Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Prædiken i Ejlby Kirke 7. april 2024
1. søndag efter påske
v. sognepræst Gunvor Sandvad

Fra Det Nye Testamente: Johannesevangeliet 21, 15-19

Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter: »Simon, Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre?« Han svarede: »Ja, Herre, du ved, at jeg har dig kær.« Jesus sagde til ham: »Vogt mine lam!«

Igen, for anden gang, sagde han til ham: »Simon, Johannes' søn, elsker du mig?« Han svarede: »Ja, Herre, du ved, at jeg har dig kær.« Jesus sagde til ham: »Vær hyrde for mine får!«

Jesus sagde til ham for tredje gang: »Simon, Johannes' søn, har du mig kær?« Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham: »Har du mig kær?« og han svarede ham: »Herre, du ved alt; du ved, at jeg har dig kær.«

Jesus sagde til ham: »Vogt mine får! Sandelig, sandelig siger jeg dig: Da du var ung, bandt du selv op om dig og gik, hvorhen du ville; men når du bliver gammel, skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig hen, hvor du ikke vil.« Med de ord betegnede han den død, Peter skulle herliggøre Gud med.

Og da han havde sagt det, sagde han til ham: »Følg mig!« 
 
Prædiken:'Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt. Kom os se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham.' - sådan sagde englen til kvinderne påskedag, da de kom til Jesu tomme grav.

Disciplene tog Jesus på ordet og rejste hjem til Galilæa. Simon Peter og de andre havde være fiskere i Galilæa før de mødte Jesus - og forlod det hele for at følge ham. Så hvad var mere naturligt, end at tage ud af fiske, ligesom i gamle dage? De fiskede en hel nat - og fangede ingenting. Sådan var det også første gang, Peter mødte Jesus. Dengang han kun hed Simon.

I morgendæmringen inde på stranden skimter de en skikkelse. Det er Jesus, som er opstået fra de døde - men disciplene ved endnu ikke, at det er ham: 'Børn, har I noget at spise?', spørger Jesus. 'Nej,' råber de tilbage. 'Kast nettet ud på højre side, så skal I fangst,' siger Jesus. De kaster nettet ud - og nu er der så mange fisk, at de ikke har kræfter til at trække nettet op i båden. Sådan var det også første gang, de mødte Jesus.

'Det er Herren,' siger en af de andre til Peter.

Straks kaster Peter sig i bølgerne og svømmer ind mod bredden. Peter svømmer på livet løs - han skal hurtigst muligt ind til Jesus på land.

Der var en gang, hvor Peter gik på vandet sammen med Jesus. Den tid er slut nu. Nu svømmer han i vand til halsen. Der var også engang, hvor Peter sagde til Jesus: 'Om så alle andre svigter dig, så svigter jeg dig aldrig.' Den tid er også slut nu.

For midt om natten mellem skærtorsdag og langfredag fornægtede Peter Jesus. Det skete, da Jesus lige var blevet anholdt. Peter fulgte bagefter. Så var der flere, som genkendte Peter og spurgte: 'Er du ikke også en af Jesus’ disciple?' Nej, nej, nej da - svarede Peter. Han blev virkelig bange. Ville de også anholde ham?

Tre gange bandede Peter på, at han ikke havde noget med Jesus at gøre. Og så galede hanen. Præcis som Jesus havde forudsagt, det ville ske. Peter blev dybt ulykkelig - og sikkert også fuld af skam: Tænk sig, at han kunne gøre det - fornægte Jesus, som han så op til og holdt af og troede på.

Og det er lige her, at Bibelens beretning kan ramme os. For det er menneskeligt at fejle. Vi kan fejle af uvidenhed. Det er trods alt til at leve med - og man kan jo også lære af sine fejl.

Andre gange siger og gør vi noget, som vi udmærket godt ved, er helt forkert. Alligevel gør vi det - måske fordi vi bliver bange. Eller hvad det nu er for nogle knapper, der bliver trykket på.

Hvordan kunne jeg dog få mig selv til at sige og gøre sådan? spørger man sig selv bagefter - og skammer sig. Peter gik væk og græd bitterligt.

Men Peter fik en helt unik chance og oplevelse. Der i morgendæmringen sad Peter nu på stranden ved siden af Jesus, en uge efter, at han var stået op fra de døde! Tænk sig engang, hvordan det må have været. Peter havde set med egne øjne, at Jesus døde - og senere havde han set, hvordan den døde Jesus blev lagt ind i gravkammeret.

Men nu sidder Jesus der altså - lige ved siden af Peter - virkelig og levende. De har tilmed lige spist sammen - et stykke fisk grillet over et bål, som Jesus havde tændt på stranden. Jesus er mere end et gennemsigtigt spøgelse efter sin opstandelse. Han er opstået med krop. Han kan samle brænde til et bål og spise fisk. Han er genkendelig.

Derfor bekender vi i trosbekendelsen, at vi tror på kødets opstandelse. Når vi engang skal stå op fra de døde, så er det med krop - på en eller anden måde. Vi vil være genkendelige ligesom Jesus var det, da han mødte disciplene efter opstandelsen.

Tilbage til Jesus og Peter. Da de to har spist, tager Jesus ordet i den samtale, som er dagens evangelium: Jesus spørger Simon Peter om han elsker ham? Tre gange spørger Jesus - og tre gange svarer Simon Peter. Ja, Herre, du ved alt, du ved, at jeg har dig kær. Det er tilgivelse. Det er oprejsning. Peter får en ny chance - endda tre gange - til at erklære sin loyalitet og hengivenhed til Jesus. Det er tre gange tilgivelse for tre gange fornægtelse.

Bagefter lyder Jesu tillidserklæring tre gange til Peter: 'Vogt mine lam - vær hyrde for mine får.' Jesus kan bruge Peter. Han kasserer ikke Peter. Tværtimod. Jesus betror Peter opgaven at være apostel og leder i den kirke, som allerede nu er begyndt at vokse frem i lyset af Jesu opstandelse.

Godt for Peter - men hvorfor skal vi høre det her? Jo, det skal vi - fordi Jesus er lige sådan over for os. Sommetider er vi dem, der fejler, skammer os, græder bitterligt og fortryder, hvad vi sagde og gjorde. Jesus forkaster heller ikke os. Han tilgiver os - og viser os tillid og kærlighed.

Hos Gud og Jesus kan vi fejle uden at blive forkastet. Det er stort. Og det kan vi også lære af. Vi kan øve os i at give hinanden rum og plads til at være urimelige og fejle, uden at vi med det samme farer i flint og forkaster hinanden. Det er slet ikke så let, men vi kan i det mindste forsøge.

Når vi går hjem fra i kirke, bliver vi sendt afsted med Guds velsignelse som medvind i ryggen - og i dag får vi også den opstandne Jesu sidste ord til Peter med i ryggen: Følg mig.

Det er medvind i ryggen af tillid. Jesus kommer ikke med en stribe konkrete bud og retningslinjer: Du skal elske din næste - du skal tilgive din næste osv. Han siger ganske kort og enkelt: Følg mig. Det er medvind i ryggen af tillid til, at vi selv godt kan finde ud af hvordan. Følg mig, siger Jesus. Amen.

God søndag og Guds fred
Flere andagter
Prædiken i Ejlby Kirke 20. maj 2024 Prædiken i Melby Kirke
og Særslev Kirke
19. maj 2024
Prædiken i Melby Kirke 12. maj 2024 Prædiken i Ejlby Kirke 9. maj 2024 Prædiken i Særslev Kirke 5. maj 2024 Prædiken i Melby Kirke 28. april 2024
Kirkekalender
Søndag 26. maj
Trinitatis søndag
Særslev:10.30
FDF Særslev 60 år
Ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Arrangementer
FDF Særslev: 60-års jubilæum
Festlig familiegudstjeneste

Søndag 26. maj kl. 10.30
i Særslev Kirke
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 20. maj 2024
Prædiken i Ejlby Kirke 20. maj 2024 2. Pinsedag v. sognepræst Gunvor Sandvad Fra Det Nye Testa....
Læs mere
Prædiken i Melby Kirke
og Særslev Kirke
19. maj 2024

Prædiken i Melby Kirke og Særslev Kirke 19. maj 2024 Pinsedag v. sognepræst Gunvor Sandvad ....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Fakta om Menighedsrådsvalg 2024
Fakta om Menighedsrådsvalg 2024 Tirsdag 17. september 2024 afholdes valg til Folkekirkens me....
Læs mere
Referat og årsberetning
Referat af møde 14. maj 2024. Referatet fra orienteringsmøde om menighedsrådsvalget og Hannes årsbe....
Læs mere
Kommende møder:
11. juni 2024 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Vigtig information om Lapidariet på Særslev Kirkegård
Vigtig information om Lapidariet på Særslev Kirkegård I september havde vi besøg af Arbejdstilsyn....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring