Link til kirkekalenderLink til menu

Andagter & prædikener

Prædiken i Melby Kirke 12. maj 2024
6. søndag efter påske
v. sognepræst Gunvor Sandvad

Fra Det Nye Testamente: Johannesevangeliet kap. 17, vers 20-26

Jesus sagde: »Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være ét, ligesom du, fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét, jeg i dem og du i mig, for at de fuldt ud skal blive ét, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket dem, som du har elsket mig.

Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig, for at de skal se min herlighed, som du har givet mig, for du har elsket mig, før verden blev grundlagt. Retfærdige fader, verden har ikke kendt dig, men jeg har kendt dig, og de har erkendt, at du har udsendt mig; og jeg har gjort dit navn kendt for dem og vil gøre det kendt, for at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem.« 

Prædiken:

I det år, jeg fyldte 20, var jeg på højskole i Sønderjylland. Et af højskolefagene hed 'uld'. Vi fik lært om hele vejen fra får til strikketrøje! Vi besøgte en fåreavler i Tøndermarsken - og hørte om, hvordan hun passede sine får og klippede dem.

En dag kom vores højskolelærer med et par sække og bredte en masse nyklippet uld ud på aviser: 'Værsgo' at rense ulden for halm, skidt og møg!' Det var en udfordring for sarte fingre og næser! Så blev ulden vasket i et gammelt badekar - og derefter kartet. - Her er min bedstemors gamle og godt slidte karter - endda med lidt uld på.Karter er ligesom to stive børster. Man lægger et stykke uld på den ene. Sætter karterne sammen og trækker dem fra hinanden - og på den måde strækker og reder man uldens fibre ud til lange, fine og bløde totter. Vi fik hver sin rok og spandt de lange fine uldtotter sammen til en sammenhængende tråd. Rokken sørgede vistnok for, at flere trådene blev tvundet og snoet sammen til garn. Det kan jeg ikke huske. Men jeg husker, at i de sidste uger på højskolen, strikkede jeg et par vanter af uldgarnet. Dem var jeg vældig stolt over.

Nu kommer pointen: Sommetider kan man godt føle sig som en uldtot (- med eller uden skidt og møg). Sådan en let uldtot, som blev hængende i brombærkrattet, da et får kom for tæt på. Så kommer der et vindpust - og så let som ingenting flyver uldtotten hen over marken. Hvem er jeg i grunden - og hvor hører jeg til? Er jeg bare en uldtot, der flyver tilfældigt rundt, som vinden blæser - og om lidt er jeg væk?

Set i forhold til de utallige mange mennesker, som har levet deres liv på vores klode - og alle de mange som lever her lige nu - er hvert enkelt menneske kun som en lille uldtot i mængden. Men vi hører til hos Gud, vores Skaber og himmelske Far.

Engang tog den store Skaber også dig og mig i hånden. Det var lige nu, han ville have, at vi skulle være til. På sin himmelske rok, spandt Gud os små uldtotter sammen med mange andre mennesker til et stærkt bånd.

Det fascinerende med uld er, at så længe det kun er en enlig tot - så er det nemt at pille fra hinanden. Men når ulden er spundet til en tråd - skal man virkelig bruge mange fingerkræfter for at rive tråden over, hvis man i det hele taget kan. Sådan er vi forbundet med hinanden i et stærkt bånd.

Gud og Jesus har spundet sig selv ind i båndet. Helligånden - Guds og Jesus' ånd og kraft, strømmer gennem alt - og knytter os sammen - og gør os til ét. Et stærkt bånd.

For tre dage siden, var det Kristi Himmelfartsdag. Jesus blev taget op til Himlen. Han sidder ved Guds højre hånd. Det betyder ikke, at Jesus nu er et sted langt borte. Det betyder det modsatte: Jesus er overalt og alle steder og ganske nær - ligesom Gud Fader og Helligånden er det.

For lidt siden hørte vi fra Paulus' brev til romerne: Kristus Jesus er død, ja endnu mere, han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. (Romerbrevet 8,34)

Det er en svimlende tanke: Jesus beder for os - hver eneste af os. Som en fortsættelse af, at Jesus bad for mange, mens han var her på jorden.

I dagens stykke fra Johannesevangeliet beder Jesus for sine disciple. Ikke bare de disciple, som fulgte ham dengang - Jesus retter også blikket fremad: Ikke for dem alene - altså disciplene - beder jeg. Men også for dem, som ved deres ord tror på mig, sagde Jesus.

Jesus ser frem mod de mange generationer, der er kommet til siden. Det er helt svimlende at tænke på, at Jesus også havde os i tankerne, da han for snart 2000 år siden bad denne bøn. Det tror jeg virkelig, at han havde.

-

Igen og igen beder Jesus om, at vi må være ét. At vi må være ét i fællesskabet med Gud Fader - ét i fællesskabet med Jesus - ét i fællesskabet med Helligånden - ét i fællesskabet med hinanden. Et stort fællesskab - mellem mennesker og Fader, Søn og Helligånd. Et stærkt og ubrydeligt bånd, hvor det er kærlighed og god vilje, som binder os sammen - og er den røde tråd.

Jesus beder om, at den kærlighed, som Gud har elsket ham med - også skal være i os - og at han selv må være i os.

At være ét betyder ikke at være ens og være enige om alting. Men det betyder vel at ville anerkende fællesskabet med hinanden - og det i sig selv en rigelig udfordring. Når Jesus beder om, at vi må være ét - kan jeg ikke tillade mig, at synes, at andre mennesker er mig uvedkommende. Vi er fælles om at leve af Guds kærlighed og nåde - fælles om at være søskende i Guds store familie.

Måske vi sommetider skulle bede Gud om at strække os lidt ud med sine karter, så vi kun blive lidt mere rummelige og tålmodige?

Fra Guds side er tålmodigheden stor og båndet ubrydeligt. Som Paulus også skrev: Der findes ikke noget, som kan bryde båndet - hverken mennesker, guddommelige magter eller alverdens ulykker. Ingen og intet kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre.
(Romerbrevet 8, 38-39)

Nu bliver det snart pinse - allerede på næste søndag. Pinseunderet gentager sig, hver gang Gud sender Helligånden til os og i os. Helligånden skaber kærlighed og binder mennesker og Gud sammen - på kryds og tværs. Helligånden skaber tro, sammenhæng og fællesskab.

Må Gud selv sende Helligånden over os og i os - og karte os og spinde os sammen i den enhed, han vil. Så skal tråden nok holde, når det er Gud, der spinder den - og har fat i den lange ende. Amen.

God søndag - og Guds fred
Flere andagter
Prædiken i Ejlby Kirke 20. maj 2024 Prædiken i Melby Kirke
og Særslev Kirke
19. maj 2024
Prædiken i Ejlby Kirke 9. maj 2024 Prædiken i Særslev Kirke 5. maj 2024 Prædiken i Melby Kirke 28. april 2024
Kirkekalender
Søndag 26. maj
Trinitatis søndag
Særslev:10.30
FDF Særslev 60 år
Ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Arrangementer
FDF Særslev: 60-års jubilæum
Festlig familiegudstjeneste

Søndag 26. maj kl. 10.30
i Særslev Kirke
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 20. maj 2024
Prædiken i Ejlby Kirke 20. maj 2024 2. Pinsedag v. sognepræst Gunvor Sandvad Fra Det Nye Testa....
Læs mere
Prædiken i Melby Kirke
og Særslev Kirke
19. maj 2024

Prædiken i Melby Kirke og Særslev Kirke 19. maj 2024 Pinsedag v. sognepræst Gunvor Sandvad ....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Fakta om Menighedsrådsvalg 2024
Fakta om Menighedsrådsvalg 2024 Tirsdag 17. september 2024 afholdes valg til Folkekirkens me....
Læs mere
Referat og årsberetning
Referat af møde 14. maj 2024. Referatet fra orienteringsmøde om menighedsrådsvalget og Hannes årsbe....
Læs mere
Kommende møder:
11. juni 2024 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Vigtig information om Lapidariet på Særslev Kirkegård
Vigtig information om Lapidariet på Særslev Kirkegård I september havde vi besøg af Arbejdstilsyn....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring