Link til kirkekalenderLink til menu

Fra menighedsrådet og sognepræsten

Onsdag 15. maj 2024

Fakta om
Menighedsrådsvalg 2024Tirsdag 17. september 2024 afholdes valg til Folkekirkens menighedsråd i hele Danmark.

Menighedsrådsvalget foregår ved lokale valgforsamlinger.

Valgforsamling:
Tirsdag 17. sept. kl. 19.00
i Særslev Præstegård
Kirkevej 4, Særslev
5471 Søndersø
Vores Menighedsråd

Der er ét fælles menighedsråd for Særslev, Ejlby og Melby sogne. Der skal vælges 9 menighedsrådsmedlemmer og et antal suppleanter. Alle tre sogne skal være repræsenteret med mindst 1 medlem.

I det nuværende menighedsråd er der 7 medlemmer fra Særslev sogn, 1 medlem fra Ejlby sogn og 1 medlem fra Melby sogn. Fordelingen kan sagtens være anderledes. Der skal blot være mindst 1 medlem fra hvert af de tre sogne.

Man bliver valgt for en 4-årig periode. Det nye menighedsråds funktionsperiode begynder 1. december 2024.

Hvem kan stille op?

Hvis man er over 18 år og medlem af Folkekirken, kan man møde op på valgforsamlingen den 17. september og stille op til menighedsrådsvalget.

Man skal have folkeregisteradresse i Særslev sogn, Ejlby sogn eller Melby sogn for at kunne stille op til vores menighedsråd. Eller man skal have løst sognebånd til mig.

Alle er velkomne til at møde op på valgforsamlingen og stemme - også selvom man ikke stiller op. Det er de samme betingelser, for at man må stemme.

Evt. ekstraordinær valgforsamling

Hvis der ikke bliver valgt et fuldtalligt menighedsråd ved valgforsamlingen den 17. september, skal der afholdes en ekstraordinær valgforsamling.

En evt. ekstraordinær valgforsamling vil foregå tirsdag 8. oktober kl. 19.00 i præstegården. Man kalder det også et suppleringsvalg. Her bliver de resterende menighedsrådsmedlemmer forhåbentligt valgt.

Der er kun mulighed for to valgforsamlinger. Hvis det virkelig skulle gå sådan, at der ikke er valgt et fuldtalligt menighedsråd efter to valgforsamlinger, må vi nok forvente, at vores tre sogne bliver sammenlagt med andre sogne og administreret derfra.

Jeg ser frem til godt samarbejde med vores nye menighedsråd.

Med venlig hilsen
Gunvor Sandvad
sognepræst


Seneste nyheder fra menighedsrådet og sognepræsten
Fakta om Menighedsrådsvalg 2024
Onsdag 15. maj 2024
Referat og årsberetning
Tirsdag 14. maj 2024
Der er brug for dig!
Tirsdag 14. maj 2024
Referat
Onsdag 01. maj 2024
Referat
Torsdag 04. april 2024
Orienteringsmøde om valg til Menighedsrådet - og om menighedsrådets arbejde
Tirsdag 02. april 2024
Referat
Torsdag 14. marts 2024
Ny præst i Veflinge
Onsdag 14. februar 2024
Sikring af gravsten på vores kirkegårde
Tirsdag 13. februar 2024
17. sept. 2024 er der valg til Menighedsrådet
Mandag 12. februar 2024
Kommende møder
11. juni 2024 kl. 19.00
Kirkekalender
Søndag 26. maj
Trinitatis søndag
Særslev:10.30
FDF Særslev 60 år
Ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Arrangementer
FDF Særslev: 60-års jubilæum
Festlig familiegudstjeneste

Søndag 26. maj kl. 10.30
i Særslev Kirke
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 20. maj 2024
Prædiken i Ejlby Kirke 20. maj 2024 2. Pinsedag v. sognepræst Gunvor Sandvad Fra Det Nye Testa....
Læs mere
Prædiken i Melby Kirke
og Særslev Kirke
19. maj 2024

Prædiken i Melby Kirke og Særslev Kirke 19. maj 2024 Pinsedag v. sognepræst Gunvor Sandvad ....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Fakta om Menighedsrådsvalg 2024
Fakta om Menighedsrådsvalg 2024 Tirsdag 17. september 2024 afholdes valg til Folkekirkens me....
Læs mere
Referat og årsberetning
Referat af møde 14. maj 2024. Referatet fra orienteringsmøde om menighedsrådsvalget og Hannes årsbe....
Læs mere
Kommende møder:
11. juni 2024 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Vigtig information om Lapidariet på Særslev Kirkegård
Vigtig information om Lapidariet på Særslev Kirkegård I september havde vi besøg af Arbejdstilsyn....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring