Link til kirkekalenderLink til menu

Praktiske oplysninger

Brug for nogen at snakke med?

Man er altid velkommen til at kontakte præsten, når der er noget, man gerne vil snakke om. Det, vi taler om, kommer ikke videre. Vi kan tale sammen i telefon, hjemme hos dig eller i præstegården. Jeg kommer gerne på besøg.

Du kan se mere her:

Brug for en at tale med? | Folkekirken.dk

Hjemmealtergang

Har man svært ved at komme til gudstjeneste, kommer jeg gerne og holder nadver i hjemmet.

Fødsel, faderskab og navn

Ved fødsel på hospital sørger jordemoderen for registreringen. Ved hjemmefødsel skal forældrene kontakte præsten senest 14 hverdage efter fødslen. Hvis forældrene er gift, bliver faderskabet auto matisk registreret. Hvis forældrene ikke er gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal de indsende en "Omsorgs- og ansvarserklæring" senest 28 dage efter barnets fødsel. Det gøres via:

borger.dk

Et barn skal have navn senest 6 måneder efter fødslen. Det sker enten ved dåb eller ved navngivelse.

Dåb

I generationer har mennesker båret deres nyfødte til dåben, for at de kan få Guds velsignelse og et ståsted i verden. Familier og venner bliver samlet til en højtidelig og festlig stund, hvor vi takker for det under, at et dejligt lille barn er kommet til verden.

Dåb kan ske til enhver tid. Et barn kan derfor også blive døbt, selvom det er blevet navngivet først – og uanset alder. Både helt små børn og større børn kan blive døbt. Ligesom man kan blive døbt som ung eller voksen. Kort sagt: Man kan blive døbt i alle aldre. Kontakt præsten og aftal nærmere.

Du kan se mere her:

Dåb | Folkekirken.dk

Konfirmation

Konfirmation er sædvanligvis om foråret, når de unge går på 7. klassetrin. Forud for konfirmationen skal man gå til konfirmationsforberedelse hos præsten og deltage i et vist antal gudstjenester. Forberedelsen begynder kort tid efter skoleårets begyndelse på 7. klassetrin.

Man må gerne gå til konfirmationsforberedelse, selvom man ikke er døbt. Men man skal være døbt for at kunne blive konfirmeret. Netop fordi konfirmationen er en bekræftelse af dåben. Hvis man ikke er døbt som barn, kan man blive døbt forud for konfirmationen.

Konfirmanden går til konfirmationsforberedelse og bliver konfirmeret i det sogn, hvor han/hun bor - uafhængigt af, hvilken skole konfirmanden går på. Der kan dog være forhold som gør, at man ønsker at blive gå til konfirmationsforberedelse og/ eller blive konfirmeret i et andet sogn, end hvor man bor. Dette skal aftales med præsterne.

Konfirmation i Ejlby Kirke og Melby Kirke er 1. søndag efter påske.
Konfirmation i Særslev Kirke er 2. søndag efter påske.

Det præcise klokkeslæt for konfirmationen de pågældende søndage kan først meddeles ved forberedelsens begyndelse.

Forældre skal tilmelde deres barn til konfirmationsforberedelse og konfirmation med NemID.

Klik her

for at tilmelde dit barn til konfirmationsforberedelse og konfirmation.

Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen.

Man bedes derfor så vidt muligt have foretaget tilmeldingen før konfirmationsforberedelsen begynder.

Hvis en eller begge forældre ikke har NemID kan tilmelding ske ved henvendelse til præsten.

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, så kontakt sognepræst Gunvor Sandvad på tlf. 64 84 11 37 eller

gsa@km.dk

Tilmeldingen er først endelig, når man har modtaget en bekræftelse fra præsten.

Du kan se mere her:

Konfirmation | Folkekirken.dk

Bryllup

Man kan få en kirkelig vielse, hvis mindst den ene i parret er medlem af Folkekirken. Parret skal have en prøvelsesattest fra kommunen forud for vielsen. Er man borgerligt gift, kan man få en kirkelig velsignelse af sit ægteskab. Kontakt præsten og aftal en dato.

Du kan se mere her:

Bryllup | Folkekirken.dk

Dødsfald og begravelse/bisættelse

Dødsfald skal meddeles hurtigst muligt til præsten i bopælssognet - direkte eller via en bedemand. Begravelse eller bisættelse fra kirken aftales med præsten. Gravsted aftales med graveren.

Du kan se mere her:

Begravelse | Folkekirken.dk

Navneændring og bestilling af attester

Kan ansøges via:

www.borger.dk

eller ved henvendelse til præsten.

Kirkebilen

Menighedsrådet har desværre været nødt til at tage en beslutning at nedlægge tilbuddet om kirkebil fra 1. marts 2020.

Baggrunden for denne beslutning er, at menighedsrådets budgetter de senere år har været udsat for store besparelser, hvilket også er tilfældet for 2020.

Nordfyns Kommune har fra 1. februar vedtaget nye og bedre regler for flextrafik, hvorfor vi vil henvise til denne ordning.

I kirkerne ligger kommunens folder med beskrivelser af, hvordan man skal forholde sig, hvis man ønsker at benytte ordningen.

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring