ejlby Kirke
og Særslev Kirke
søndag 28. maj 2023
Prædiken i Melby Kirke, 21. maj 2023 Prædiken i Særslev Kirke, 18. maj 2023 Prædiken i Ejlby Kirke, 7. maj 2023
Kirkekalender
Søndag 04. juni
Trinitatis søndag
Særslev:10.30
Ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Arrangementer
Sangeftermiddag
i Præstegårdshaven

Onsdag 30. aug. kl. 15.00
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke, søndag 4. juni 2023
Prædiken i Særslev Kirke, søndag 4. juni 2023 Trinitatis Søndag v. sognepræst Gunvor Sandvad F....
Læs mere
Prædiken i Melby Kirke, mandag 29. maj 2023
Prædiken i Melby Kirke, mandag 29. maj 2023 2. Pinsedag v. sognepræst Gunvor Sandvad Fra De....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Sammen er vi rigtig gode
Sammen er vi rigtig gode Derfor savner vi frivillige, som har tid og lyst til at hjælpe med lidt ....
Læs mere
Gudstjenester på Fredensbo
Gudstjenester på Fredensbo Det er altid vemodigt at skulle afslutte noget. I mange år har der vær....
Læs mere
Kommende møder:
09. juni 2023 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Som det ses på kirkegårdene, er der sket store forandringer de seneste par år - og arbejdet fortsætt....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring