Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Prædiken i Særslev Kirke 5. maj 2024
5. søndag efter påske
v. sognepræst Gunvor Sandvad

Fra Det Nye Testamente - Johannesevangeliet kap. 17, vers 1-11

Sådan talte Jesus; og han så op mod himlen og sagde: »Fader, timen er kommet. Herliggør din søn, for at Sønnen kan herliggøre dig, ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Fader, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til.

Jeg har åbenbaret dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. De var dine, og du gav dem til mig, og de har holdt fast ved dit ord. Nu forstår de, at alt, hvad du har givet mig, er fra dig. For de ord, du gav mig, har jeg givet dem, og de har taget imod dem, og de har i sandhed forstået, at jeg er udgået fra dig, og de er kommet til tro på, at det er dig, der har udsendt mig. Jeg beder for dem; ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig, for de er dine; alt mit er dit, og dit er mit, og jeg er herliggjort i dem. Jeg er ikke længere i verden, men de er i verden, og jeg kommer til dig.

Hellige fader, hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være ét ligesom vi.« 

Prædiken:

I dag er det 5. maj og Befrielsesdagen. Derfor slutter vi med at synge: 'En lærked letted' og tusind fulgte.' Der var også lærker i den første salme. I det hele taget vrimler det med lærker i de danske sange. Lærker er symbol på forår og frihed.

'Du går den lige vej fra jord til himmel;' står der i sangen 'Velkommen lærkelil' - og det er lige præcis sådan, lærker flyver: Nærmest lodret opad - og det i en vældig fart. Når så lærkerne hænger et eller andet sted højt deroppe - kommer lærkens sang med alle trillerne. Det er lige til at blive forårsglad over.

Men man kan altså også godt blive misundelig på lærkerne: 'Her går jeg - nede på jorden. Sommetider er her overskyet af bekymringer - i mit hoved myldrer det med tanker. Hvem der bare kunne tage livet lige så let og ubekymret som en lærke - og altid være så glad, som du er det - lærke!'

Hvis I kan genkende bare en smule af den misundelse på lærken, så er vi kommet det rigtige sted hen. I dag handler gudstjenesten om at bede. Det tager kun den tid, det tager at tænke en tanke. Så hurtigt kan også vi gå den lige vej fra jord til himmel. Ligesom lærkerne. Vi går den lige vej fra jord til himmel, når vi beder til Gud. Og en bøn kan være alt fra mange ord - til det korte nødråb: 'Gud! Hjælp den og den!' eller 'Gud! Hjælp mig!'

Sommetider kan jeg godt få den tanke: 'Hvordan kan Gud dog overskue alle os mennesker, når vi er så mange her på jorden?' og 'Hvordan kan Gud dog have tid til at høre på mig, når der er så mange andre mennesker, som også beder til ham?'

Men det kan Gud altså - fordi Gud er Gud - og ikke et menneske med begrænsninger. Gud kan overskue os alle sammen. Gud kender hvert eneste menneskes fortid og fremtid - og han ved, hvordan vi har det lige nu. Gud har døgnåbent. Gud har en uendelighed af tid til hver eneste. Som om han eller hun - du eller jeg, var det eneste ene menneske i hele verden. Når man tænker på det, så svimler det.

Det bliver endnu mere svimlende med denne søndags bibelstykker. Først hørte vi fra Paulus brev til romerne. Paulus skrev, at vi ikke ved, hvordan vi skal bede. Det er faktisk rart, at Paulus skriver det. Så behøver man ikke føle sig udenfor, hvis man synes, at det er svært at komme i gang med at bede. Prøv alligevel - det skal nok gå.

Paulus fortsætter nemlig med at skrive: Men Ånden - Helligånden selv - går i forbøn for os med uudsigelige sukke. (Romerbrevet kap. 8, vers 26)

Det vil sige, at mens vi leder efter ordene og prøver beder til Gud - så beder Helligånden sammen med os - og beder for os!

Lidt længere fremme i samme kapitel 8 i Romerbrevet skriver Paulus: 'Kristus Jesus er død, ja endnu mere, han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os.' (Romerbrevet kap. 8, vers 34)

Der er altså 2, som beder for os: Både Helligånden og Jesus. Det er svimlende. Men også trygt og godt at tænke på: Vi er aldrig alene. Jesus og Helligånden beder for os.I stuen har jeg denne ikon hængende. En kopi af Treenighedsikonen, som blev malet af Andrei Rublev, en russisk ikonmaler fra 1400-tallet. Rublevs treenighedsikon er blevet et symbol for den treenige Gud: Fader, Søn og Helligånd.

De tre engle-agtige personer sidder omkring et bord. Til højre sidder Gud Fader - i midten sidder Sønnen, Jesus Kristus - og til venstre sidder Helligånden. Jesus og Helligånden bøjer hovedet i ærbødighed for Gud Fader - og ser hen på ham. Og Gud Fader møder deres blik. Der foregår en samtale - en ordløs bøn: Jesus og Helligånden beder for os alle sammen. De går i forbøn for os - og Gud Fader lytter.

Nederst på bordet er en lille sort firkant. Den lille sorte firkant betyder hele verden. Samtidig er firkanten en tom plads ved bordet. Værsgo, kom og sæt dig - du er ventet og velkommen. Luk hjertet op - og sig til Gud, hvad du tænker på. De sidder alle tre og lytter: Faderen - Sønnen - Helligånden.

Læg mærke til deres hænder. Deres højre hånd er rettet mod den tomme plads, hvor vi skal forestille os, at vi sidder. Læg mærke til, at de to fingre - langfinger og pegefinger er samlede. Det urgamle symbol for Guds velsignelse. De sidder alle tre og velsigner os - imens de lytter og beder for os - og allerede ved, hvad de vil gøre for til bedste for dig og mig, og alle dem vi holder af og tænker på.

Ikonen er ligesom et vindue ind i Himmeriget - et kig ind i en virkelighed, som er større end hvad vi kan fatte. Det gør ikke spor, hvis vi ikke forstår det og synes, det er svimlende.

Bare vi tør tro på, at vi har opbakning fra Gud Fader, Jesus Kristus og Helligånden. Så kan vi dale trøstigt ned fra de svimlende højder. Ligesom lærken, der 'daler trøstigt ned til sin græstørv og sin lille mage'. Det er hernede på jorden, at hverdagen leves og at ungerne skal fodres, indtil de flyver fra reden.

Med lad os tage med os - at Helligånden og Jesus beder for os. I dagens evangelium hørte vi, hvad Jesus - blandt andet - siger, når han beder for os: Han beder vores Far i Himlen om at holde os fast.

Hvor er det godt, at Jesus beder sådan. Vi kan nemlig selv have svært ved at holde fast ved Gud og troen på ham. Men Jesus beder vores himmelske Far om at holde fast ved os. Så vi altid må være i fællesskabet med Gud - den treenige.

Vi er i gode hænder. Amen.

God søndag - og Guds fred
Flere andagter
Prædiken i Ejlby Kirke 20. maj 2024 Prædiken i Melby Kirke
og Særslev Kirke
19. maj 2024
Prædiken i Melby Kirke 12. maj 2024 Prædiken i Ejlby Kirke 9. maj 2024 Prædiken i Melby Kirke 28. april 2024
Kirkekalender
Søndag 26. maj
Trinitatis søndag
Særslev:10.30
FDF Særslev 60 år
Ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Arrangementer
FDF Særslev: 60-års jubilæum
Festlig familiegudstjeneste

Søndag 26. maj kl. 10.30
i Særslev Kirke
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 20. maj 2024
Prædiken i Ejlby Kirke 20. maj 2024 2. Pinsedag v. sognepræst Gunvor Sandvad Fra Det Nye Testa....
Læs mere
Prædiken i Melby Kirke
og Særslev Kirke
19. maj 2024

Prædiken i Melby Kirke og Særslev Kirke 19. maj 2024 Pinsedag v. sognepræst Gunvor Sandvad ....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Fakta om Menighedsrådsvalg 2024
Fakta om Menighedsrådsvalg 2024 Tirsdag 17. september 2024 afholdes valg til Folkekirkens me....
Læs mere
Referat og årsberetning
Referat af møde 14. maj 2024. Referatet fra orienteringsmøde om menighedsrådsvalget og Hannes årsbe....
Læs mere
Kommende møder:
11. juni 2024 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Vigtig information om Lapidariet på Særslev Kirkegård
Vigtig information om Lapidariet på Særslev Kirkegård I september havde vi besøg af Arbejdstilsyn....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring