Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Prædiken i Ejlby Kirke 20. maj 2024
2. Pinsedag
v. sognepræst Gunvor Sandvad

Fra Det Nye Testamente: Johannesevangeliet kap. 6, vers 44-51

Jesus sagde: »Ingen kan komme til mig, hvis ikke Faderen, som har sendt mig, drager ham, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Der står skrevet hos profeterne: ›Alle skal være oplært af Gud.‹ Enhver, som har hørt og lært af Faderen, kommer til mig. Ikke at nogen har set Faderen, undtagen den, der er fra Gud; han har set Faderen.

Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der tror, har evigt liv. Jeg er livets brød. Jeres fædre spiste manna i ørkenen, og de døde. Men det brød, som kommer ned fra himlen, gør, at den, der spiser af det, ikke dør. Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himlen; den, der spiser af det brød, skal leve til evig tid. Og det brød, jeg vil give, er mit kød, som gives til liv for verden.« 

Prædiken:

For et par år siden var jeg en tur i København - og så blandt andet Københavns Domkirke. Der var en fin udstilling i Domkirken af en hel masse broderede fisk. Her er nogle af dem.Fisken er det tidligste kristne symbol - og det længe før korset blev det vigtigste kristne symbol. De første generationer af kristne brugte fisken som et hemmeligt tegn på deres kristne tro.

Hvorfor lige en fisk? Jo, mange talte græsk - og ordet fisk hedder ICTHYS på græsk. Det er samtidig forbogstaverne i sætningen: Jesus er Kristus, Guds Søn, Frelseren.

Vi hørte fra Apostlenes Gerninger om, hvordan de første kristne var fælles om alting. De jublede og priste Gud - og der står, at de havde folkets yndest. Desværre varede sympatien kun kort tid. Snart kom der hårde straffe for at være kristen. Sådan er det også nu andre steder i verden.

Så må man være forsigtig. Når to mødtes, begyndte den ene at tegne en fisk i sandet - og sagde uden ord med sin tegning: Jeg tror, at Jesus er Kristus, Guds Søn og Frelseren. Hvis den anden kendte symbolet, tegnede han eller hun fisken færdig og sagde derved: Jeg tror det samme som dig. Så vidste de to, at de kunne tale frit med hinanden.

En fisk tegnet i sandet - eller broderet på stof - er en kort og præcis trosbekendelse: Jeg tror, at Jesus er Kristus, Guds Søn, Frelseren.

Det tager tid at brodere. Jeg er sikker på, at det har taget mange timer at sy hver og en af de her fisk. Langsomt - sting for sting - vokser motivet frem.

Sådan er det også med troen på Gud. Jeg kan ikke tage mig sammen til at tro - eller beslutte mig for, at nu vil jeg altså tro. Men over tid kan troen vokse frem i mig.

Det er Helligånden, som gør forskellen. Helligånden får mig til at tro. Helligånden skænker mig troen fuld af glæde. Pointen er, at man skal tage imod med åbent sind og lade Helligånden gøre det - langsomt lade troen vokse frem i en.

Pinse fejrer vi i tak og sang til Gud. Vi takker Gud for, at Gud sendte Helligånden den første pinse efter Jesu opstandelse for 2000 år siden. Og den kristne kirke blev til. Vi takker Gud for, at Gud lige siden har sendt Helligånden - sin egen hellige ånd - der skaber tro og håb og kærlighed i mennesker - og også i dig og mig. Så også vi kan blive en i den lange række, der bekender og siger: Jeg tror, at Jesus er Kristus, Guds Søn, Frelseren.

Sommetider af hjertets fulde overbevisning - og sommetider med tvivl - om man nu alligevel tror på det. For troen er til tider lige så svær at holde fast i som en sprællende, våd fisk.

Men heldigvis står og falder det ikke med os - og hvor faste vi er i troen. Det afgørende er, at Gud selv holder fast i os - og lader Helligånden virke i os.

Den første bibellæsning fra Ezekiels bog i Det gamle Testamente er et stærkt løfte fra Gud: Dette siger Gud Herren: Jeg giver dem et andet hjerte og en ny ånd i deres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra deres krop og giver dem et hjerte af kød, så de følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. De skal være mit folk, og jeg vil være deres Gud. (Ezekiels bog kap. 11, vers19-20)

Sikke en hjerteoperation: Et stenhjerte bliver erstattet af et kødhjerte. Det er et billede på, hvad Helligånden gør.

Et hjerte hårdt som sten er tungt at have. Når hjertet er tungt af sorg og bekymringer. Og det som ellers kunne gøre mig glad og engageret, preller af og kan ikke røre mig. Så er hjertet tungt - og Gud må hjælpe mig - og vælte de tunge sten fra mit hjerte.

Og selvom jeg tror, at der ikke kan ske noget. Så sker det alligevel en dag, at Helligånden vælter de tunge sten fra hjertet og giver mig et hjerte af kød - et blødgjort hjerte, der kan røres. Når livsmodet, håbet og troen kommer tilbage - og man igen kan bevæges og engageres - så er det Helligånden, der har været i gang: Helligånden vælter de tunge sten fra hjertet.

I dagens evangelium siger Jesus: Jeg er livets brød.... Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himlen; den, der spiser af det brød, skal leve til evig tid. Og det brød, jeg vil give, er mit kød, som gives til liv for verden.

Vi har vel alle sammen prøvet at være sultne og mærket, hvordan man bliver helt slap. Men et par stykker rugbrød senere - så kan man igen. Sådan vil Jesus give ny kraft og styrke til os.

Brødet der giver liv - og det hårde stenhjerte, der bliver et blødt kødhjerte - er billeder på Gud og Jesus og Helligånden - og hvad de gør ved os.

Og så er vi tilbage ved fisken og bekendelsen: Jeg tror, at Jesus er Kristus, Guds Søn, Frelseren.

Det betyder - blandt andet - at vi ikke står alene i denne brogede verden - og med alle de udfordringer, bekymringer og sorger, som kan gøre hjertet tungt. Jesus - Frelseren går med os.

Det betyder også, at Helligånden efterlader den hellige uro i hjertet. Uro og bekymring for andre. Helligånden kalder os til medmenneskeligt engagement. Vi skal ødsle med kærlighed og give vores liv væk - ligesom Jesus gjorde og lærte. Det handler alle de kommende 27 søndage i den lange trinitatis tid om.

Så tag frimodigt fat - Gud, Jesus og Helligånden er med dig.

Glædelig Pinse - Amen.

Glædelig pinse og Guds fred
Flere andagter
Prædiken i Melby Kirke
og Særslev Kirke
19. maj 2024
Prædiken i Melby Kirke 12. maj 2024 Prædiken i Ejlby Kirke 9. maj 2024 Prædiken i Særslev Kirke 5. maj 2024 Prædiken i Melby Kirke 28. april 2024
Kirkekalender
Søndag 26. maj
Trinitatis søndag
Særslev:10.30
FDF Særslev 60 år
Ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Arrangementer
FDF Særslev: 60-års jubilæum
Festlig familiegudstjeneste

Søndag 26. maj kl. 10.30
i Særslev Kirke
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 20. maj 2024
Prædiken i Ejlby Kirke 20. maj 2024 2. Pinsedag v. sognepræst Gunvor Sandvad Fra Det Nye Testa....
Læs mere
Prædiken i Melby Kirke
og Særslev Kirke
19. maj 2024

Prædiken i Melby Kirke og Særslev Kirke 19. maj 2024 Pinsedag v. sognepræst Gunvor Sandvad ....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Fakta om Menighedsrådsvalg 2024
Fakta om Menighedsrådsvalg 2024 Tirsdag 17. september 2024 afholdes valg til Folkekirkens me....
Læs mere
Referat og årsberetning
Referat af møde 14. maj 2024. Referatet fra orienteringsmøde om menighedsrådsvalget og Hannes årsbe....
Læs mere
Kommende møder:
11. juni 2024 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Vigtig information om Lapidariet på Særslev Kirkegård
Vigtig information om Lapidariet på Særslev Kirkegård I september havde vi besøg af Arbejdstilsyn....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring