Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Prædiken i Melby Kirke 28. april 2024
4. søndag efter påske
v. sognepræst Gunvor Sandvad

Fra Det Nye Testamente - Johannesevangeliet kap. 8, vers 28-36

Jesus sagde da til dem: »Når I får ophøjet Menneskesønnen, da skal I forstå, at jeg er den, jeg er, og at jeg intet gør af mig selv; men som Faderen har lært mig, sådan taler jeg. Og han, som har sendt mig, er med mig; han har ikke ladt mig alene, for jeg gør altid det, der er godt i hans øjne.« Da han talte sådan, kom mange til tro på ham.

Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham: »Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie.«

De svarede ham: »Vi er Abrahams efterkommere og har aldrig trællet for nogen. Hvordan kan du så sige: I skal blive frie?«

Jesus svarede dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Enhver, som gør synden, er syndens træl. Men trællen bliver ikke i huset for evigt, Sønnen bliver der for evigt. Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie.«

Prædiken:

Nu har vi sunget et par dejlige påskesalmer - med det gode påskebudskab: Jesus blev korsfæstet og døde - men døden kunne ikke holde på ham. Påskemorgen stod Jesus op fra de døde. Fantastisk - og godt for os: Jesu død og opstandelse er nemlig Guds store forligelses-projekt. Jesus vandrede forsoningens vej - og nu bliver vi tilgivet.Melby Kirkes altertavle leverer søndagsprædikenen: Under billedet står der: 'Dine synder er dig forladt.' Maleren kunne også have uddybet det lidt mere - og skrevet: 'Jesus døde og opstod - hvor godt! Nu siger Gud til os: Dine synder er dig forladt. Vi er forligt. Der er ikke flere gældsposter. Så lad dig nu forlige med Gud - og forlig dig med dine medmennesker.'

Forlig og forligelse er gamle ord - men stadig i brug: Nogle af jer har sikkert sagt til jeres børn, når de var uenige og tonerne gik høj: 'Nu skal I forliges!'.

Når overenskomstforhandlingerne går i hårdknude, mødes arbejdsmarkedets parter i Forligsinstitutionen og forhandler til langt ud på de lyse timer. For vi skal jo videre.

Alle forlig begynder med, at parterne begynder at tale med hinanden igen. En skal være den første til at række hånden ud.

Gud rakte hånden ud først. Vi hørte fra Paulus' brev: 'Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til... For det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen.'

Én gang for alle har Jesus taget alle vores synder på sig. Og døde på korset. For at vi kunne blive tilgivet. Den nye virkelighed her efter Jesu død og opstandelse - er derfor, at Gud ikke regner alt det med, som vi har sagt og gjort forkert.

Som årene går, vokser ellers stakken af erindringer: Om alt det, man ikke skulle have gjort eller sagt. Men Gud siger til os: Du behøver ikke slæbe stakken med dig. Du er tilgivet. Dine synder er dig forladt!

Vi har brug for at høre det igen og igen. For det er virkelig svært at forstå og tage til sig. Men hvis vi bare i et glimt - forstår lidt af, hvor stor kærlighed Gud og Jesus har til os, så mærker vi også friheden. Og vi kan bedre leve med, at vi er mennesker, der hele tiden begår fejl.

Gud og Jesus rækker hænderne frem imod os med kærlighed, tilgivelse, en ny begyndelse. Ligesom på alterbilledet, hvor Jesus rækker hånden frem mod kvinden og ser på hende. Det kunne lige så godt have været i den her sammenhæng, at Jesus sagde: 'Hvis altså Sønnen - Jesus selv - får gjort jer frie, skal I være virkelig frie.'

Jesus siger ikke 'Pyt - det betyder ikke noget'. Man han siger 'Du er tilgivet - på trods af dine fejl og svigt. Vær nu fri til at begynde igen - og gøre dit bedste. Gå med fred.'

Hvad sker der så bagefter? Med kvinden og os, som er blevet tilgivet? Vi er sat i forligelsens tjeneste, skriver Paulus. Det vil jeg prøve at vise:

Jeg har to briller, som er helt ens i styrke. Jeg kan se langt med dem. Og der er glidende overgang i dem begge to, så jeg også kan læse det, der står med småt. Pointen er, at jeg ser det samme med begge briller. Alligevel er der en forskel: Det ene par er dem her, jeg har på - det andet par er dem her: (solbriller)

Når jeg har brillerne med de mørke glas på, ser jeg de nyudsprungne bøgetræer. Men jeg ser dem gennem et gråt filter. Det tager noget af glansen. Bladene skinner ikke nær så flot lysegrønt, som når jeg ser dem gennem de klare brilleglas.

Bladene er jo, som de er. Forskellen er, om jeg ser dem gennem klart glas eller gennem glas med gråt filter.

Sådan kan vi - billedligt talt - se livet og vores medmennesker, Gud og os selv, med et gråt filter for vores blik:

Vi kan være skuffede over, at vi ikke får den medvind, vi kunne ønske os. Vi kan være skuffede over de andre - og deres fejl og mangler. Vi kan synes, at livet ikke lever ikke op til vores forventninger. Vi kan være vrede på Gud - og vi kan bebrejde os selv.

Det er der ikke noget nyt i. Kain var den første, der havde det sådan. Der kommer bare ikke ret meget godt ud af at se på verden gennem det grå filter.

Det er bedre at bede Helligånden om at komme med sin store pudseklud - og pudse løs, til vi ser klart:

Der står ingen steder i Guds store bog, at vi har krav på noget som helst. Men luk øjnene op og se: Hvor har vi fået mange gaver, som netop er gaver - og ikke noget vi har krav på eller har gjort os fortjent til. Her til morgen kunne vi stå op og trække gardinet fra - og se ud i en verden, som vi ikke selv har skabt - med fuglesang, forår og nyudsprungne bøgetræer - og om lidt er kaffen klar.

Bagefter kom vi i kirke. Her får vi at høre, at vi er elskede, tilgivet og sat fri. Må Helligånden pudse løs lige så længe, det er nødvendigt. Lige til vi kan se klart og møde verden med taknemlighed. Så er vi gjort frie og med nyt syn:

Vi er sat i forligelsens tjeneste. Vi er sat til at forlige os med Gud, med livet, med vores medmennesker. Vi er velsignede og frie. Vi er ikke alene: Jesus går med os til verdens ende.

Herre, du viser os frihedens vej.
Fri er kun den, som kan tjene,
den, som i kærlighed, glemmer sig selv,
den, som fik tilgivet meget.
Vis os da vejen, du frihedens Herre,
og giv os mod til at gå den.

(Salmebogen nr. 613: 'Herre, du vandrer forsoningens vej' - vers 2)

Amen.

God søndag - og Guds fred
Flere andagter
Prædiken i Ejlby Kirke 20. maj 2024 Prædiken i Melby Kirke
og Særslev Kirke
19. maj 2024
Prædiken i Melby Kirke 12. maj 2024 Prædiken i Ejlby Kirke 9. maj 2024 Prædiken i Særslev Kirke 5. maj 2024
Kirkekalender
Søndag 26. maj
Trinitatis søndag
Særslev:10.30
FDF Særslev 60 år
Ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Arrangementer
FDF Særslev: 60-års jubilæum
Festlig familiegudstjeneste

Søndag 26. maj kl. 10.30
i Særslev Kirke
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 20. maj 2024
Prædiken i Ejlby Kirke 20. maj 2024 2. Pinsedag v. sognepræst Gunvor Sandvad Fra Det Nye Testa....
Læs mere
Prædiken i Melby Kirke
og Særslev Kirke
19. maj 2024

Prædiken i Melby Kirke og Særslev Kirke 19. maj 2024 Pinsedag v. sognepræst Gunvor Sandvad ....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Fakta om Menighedsrådsvalg 2024
Fakta om Menighedsrådsvalg 2024 Tirsdag 17. september 2024 afholdes valg til Folkekirkens me....
Læs mere
Referat og årsberetning
Referat af møde 14. maj 2024. Referatet fra orienteringsmøde om menighedsrådsvalget og Hannes årsbe....
Læs mere
Kommende møder:
11. juni 2024 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Vigtig information om Lapidariet på Særslev Kirkegård
Vigtig information om Lapidariet på Særslev Kirkegård I september havde vi besøg af Arbejdstilsyn....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring