Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Prædiken ved konfirmation i Særslev Kirke 14. april 2024
2. søndag efter påske
v. sognepræst Gunvor Sandvad

Fra Det Nye Testamente: Johannesevangeliet kap. 10, vers 14-15 & 27-30

Jesus sagde:

»Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig, ligesom Faderen kender mig, og jeg kender Faderen; og jeg sætter mit liv til for fårene.

Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd.

Det, min fader har givet mig, er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min faders hånd. Jeg og Faderen er ét.«

Prædiken:

Kære Simon, Silas, Noah, Miquel, Magnus, Jonathan, Steffani, Lilli, Frida - og alle I andre.

Så blev det jeres konfirmationsdag. Den dag, som vi har set frem til længe og glædet os til. Nu sidder I konfirmander her sammen med jeres familier og venner. De er kommet fra nær og fjern for at fejre jeres konfirmation. På den måde viser de, at de holder af jer - og ønsker alt godt for jer.

Det er også, hvad Gud siger til jer i dag. Guds måde at sige det på er ved at velsigne. Om lidt bliver I konfirmeret og får Guds velsignelse. Konfirmation er Guds bekræftelse af dåben - og I får lov til selv at svare 'Ja'.

Gud gav os det hele, da vi blev døbt: Vi fik Guds Himmerige - vi blev Guds børn og må kalde Gud: Vores Far i Himlen. Vi fik Jesus som frelser og Herre. Vi fik Helligånden som vejviser.

Vi fik kærlighed og trofasthed, tilgivelse og velsignelse fra Gud.

Dåben er fast grund under fødderne - som vi kan leve vores liv ud fra: Gud, Jesus og Helligånden holder fast ved os og slipper os ikke. Heller ikke, når vi kommer til at fejle og svigte.

Døren til Gud står åben. Gud tager imod os og lytter til os, hver gang vi beder til ham. Det vil jeg gerne vise: Jeg har taget den her grønne krukke med - og vær nu helt rolige, kære konfirmander! Jeg læser ikke jeres bønner højt!

Konfirmanderne og jeg har nemlig skrevet bønner til Gud. Hver især skrev vi det, som vi lige nu tænkte på, og gerne ville sige til Gud eller Jesus. Og så puttede vi de små sedler med vores bønner i krukken - og bad Gud om, at tage godt imod alle de bønner, der nu var skrevet - og alle de bønner, som stadig var i tankerne og aldrig nåede ned på papiret.

Sådan en krukke har vi alle sammen med os - usynligt. Når som helst kan vi putte en tanke, en bøn i krukken. Vi kan også bede Fadervor. Eller sige: 'Jesus, hjælp mig.' - Gud hører hver eneste tanke og hver eneste bøn, som vi beder. Stol på det!

Hvordan svarer Gud så på alle de tanker, bønner og råb om hjælp, som vi putter i krukken og siger til ham? Gud har mange svar. I denne søndags bibeltekster får vi ét af Guds mange svar:

Jesus sammenligner os mennesker med en flok får. Han siger om sig selv: Jeg er den gode hyrde.

Jesus - den gode hyrde går foran flokken. Han leder os til de grønne enge og det stille vand. Han leder os ad de rette stier. Han leder os trygt gennem mørkets dal.

Jesus siger: Min får hører min røst - min stemme. Og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd.

Hvor er det godt! For hele livet skal vi tage nye skridt. Og da især, når man er ung. Vi skal tage fat på opgaver, vi aldrig har prøvet før. Vi skal træffe nye beslutninger - og gøre ting for første gang. Så er det godt at vide, at der er én, som går foran dig. Det gør Jesus, din usynlige ven.

Jesus er den gode hyrde. Vi skal følge ham. Ligesom en flok får løber lige i hælene på deres hyrde - sådan skal vi følge Jesus.

Vi følger Jesus, når vi lytter til, hvad Jesus har sagt - og prøver at leve efter det. Vi følger Jesus, når vi beder Fadervor - eller putter nogle af vores egne ord i krukken. Vi følger Jesus, når vi håber og tror på ham. Han går ved siden af, når vi har svært ved at tro på ham og når vi mister modet. Jesus er der hele tiden.Jeg har puttet en lille konfirmationsgave til hver af jer i krukken.

Nu kan de fleste jo ikke se, hvad jeg har givet konfirmanderne: Gaven er en gylden mønt. Men det er hverken en 10- krone eller 20-krone. Så man kan ikke købe noget for den.

Mønten hedder 'Velsignelsesmønten'.

På den ene side af mønter er der et kors. Korset er tegn på, at Jesus gav sit liv for os - så meget elsker han os.

Dengang I konfirmander blev døbt - og ligesådan vi andre - blev der tegnet et kors foran vores ansigt og bryst. Korset er et eviggyldigt tegn på, at vi altid hører til hos Jesus og at han elsker os og er med os. Du kan gå med mønten i lommen og mærke korset - og tænke på, at du aldrig er alene. Jesus er med dig.

På den anden side er der et hjerte. Kærlighedens symbol: Du kan gå med mønten i lommen - og tænke på, at Gud elsker dig.

Rundt i kanten står Guds velsignelse: På den ene side - hvor korset er - står der:

Herren velsigne dig og bevare dig.

Og på den anden side - den side med hjertet - står der:

Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig.
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Velsignelsen er Guds måde at sige:

Jeg vil dig det godt. Jeg er med dig hele dit liv. Jeg kender dig ud og ind. Jeg lytter, når du beder til mig - og jeg vil altid elske dig. - Tak, Gud for det!

Amen

Tillykke til Konfirmanderne - familie og venner!Foto i høj opløsning
Flere andagter
Prædiken i Ejlby Kirke 20. maj 2024 Prædiken i Melby Kirke
og Særslev Kirke
19. maj 2024
Prædiken i Melby Kirke 12. maj 2024 Prædiken i Ejlby Kirke 9. maj 2024 Prædiken i Særslev Kirke 5. maj 2024 Prædiken i Melby Kirke 28. april 2024
Kirkekalender
Søndag 26. maj
Trinitatis søndag
Særslev:10.30
FDF Særslev 60 år
Ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Arrangementer
FDF Særslev: 60-års jubilæum
Festlig familiegudstjeneste

Søndag 26. maj kl. 10.30
i Særslev Kirke
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 20. maj 2024
Prædiken i Ejlby Kirke 20. maj 2024 2. Pinsedag v. sognepræst Gunvor Sandvad Fra Det Nye Testa....
Læs mere
Prædiken i Melby Kirke
og Særslev Kirke
19. maj 2024

Prædiken i Melby Kirke og Særslev Kirke 19. maj 2024 Pinsedag v. sognepræst Gunvor Sandvad ....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Fakta om Menighedsrådsvalg 2024
Fakta om Menighedsrådsvalg 2024 Tirsdag 17. september 2024 afholdes valg til Folkekirkens me....
Læs mere
Referat og årsberetning
Referat af møde 14. maj 2024. Referatet fra orienteringsmøde om menighedsrådsvalget og Hannes årsbe....
Læs mere
Kommende møder:
11. juni 2024 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Vigtig information om Lapidariet på Særslev Kirkegård
Vigtig information om Lapidariet på Særslev Kirkegård I september havde vi besøg af Arbejdstilsyn....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring